erolkara.net


Emniyet genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamda muhtelif illerdeki Emniyet Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere aşçı kadrosuna personel alınacağını duyurdu

İşte o açıklama..

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ALINACAK KADROLU PERSONEL (AŞÇI) ALIM İLANI

(2020 – 6. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR
a)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Aşçı)alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna görealım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
b)Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular,www.egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c)Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
ç)İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır.Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır.(Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
d)Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS-P94puanı esas alınacaktır.
e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenenaşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınavsonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c)İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir.Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
d)Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 01/02/2021 – 05/02/2021tarihleri arasında yapılacaktır

Detaylar için aşapdaki linklere tıklayınız
Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/6. Dönem Kadrolu Personel (Aşçı) Alım İlanı için Tıklayınız…
Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/6. Dönem Kadrolu Personel (Aşçı) Alım İlanı Ek Çizelgesi için Tıklayınız…

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski