@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü Birimimiz ilk defa 1976 yılında fiilen faaliyet göstermeye başlamış, 24.10.1979 yılında alınan kuruluş onayı ile “Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü” adı ile resmi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 

18.03.2002 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü adını almıştır. 1999 yılında Gölbaşında yaptırılan halen faaliyet yürüttüğümüz Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü eğitim ve hizmet binasına taşınılmıştır.
Bomba İmha ve İnceleme birimlerinin temel görevi, yeri tespit edilmiş el yapımı bombaları etkisiz hale getirmek ve el yapımı bombalar üzerinde ekspertiz işlemleri gerçekleştirmektir.
Bu görevlerin yanı sıra, patlama sonrası olay yeri inceleme çalışmaları, ihbar edilen şüpheli paketlerin kontrolü, bomba arama köpekleri ile icra edilen arama faaliyetleri, gerektiğinde yüksek riskli operasyonlarda giriş ekiplerine yardımcı olmak amacıyla patlayıcı madde kullanımı, teşkilatımız ve diğer güvenlik birimlerin ihtiyaç duydukları “el yapımı bombalar ve güvenlik tedbirleri” konulu bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi birimimizin görevleri arasında yer almaktadır.
Patlama olayları, patlayan bombanın türüne, içerisindeki patlayıcı maddenin cinsine ve miktarına, patlama yerine ( açık arazi, bina içi, taşıt ve benzeri) ve diğer çevre şartlarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bundan dolayı da patlama sonrasında bombanın oluşturduğu hasar, bıraktığı iz ve maddi delillerin çok çeşitlilik arz etmesi nedeniyle, olay yerinin incelenmesi ve delillerin toplanması azami dikkat, bilgi ve sabırla çalışmayı gerektirir.
Kriminal analiz ve incelemelerin müspet sonuç vermesi, mevcut bütün delillerin olay yerinden usulüne uygun bir şekilde ve yeterli miktarda tasnif edilerek toplanmasına ve sonrasında ambalajlanarak gönderilmesine bağlıdır. Bilhassa patlama sonrası, kullanılan patlayıcı maddenin cinsinin analiz sonucu belirlenebilmesi için, alınacak örneklerin patlama merkezi ile patlamaya maruz kalan cisimlerin ayrı ayrı ve özellikle elde edilen diğer malzemeler ile karıştırılmadan gönderilmesine önem verilmelidir.
Ülkemiz genelinde meydana gelen bomba olayları ile ilgili arşiv ve irtibat kayıtları Başkanlığımız, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünce tutulmaktadır. Bu kayıtlar taşra teşkilatında görev yapan bomba uzmanlarının göndermiş oldukları evrak ve bilgiler sayesinde oluşturulmaktadır.
Meydana gelen sansasyonel bomba olaylarının ya da birbirleri ile irtibatlı bomba olaylarının tek elde toplanıp değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple illerde meydana gelen bomba olayları ile ilgili bilgiler ivedilikle Başkanlık Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne aktarılmalı, burada geçmişte yaşanmış olayların verileri ile mukayeseli olarak değerlendirilmesi yapılarak en seri şekilde ilgili makamlara bilgi olarak arz edilmesi gerekmektedir.
Bomba Bilgi Merkezine polis sorumluluk alanındaki tüm bomba olaylarına ait verilerin iletilmesi, ülkemizdeki bombalı saldırıların nasıl şekillendiği, yeni kullanılan ateşleme mekanizmalarının hangi eğilimler sergilediği, envantere alınması gereken müdahale teçhizatlarının neler olması gerektiği, bomba uzmanlarına verilecek olan eğitimlerin hangi konularda detaylandırılması gerektiği, müdahale yöntem ve kategorilerinin neler olacağını gibi konularda ışık tutmaktadır.

Kaynak için tıklayınız

@erolkaranet - 10.01.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.