@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Erzincan Barosu Avukatları Uyardı. 

Erzincan Barosu’ndan baroya kayıtlı avukatlara sosyal medya uyarısı ...

Erzincan Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, avukatların mesleki faaliyetlerin gün boyu reklamla anlatılması, takip edilen işlerin tanıtıldığı haberler yaptırılması ve üçüncü  kişilerin övgü mesajları paylaşması için girişimde bulunulmasının Avukata yüklenen sorumluluklara aykırı olduğu yönünde  daha dikkatli olması istenildi. Açıklamada "Bir kısım meslektaşımızın medya ve/veya sosyal medya platformlarını kullanırken 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Meslek Kuralları’na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyurunun hazırlanması zarureti doğmuştur." denildi.

İşte Erzincan Baro Başkanı Av. Adem AKTÜRK imzasıyla yapılan o açıklama

"MEDYA ORGANLARI VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ KULLANILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

Sayı  :2021/58  -  25.02.2021                                                                                                             

Konu:​ Avukatların medya ve sosyal medya gibi iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin duyurudur.

Bir kısım meslektaşımızın medya ve/veya sosyal medya platformlarını kullanırken 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Meslek Kuralları’na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyurunun hazırlanması zarureti doğmuştur.

DUYURU

Son günlerde bir kısım meslektaşlarımızın şahsi sosyal medya hesaplarından ve kamuya açık bir kısım platformlardan gerçekleştirdikleri bazı paylaşımlarında;

Takip ettikleri davalarla ilgili ulusal ve yerel basında görsel veya yazılı röportajlar verdikleri,

Yazılı ve görsel medyada mesleki faaliyetini ön plana çıkaran haberler yapılması için girişimlerde bulundukları,

Danışmanlık hizmeti verilir gibi hukuki bilgilendirme ve içtihat metni paylaşımında bulunulduğu,

Sosyal medya üzerinden, belirlenen kanuni sınırları aşan sayfalar açarak bilgilendirme, içtihat metni paylaşımı gibi danışmanlık hizmetine yönelik paylaşımlar yaptıkları,

Adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten ne kadar çok çalışıldığına, ne kadar çok iş takip edildiğine yahut takip edilen işler neticesinde ne tür başarılar elde edildiğine dair açıklamalar ve/veya fotoğraflar paylaşıldığı,

İlgili mekanlardan kendi fotoğrafları paylaşılarak, fotoğraf altlarına:

      ‘’hafta sonu çalışmaya devam’’,

      ‘’gecenin bu vaktinde hala bürodayız’’,

      ‘’Adliyede şu saatte nöbetteyiz’’,

      ‘’bugün de tahliye kararını almanın mutluluğunu yaşıyoruz’’,

      ‘’müvekkilin teşekkür hediyesi’’,

      ‘’tatile de gidilir, tatilde de çalışılr’’,

      ‘’vekaletnameyi aldık artık karşı taraf düşünsün!’’ gibi bilgilendirme yazıları yazıldığı,

 Gün boyu mesleki açıdan yapılan tüm iş ve/veya işlemlerin neredeyse tümünün dökümünün yapıldığı, (duruşmasına girilen mahkemelerin, gidilen adliyelerin, uğranılan icra müdürlüklerinin isimlerinin tek tek sayıldığı, o gün/ o gece kaç dilekçe yazıldığı, kaç görüşme yapıldığı vb.)

Yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek duruşma zaptı, dosya kapağı, dilekçe gibi materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği,

Yine bazı STK’ların ‘’hukuk birimi sorumlusu’’ vb. sıfatlarla danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini de içeren kartvizitlerin dağıtıldığı ve/veya sosyal medya platformlarından paylaşıldığı,

‘’…… konusunda sorunu olanlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz, davasını ücretsiz takip ediyoruz’’, ‘’…. mağdurları bize gelin, davanızı açalım, giderleri biz karşılıyoruz’’ gibi duyuruların medya ve sosyal medya aracılığıyla yapıldığı,

Gazete, dergi vb. yayın organlarına mesleki faaliyetlerini, kendisini ve ofisini ön plana çıkaran röportajlar verildiği,

Sosyal medya platformlarında 3. şahıslar tarafından kendisini öven, bir işin ya da davanın halli için adres olarak gösteren paylaşımlardan haberdar olunduğu halde bunların kaldırılması için girişimde bulunulmadığı, hatta kendi paylaşımlarının altına 3. şahıslar tarafından kendilerini mesleki açıdan öven, ön plana çıkaran yorumlar yapıldığı halde bunların kaldırılmadığı,

Avukatlık cüppelerinin adliye dışında giyildiği ya da elde taşındığı,

Zorunluluk bulunmadığı halde takip edilen işler ile ilgili cüppe giyilmek suretiyle basın açıklaması yapıldığı,

Avukatın yazılı ve sözlü beyanlarının bir hukukçuya, bir kariyer meslek mensubuna yakışır düzeyde olması hem bir zorunluluk ve hem de işin doğası gereği olduğu halde bazı meslektaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlarında bu hassasiyeti göstermedikleri, küfür, hakaret içeren beyanlarda bulundukları gibi, Barosunu, meslektaşlarını ve 3. şahısları itham edici paylaşımların da yapıldığı,

gibi ancak bir kısmını örneklendirebildiğimiz olumsuz örneklerin gözlemlendiği ve bunların her geçen gün arttığı bir vakıadır.

Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır.

Yine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 95. Maddesi uyarınca;

“Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak’’

“Mesleki ödevler hususunda Baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak’’ baro yönetim kurulunun asli görevlerindendir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Erzincan Barosu Yönetim Kuruluna yüklemiş olduğu ödevler uyarınca meslek onurunun ve meslek düzenin korunması, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak  bağlılık ve onurla yapılmasının sağlanması, mesleki ödevler bakımından  yol gösterilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla; değerli meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı" 

Kaynak : Erzincan Barosu

Güncelleme : 27.02.2021 @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.