@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İşverenler İçin İzin Karşılığı Telafi Çalışması Mutabakat Tutanak Örneği

İşverenler İçin İzin Karşılığı Telafi Çalışması Mutabakat Tutanak Örneği

İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI MUTABAKAT TUTANAĞI

Sayı: .......                                                                                                             TARİH: ...../...../20.....


4857 Sayılı İş Kanununun 64.maddesi uyarınca :
  • Salgın Hastalık, Doğal afetler nedeniyle bir haftadan fazla süren süreler için işin durması,
  • İşverenin yönetim anlayışına dayanarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerini tatil etmesi,
  • İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması, *İşçinin talebi üzerine kendisine izin verilmesi,
  • Resmi makamlarca işyerinin tatil edilmesi,vb. gibi hallede i
İşverenin telafi çalışması yaptırma hakkına sahip olarak bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmayacağı taraflarca bilinmekte ve haftalık çalışma süresine ilaveten üç saatten fazla olmamak kaydıyla ve hafta tatil günleri yapılmamak kaydıyla işçi,telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder.

İşçinin
Adı soyadı : İmzası :

İşyeri no            Adı Soyadı  Telafi Çalışması toplamı  Yapılacak Aylar  İmza
----------- --------------------- ------------------------------- --------------------- -------------İşverenin
Unvanı :
Adresi :


Güncelleme : 22.02.2021 @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.