@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Vefa Muabbir Sokak

Vefa semtinde bulunan Muabbir Sokak Katip Çelebi Caddesi ile İstanbul Manifaturacılar Çarşısı arasında sıkışmış halde yaklaşık 100 metre boyunda bir sokaktır. Hemen yanında Azep Askeri Sokak bulunmaktadır. 

Muabbir kelime anlamı olarak rüya yorumlayıcısı demektir. Muabbir sokak Vefa Hacı kadın Mahallesi sınırları içerisinde olup yaklaşık 200 metre ilerisinde Şeyh Vefa Cami ve Külliyesi bulunmkatadır. Yine 200 metre mesafede ise Ayınbir ayazması meşhur yerlerdendir.

Sokağa adını verenin bir ihtimal Şeyh Vefa Camiinde uzun yıllar vaizlik yapan Muabbir Şeyh Hasan Efendi (d. ?/? - ö. 1686-1687/1098) 'den geldiği sanılmaktadır. 

Muabbir Şeyh Hasan Efendi  Kimdir 

Bosna Hersek, Mostar’da doğan Hasan Efendi’nin babası alay beylerinden Ömer Bey’dir. İlk eğitimini doğduğu yerde yapan Hasan Efendi daha sonra İstanbul’a gelmiş Fatih Medresesi’ne girerek eğitimini sürdürmüştür. Nakşibendî şeyhlerinden Bosnalı Osman Efendi’ye intisab etmiş, yirmi sene Hekim Çelebi Zaviyesi'nde bulunmuş, şeyhinin ölümünden sonra şeyhin oğlu Abdüssamed’in görevden feragat etmesiyle tekkedeki postuna o oturmuştur. Şeyh Vefa Camii vaizliğini yürütmüş, 1091/1680’de hac vazifesini ifa etmiştir. 1686-1687'de vefat eden şeyhin cenaze namazı Şeyhülislam Mevlana Mehmed Efendi tarafından Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde kıldırılmış, naaşı ise Üsküdar Öküz Limanı’na defnedilmiştir. Ölümüne Himmetzade Abdullah Efendi tarafından “Muabbir geldi geçdi düş gibi bu cisrden eyvâ” mısraı tarih düşürülmüştür, yerine Esirî Damadı Mustafa Efendi geçti.
Kırk yıl boyunca yaptığı rüya tabirindeki mahareti sebebiyle “Mu‛abbir” diye anılan Şeyh Hasan Efendi Viyana’ya sefere giden Kara Mustafa Paşa’nın rüyasını tabir edip onun seferden dönemeyeceğini söylemiş, bu yüzden paşa onu Edirne’den Dersaadet’e sürmüş fakat şeyhin dediği gibi seferde vefat etmiştir. (Kaynak : Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.