@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Boşanmaya Sebep Olan Durumlar
 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ikinci kitabında aile hukuki kuralları düzenlenmiş olup kanun, 160. maddeden başlayacak şekilde boşanmanın hem özel hem genel nedenlerini maddeler halinde saymış ise de esasen her bir boşanma nedeni mahkeme ve yüksek Yargıtay kararları ışığında somutlaşmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması olup eski kanundaki adıyla şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir. Özel boşanma sebepleri ise zina; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. 

Boşanma nedenlerinde en baş etken olarak şiddet, saygısızlık ve zina sebeplerini söyleyebiliriz. İşte nedenler ;
 • Zina (MK 161) Buna göre evlilik birliği devam ederken eşlerden biri eşi dışındaki bir başka kişi ile cinsel birliktelik yaşarsa bu tek başına boşanma nedenidir, karşı taraf kusurlu kabul edilir. Bu ilişkinin uzun veya kısa süreli olması fark etmez, zina için birliktelik yeterlidir. 
 • Şiddet - Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (MK 162) Cana kast, öldürmek için yapılan kasti hareketlerdir. Eylemin eşe karşı olması gerekir. Pek fena muamele, cana kast dışında kalan her türlü acı verici söz davranışı kapsamaktadır. Fiili bir davranış olduğu kadar haysiyete tecavüz niteliğindeki sözler, evlilik içi tecavüz, gece sokağa atmak, aç bırakmak, zulmetmek bu madde kapsamında değerlendirilecek boşanma nedenleridir.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (MK 163) Haysiyetsiz hayat sürmenin boşanma nedeni olması için de bu davranışın sürekli olması (ayyaşlık, çocuk veya kadın satmak, hırsızlık, sapık olarak nitelendirilecek ilişkilerde ve yaşam biçimde bulunmak) sayılmıştır. 
 • Terk (MK 164) Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlükleri yerine getirmemek için diğerini terk etmeli veya haklı sebep olmadan konuta dönmemelidir. Yine bu terkin 6 ay sürmüş olması gerekmektedir. Terkin üzerinden 4 ay geçtikten sonra aile mahkemesine başvurularak, terk eden eşe mahkeme kararıyla eve dön ihtarı, eve dönmesi için adreste teslim edilecek yol parası ve konutun anahtarının nerede olduğu bildirilir.
 • Akıl hastalığı (MK 165) Eşlerden biri akıl hastası ise ve iyileşmeyeceği resmi sağlık kurul raporu ile ispat edilirse, mahkeme artık diğer eş için evliliği sürdürmek zorunda olmadığına ve tarafların boşanmalarına karar verir.
 • Evlilik Birliğinin Sarsılması (MK 166)
 • Fiziksel şiddet: Dövmek, zorla cinsel ilişki kurmak istemek, zorla fantezilerini gerçekleştirmek istemek, itmek, tükürmek.
 • Sözel şiddet: Küfretmek, hakaret etmek, aşağılamak, bağırmak.
 • Ekonomik şiddet: Para vermemek, maaşını elinden almak, gelirini gizlemek, evin diğer fertlerinin daha kötü yaşamasına bilerek neden olmak.
 • Psikolojik şiddet: Çocukları göstermemekle ve ailesiyle görüştürmemekle tehdit etmek, bildiklerini herkese anlatarak rezil edeceğini söylemek, boşanırsa baba evine dönemeyeceği, gidecek yeri olmayacağı, sokakta kalacağı gibi sözler söylemek.
 • Saygısızlık
 • Küçümsemek
 • Acımasızca eleştirmek
 • Aşırı Güven
 • Zenginleşme
 • İlgisizlik ve zor şeylerden kaçınma - Sorunları görmezden gelmek
 • Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması
 • Eşlerin birbirlerine aşırı müdahalesi; 
 • Erkeğin kadının, erkeğin işlerine karışması
 • Baba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesi
 • Karı veya kocada bulunan sürekli hastalık hali
 • Aşırı kıskançlık
 • Erkeğin çalışmaması, karısını çalışmaya zorlaması
 • Sorumlulukları paylaşmamak
 • Üvey çocuklara uygulanan şiddet
 • Cinsel ilişkilerdeki dengesizlik
 • Evliliğe sadece cinsellik açısından bakılması
 • Eşlerin birbirlerine sürekli yalan söylemesi
 • İnançlardaki ciddi farklılık
 • Aşırı yoksulluk
 • Kadının aşırı lüks yaşam isteği
 • Alkol ve kötü huylar
 • Çocuk sahibi olamama
 • Değişiklik arzusu
 • Çok erken veya çok geç yaşta evlilik
 • Sevmediği bire kişi ile evlenmeye zorlanmak
 • Evlenmeden önce maske takıp gerçek yüzünü saklamak
 • Tahammülsüzlük
 • İnternet etkisi
 • Evlilik kişiyle değil de aile ile yapılıyor imajı
 • Eğitimdeki farklar
 • Dedikodu çıkarmak
Derlemedir : erolkaranet - 20.01.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.