erolkara.net


Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek.

Resmi Gazete'nin 20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı yayınında yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre  Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanların geciken faturaları yüzünden elektrikleri hemen kesilmeyecek. Yönetmeliğin 52. maddesine eklenen karara göre  "Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan mesken tüketici grubunda bulunan, 65 yaş üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin ve Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır.” denildi.

Yönetmelikte yapılan diğer değişikliklerden satır başları da şöyle;

  • Sözleşmeler e-devlet üzerinden yapılabilecek ya da abonelik iptal edilebilecek
  • Güvence bedelini mesken tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecek.
  • Sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli alacaklarını internet sayfasında sorgulayabilecek.
  • Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak kurul kararıyla belirlenecek.
  • Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecek. 
  • Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla ödeme yapabilecek.
  • Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve cuma günü yapılamayacak.
  • Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak.
Diğer kararlar ve Resmi Gazete'nin ilgili sayfasına ulaşmak için tıklayınızYorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski