@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Covid-19 Tanılı/Temaslı Personelin Maaşından Kesinti Yapılır mı ?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, covid-19 tanılı/temaslı olup izi almak zorunda kalan  memurlar için emsal olarak gösterilecek bir karara imza attı. Başkanlık, bir diyanet görevlisinin maaşından kesinti yapılması züerine itiraz eden memuru haklı buldu.  Kararda, Covid-19 tanısı konulan veya temaslı olduğu gerekçesiyle haklarında karantina ya da izolasyon tedbiri uygulanan personele verilen raporların normal sağlık raporu olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek maaşlarından kesinti yapılmaması gerektiğine dair emsal olacak karara imza attı.

İşte o karar

 İlgi (a) yazı ile; Başkanlığımızın ilgi (b) yazısına istinaden Covid-19 nedeniyle sağlık raporu verilen personelin maaşlarından rapor kesintisi yapılmadığı, ancak bahse konu yazı Müftülüğünüze gelmeden önce, salgın nedeniyle sağlık raporu verilen personelin maaşlarından kesinti yapıldığı belirtilerek, maaşlarından yapılan kesintileri talep eden personele söz konusu kesintilerin iade edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın Hastalık izni başlıklı 8.maddesinde " (1) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir" denilmektedir.
Diğer yandan ilgi (b) yazıda; "Covid-19 tanısı konulan veya temaslı olduğu gerekçesiyle haklarında karantina ya da izolasyon tedbiri uygulanan personele, Filyasyon Merkezleri tarafından verilen istirahat/iş göremezlik raporlarının normal sağlık raporu olarak değerlendirilmemesi, bu durumda olanların idari izinli sayılmaları bildirilmektedir.
Buna göre; Başkanlığımız, söz konusu personele verilen raporların normal sağlık raporu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirttiğinden, yapılan rapor kesintilerinin personele iade edilebileceği mütalaa edilmektedir. Bilgilerini rica ederim

Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı - 03.02.2021 - @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.