@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kiracıdan Alınacak Tahliye Taahhütnamesi Örneği 

Tahliye Taahhütnamesi, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan ve resmi nitelik taşıyan bir evraktır. 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEKLERİ

Tahliye edilecek gayrimenkul  :

Tahliye tarihi                            :

Mezkûr gayrimenkulde oturan :

Yukarıda   adresi yazılı  bulunan    taşınmazda   bir  süreden  beri oturmaktayım. İş bu gayrimenkulu, hiç bir hüküm istihsaline, kanuni merasime, ihtarname keşidesine, cevap verilmesine, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın hiç bir hak ve alacak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız gayrimenkula ait demirbaşları ile birlikte noksansız olarak mülk sahibi veya kanuni vekiline yukarıda yazılı tarihte tahliye edip teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca tahliye edeceğim tarihe kadar olan bütün Kira borçlarımı, Elektrik, Su, Doğalgaz  ile  Apartman giderlerini ödeyeceğim. Bu tarihte tahliye etmediğim veya  edemediğim taktirde mal  sahibinin veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu ve bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra , avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kabul ve taahhüt  ederim.  /    / 202.

Taahhüt Eden         

****

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRAYA VEREN
TC NUMARASI
ADRESİ

KİRALAYAN
TC NUMARASI 
ADRESİ

KİRALANANIN ADRESİ 
KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ :

Yukarıda kimliği kayıtlı olan .....................................'dan kiraladığım  gayrimenkulü……/………/…….. tarihinde hiçbir şart ve koşul ileri sürmeksizin, …….  uygun şekilde ayıpsız ve hasarsız bir şekilde tahliye etmeyi taahhüt ederim. Belirttiğim tarihten geç yahut sözleşmeye aykırı şekilde tahliye işlemlerini gerçekleştirmem halinde doğacak her türlü zarar şahsıma ait olup bu zarardan kaynaklanan masrafları ivedilikle ödeyeceğimi kabul ve beyan ederim.

TARİH …./…./….

Kiralayan

*****

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN (KİRACI)
ADI SOYADI (ÜNVANI) :
TC NUMARASI
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI :
TC NUMARASI
TAHLİYE EDİLECEK 
MECURUN ADRESİ :

TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum, yukarıda adresi kayıtlı bulunan taşınmaz ile ilgili olarak …………….. ile akdedilmiş kira sözleşmesinin süre sonu olan …………… tarihinde ve/veya söz konusu sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden evvel sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhütname serbest irademle ………………. tarihinde imza altına alınmıştır.

TAAHHÜT TARİHİ :

TAAHHÜT EDEN :

İMZASI

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE SİTEMİZİ ÇERİSİNDE ULAŞMANIZ MÜMKÜNDÜR. BUNUN İÇİN ARAMA KISMINDAN TAHLİYE DİYE YAZDIĞINIZDA PEK ÇOK BİLGİYE ULAŞABİLECEK, KONU İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ EPOSTA ADRESİMİZLE YA DA YORUM KISMINDAN BİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ.

@erolkaranet - GÜNCELLEME: 05.02.2021


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.