@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mahkemeden İddet Süresini Kaldırma Dilekçe Örneği
Mahkemeden İddet Süresini Kaldırma Dilekçe Örneği

Şahsen / Avukatsız Mahkemeden İddet Süresnii Kaldırma Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
...........................

DAVACI          :  ………
T.C.NO:  ………
ADRES           :
DAVALI          : Hasımsız
DAVA               :  İddet Müddetinin Kaldırılması / Kısaltılması

AÇIKLAMALAR    :

  • …………….Aile  Mahkemesinin   ………/……/…… tarih ve …../……. Esas, ……/…….. Karar sayılı ilamı ile boşanmış bulunuyorum.
  • Şimdi ise yeniden evlilik yapacağımdan 300.günlük süre dolmamış olduğundan resmi nikâh işlemimiz gerçekleşmemektedir.
  • Yeniden evlenmek istediğimden hamile olmadığımın tespiti ile iddet süresinin kısaltılması ve kaldırılması için sayın hakimliğinize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur. 

DELİLLER : İlgili karar sureti, nüfus kaydı, hastaneden alınacak hamile olmadığına dair rapor ve her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER : İlgili Mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle yeniden evlilik yapacağımdan 300.günlük  iddet müddetinin kısaltılması, kaldırılması ile evlenmem için karar verilmesini arz ve talep ederim.  TARİH …./…../…..

DAVACI……

Avukatın Yazacağı Mahkemeden İddet Süresni Kaldırma Dilekçe Örneği

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI  
VEKİLİ  
DAVALI     : Hasımsız

KONU       : Bekleme süresinin kaldırılması (İddet Müddetinin Kaldırılması) taleplidir.

AÇIKLAMALAR         :

  • Müvekkilim ……………. ile davalı eşi …….., ……. Aile Mahkemesinin 20……./……. Esas ve 20…/…… Karar sayılı dosyası ile …/…/20… tarihinde boşanmışlardır. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu Boşanma kararı kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir.
  • Müvekkilim, bir başkası ile yeniden evlenmek istemektedir. Hamile olmayan Müvekkilimin bu durumu ekteki doktor raporu ile de sabittir. Müvekkilimin yeniden evlenme isteği  karşısında  300 günlük bekleme süresinin kısaltılması/ kaldırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER  :   MK, HMK ve İlgili mevzuat
DELİLLER                    :   Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu ve her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM    :   Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma dosyası ve doktor raporu göz önünde bulundurularak, Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kısaltılmasına / kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten  arz ve talep ederim. ……/…../20….

Davacı Vekili
Av. …….

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.