@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Güvenlik Soruşturmasını Olumsuz Etkileyen DurumlarGüvenlik Soruşturmasını olumsuz etkileyen durumlar

 • Eş, anne, baba, kardeş ve çocuklar hakkında istihbaratsal bilgi veya mahkeme kararı,
  Güvenlik soruşturmasında ailenin etkisi çok fazladır. Karşılaştığımız davaların bir çoğu aile bireylerinin işlediği suçlar, haklarında elde edilen istihbari bilgilerden dolayıdır. Suçlar şahsi değil mi şeklinde bir savunma maalesef idare hukuku bakımından salt uygulanabilir bir ilke değildir. Zira idare memur alımı noktasında aile ve sosyal çevresine bakmak zorundadır. Güvenlik soruşturması bekleyenler en çok ailedeki bireylerden dolayı mağdur edilmektedir. Kısaca güvenlik soruşturmasında ailenin etkisi vardır. Sadece kişinin kendisi araştırılmaz. Birinci derece yakınları ile birlikte bulunduğu ortam değerlendirilir.
 • Kimlik bilgileri, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,
 • Amca, dayı, teyze, yeğen, kuzen gibi akrabalar hakkında istihbari bilgi veya mahkeme kararı,
 • Dini, siyasi, etnik nedenlerin dikkate alınması,
 • Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,
 • Ahlaki durum
  Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
 • Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı,
 • Telefon ve internet geçmişlerinin dikkate alınması,
 • Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının dikkate alınması
 • Polis veya kolluk tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,
 • Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.
 • Beraat veya takipsizlik kararlarının dikkate alınmaması hatta olumsuz sonuç olarak dayanak kullanılması,
 • İcra takibi veya hukuk davalarının dikkate alınması,
 • Çalıştığı şirkete dair SGK kaydının dikkate alınması
 • Okul, üniversite, dershane, yurt, kurs kayıtlarının karara dayanak yapılması ve Fetö ile irtibatı,
 • Sendika, dernek, vakıf gibi kuruluşlarla olan bağınız,
 • Kişinin dergi, gazete gibi abonelikleri,
 • Kişinin Bank Asya ve finans kuruluşları ile olan işlemleri,
 • Hakkınızda verilen soyut ifadeler,
 • Kişinin otel ve pansiyon kayıtları,
  Otel kayıtlar güvenlik soruşturmamı etkiler mi sorusunun cevabı aslında ahlak ve adaba aykırı davranış içerisinde değerlendirilebiliyor. Güvenlik soruşturmasında ahlaki durum nedir şeklinde bir sorunun cevabında kişinin sosyal çevresi, ailesi ve ilişkileri irdelenmekte. Bu araştırma neticesinde bir zafiyet bulunduğu takdir de güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmaktadır.
 • Kişinin memuriyet öncesi sosyal medya paylaşımlarının dikkate alınması 
Bu nedenler güvenlik soruşturması olumsuz olma sebeplerinden bir kaçıdır. Bu hususların bir çoğu idare mahkemeleri tarafından hukuka aykırı bulunmakta ve işlem iptal edilmektedir.

Buna göre, Güvenlik Soruşturmasına Etki Etmemesi Gereken Durumlar

 • Kişinin içinde bulunduğu durum gözetilmeden salt anne, baba ve kardeş hakkında adli veya idari işlem olması nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması,
 • Kişinin 1. derece yakınları haricinde kan ve kayın hısımlarının araştırılması,
 • Kişi hakkında adi suçlardan HAGB (Hükmün Açıklamasının Geriye Bırakılması) kararının verilmiş olması,
 • Kişi hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmiş olması,
 • Kişinin boşanmış olması veya boşanma davasının sürmesi,
 • Kişi hakkında icra takibinin olması,
 • 18 yaş altı suçlardan dolayı mahkum olması,
 • Okul, yurt, dershane ve pansiyon nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlansı,
 • Kişinin ceza dosyasında tanık veya müşteki (Mağdur) olması,
 • İstihbari bilginin olması

Bu nedenlerden biri ile güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir.

@erolkaranet - 03.02.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.