@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Stajyer Avukatlar Hangi Mahkemelerde Staj Görebilir
Stajyer Avukatlar Hangi Mahkemelerde Staj Görebilir

Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde Staj
Madde 11 — Stajyer listesine kaydı kesinleşen aday, Baro bölgesindeki ağır ceza mahkemelerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa, Barodan alacağı belge ile o yer Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurur.
Staj Sıra ve Süreleri
Madde 12 — Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapılır;
a) Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,
b) Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay,
c) Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün,
d) Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün,
 e) Sulh Hukuk Mahkemesinde onbeş gün,
f) Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret, İş, Tapulama dahil) bir buçuk ay,
g) İcra Tetkik ve İcra Dairesinde bir ay. Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin isteği üzerine Ticaret, İş veya Tapulama Mahkemesinde staj yapılmasını sağlar. Staj yapılan Baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri varsa; staj, Cumhuriyet Savcılıkları ile idari yargı merciinde onbeşer gün olarak yapılır.

Stajın Yapılışı
Madde 13 —
Staj; Baronun, Cumhuriyet Savcısının ve Hakimin denetiminde yapılır.
Stajyer, staj eğitim programını aksatmadan; duruşmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararın görüşülmesinde ve yazılmasında hazır bulunur.
Kendisine verilen dosya ve kararları inceler ve rapor hazırlar.
Stajyerler kendilerine verilen işlerden sorumludur. Ancak stajda, kalem görevlileri, stajyerler ve iş sahipleri arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Stajyer meslek onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.
Adliyede yapılan staj dönemi için, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj defteri ile devam çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer tarafından her gün imzalanır.
Staj eğitim çalışmaları veya Baroca düzenlenen konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler nedeniyle staj devam çizelgesine imza atamayan stajyer, özrünü belgelemek koşuluyla imza yükümlülüğünden kurtulur. Staj sonunda devam çizelgesi Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından devam yönünden onaylanır.
Staj kesintisiz olarak yapılır.
Stajyerin haklı nedenlerle devam edemediği günler Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde tamamlattırılır.
Haklı nedenlerin kanıtlanması stajyerin yükümlülüğündedir. Stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro başkanı haklı bir engelin bulunması halinde, yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü geçmemek üzere izin verebilir.
Adliyede yapılan staj dönemi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sürelerin her birinin bitiminde; stajyerin varsa devam etmediği günleri, stajyere verilen görevleri ve stajyerin genel olarak ilgi ve başarı derecesi ile meslek ilke ve kurallarına yatkınlığını belirten iki nüsha rapor düzenlenerek, biri Adalet Komisyonuna diğeri Barosuna gönderilir.
Mahkemelerde yapılan staj sırasında staj kurulu, yoksa yönetim kurulu stajı denetler ve gözetir.

Kaynak : Adalet Bakanlığı Son Güncelleme :19.01.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.