@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Taksi Durakları Almak İçin Ne Yapılır?ÖZEL MÜLKİYETLİ TAKSİ DURAKLARI İÇİN MÜRACAAT USÜL ve ESASLARI

İSTENİLEN BELGELER (Özel Parsel Mülkler)

 • İlgili esnaf odası üst yazısı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Araç sahiplerinin ruhsatlarının fotokopileri (En az dört taksi esnafı) 
 • Vekaletname ( İçlerinden birini vekil tayin etmek üzere )    
 • Tapu sicil kaydı (Güncel tarihli)  Kiracı ise Noter tasdikli  kira kontratıTaksi durağı için ibaresi bulunacaktır.
 • Vaziyet planı: 1/500 ölçekli halihazır ve kadastral mülkiyeti çakıştırılmış taksi kabin ve parklanma yeri işlenmiş,parsele taksilerin giriş çıkışı ayrı ise 3’er metre aynı ise 6 metre gösterir  A3 boyutunda 5 adet imzalı kaşeli proje 
 • 1/1000 ölçekli halihazır harita(Belediyelerden temin edilir.) (İstenen yer renkli kalemle işaretlenecektir.)
 • İmar durumu (İlçe belediyelerinden temin edilir.)
 • A3 kâğıda yeri gösterir hava fotoğrafı

Ayrıca (Oteller, alışveriş merkezleri ve konut sitelerinin hizmet otoparkları ihtiyaçtan fazla ise otopark alanlarında en az 50 m2 yer ayrılıp ve kabin konulması şartıyla yukarıdaki belgelere ilave olarak alışveriş merkezi yönetiminin veya site yönetiminin noterden tasdikli muvafakat yazısı alınmak koşuluyla parsel içindeki açık otoparkta da taksi durağı kurulabilir.)

 ÖZEL MÜLKİYETLİ TAKSİ DURAKLARI İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
(Taksi Durak Planlama Başvuru Formu)

                                 /    /2017

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi kapsamında aşağıda adresi ve unvanı yazılı yerde taksi durağı faaliyeti göstermek istiyorum.
Gerekli işlemlerin başlatılarak UKOME kararının alınmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Taksi Durağının Adı 
Taksi Durağının Adresi 
Taksi  Durağının Telefonu
Müracaat  Sahibinin Adı, Soyadı, Telefonu, Adresi 
Vekalet  Sahibinin Adı,  Soyadı,Telefonu, Adresi  

      İmza

KAMU MÜLKİYETLİ TAKSİ DURAKLARI MÜRACAAT USÜL ve ESASLARI

İSTENİLEN BELGELER  (Kamuya Ait Alanlarda Ve Yol Kenarlarında)

 • İlgili esnaf odası üst yazısı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Araç sahibin ruhsat fotokopisi 
 • 1/1000 ölçekli halihazır harita (Belediyelerden temin edilir.) (İstenen yer renkli kalemle işaretlenecektir.)
 • Farklı açılardan çekilmiş durak fotoğrafları
 • 6 m giriş çıkışı ve yerleşimi gösterir A3 kağıda 1/500 ölçekli vaziyet planı (Mimarlık ve Mühendislik Bürolarından kaşeli yaptırılacaktır.)
 KAMU MÜLKİYETLİ TAKSİ DURAKLARI İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
(Taksi Durak Planlama Başvuru Formu)

               /    /2017

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi kapsamında aşağıda adresi ve unvanı yazılı yerde taksi durağı faaliyeti göstermek istiyorum.

Gerekli işlemlerin başlatılarak UKOME kararının alınmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Taksi Durağının Adı 
Taksi Durağının Adresi 
Taksi  Durağının Telefonu 
Müracaat  Sahibinin Adı, Soyadı, Telefonu, Adresi 
Vekalet  Sahibinin Adı,  Soyadı,Telefonu, Adresi  

      İmza


İletişim Bilgileri                                                                            

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü :
İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası
Osmaniye Mah.Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Kat:2 34146
Bakırköy –İSTANBUL   
 Tel:  (0212) 453-79-83 (0212)453-78-83  453-79-81  Fax: 0212 453 7965

 (Vaziyet Planı Örneği) 

(https://tuhim.ibb.gov.tr/duraklar/) 

@erolkaranet - 10.12.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.