@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Engelliler İçin Vergi Rehberi 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca engelli vergi mükelleflerine yönelik vergi avantajlarına ilişkin düzenlemelerin bir araya getirilmesi ile hazırlanmış olan  "Engelliler İçin Vergi Rehberi" 

Söz konusu Rehber, vergi kanunları ve gümrük kanununda yapılan son değişiklikler dikkate alınarak üçüncü defa güncellenmiş bulunmaktadır.
Rehber, iki ana bölüm ve ekler kısmından oluşmaktadır.
I. BÖLÜM: Engellilik İndirimi Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununda yer alan engellilik indirimi uygulamasından yararlanmanın usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin asgari geçim indiriminden ne şekilde yararlanacağı konusu da örneklerle açıklanmıştır.
II. BÖLÜM: Engellilere Sağlanan Diğer Vergi Avantajları
Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Emlak Vergisi Kanununda engelliler için düzenlenen vergi avantajları açıklanmaktadır.
EKLER Vatandaşların başvurularda kullanacağı dilekçe örnekleri, işyeri yazısı, formlar ve listeler yer almaktadır. İnternet sayfasında yayımlanan rehberde kullanıcı, ilgili Ek’e tıklayarak word formatında ilgili dokümanı bilgisayarına indirebilecektir.

Bu rehberde neler bulacaksınız..

ENGELLİLİK İNDİRİMİ UYGULAMASI 
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Buna göre, engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.
 • HANGİ RAPORLAR ENGELLİLİK İNDİRİMİNDE GEÇERLİDİR?
  Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır.
  Engellilerin başvuruları sırasında 2007 yılı ve sonraki tarihlerde ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş raporlarının mevcut olduğunu beyan edenlerin bu raporları da Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.
 • BAŞKA AMAÇLARLA ALINMIŞ RAPORLAR ENGELLİLİK İNDİRİMİNDE GEÇERLİ MİDİR?
  İşe girmek, engelli kimlik kartı almak, sosyal yardımlardan faydalanmak gibi değişik amaçlarla alınan ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmemiş engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik indiriminden yararlanılması mümkün değildir. Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlar (rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği) ilgili yönetmelik hükümlerine ve ekinde yer alan engelli sağlık kurulu raporu formatına uygun olmaları durumunda engellilik indirimi yönünden de geçerli olup, bu raporlarla yapılacak engellilik indiriminden yararlanma başvurularının kabul edilmesi ve bu raporların Merkez Sağlık Kurulunca yapılması gereken değerlendirmeye sunulması mümkündür.
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN HANGİ TARİHLERDEN İTİBAREN YARARLANILIR?
 • KİMLER ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANIR?
 • BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİ NE DEMEKTİR?
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI NE KADARDIR?
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR? 
 • BAŞVURU ÜZERİNE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NE YAPMAKTADIR?
 • MERKEZ SAĞLIK KURULUNUN İNCELEME ÖLÇÜTLERİ NELERDİR VE KARAR NASIL OLUŞTURULUR?
 • İŞYERİNİ DEĞİŞTİREN ÜCRETLİLER NE YAPACAKLARDIR? 
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI NEDİR?
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN HİZMET ERBABI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN DE FAYDALANABİLİR Mİ? 
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN HİZMET ERBABI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANIR?
 • ENGELLİLİK İNDİRİMİNİN UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR NELERDİR?
ENGELLİLERE SAĞLANAN DİĞER VERGİ AVANTAJLARI
 • GÜMRÜK VERGİSİNDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI  
 • YURT İÇİNDEN ALINAN TAŞITLARDA SAĞLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AVANTAJI 
 • MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
 • KATMA DEĞER VERGİSİNDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI 
 • EMLAK VERGİSİNDE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI 
YUKARIDAKİ DİĞER SORULARA VE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

ENGELLİLİK VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Derleme : @erolkaranet - 30.03.2021 - Güncelleme 30.01.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.