@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

POLSAN Üyeliği ZorunludurAnayasa Mahkemesi 2018 yılından sonra Emniyet kadrolarına atanan memurların zorunlu olarak POLSAN'a üye olmalarını öngören Kanun hükmünün iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu POLSAN üyeliği ile ilgili önemli karara imza attı. Anayasa Mahkemesi 2018 yılından sonra emniyet kadrolarına atanan memurların zorunlu olarak POLSAN'a üye olmalarını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi 2018 yılından sonra emniyet kadrolarına atanan memurların zorunlu olarak POLSAN'a üye olmalarını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.2018 yılında, 3201 sayılı Kanunun 90. maddesi yeniden düzenlenmiş ve "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince sandığın daimi ortağıdır" hükmü getirilmişti. Bu hükümle birlikte, 2018 yılından sonra Emniyet kadrolarına atananlar zorunlu olarak sandık üyesi olmuştu.

Bu hükmün iptali istemiyle dava açıldı. Anayasa Mahkemesi iptal istemi reddetti. İptal isteminin reddinde, memuriyetin bir statü hukuku olduğu, POLSAN'ın kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu, üyeliğin zorunlu tutulmasının yardımlaşma sandığının faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olduğu, aidatların kişilere aşırı bir külfet yüklemediğine değinerek şunlar belirtildi

"Polislik mesleğini icra eden memurların sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruma ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirme amacıyla kurulan yardımlaşma sandığının faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi geniş bir katılımı gerektirdiğinden, kuralla üyeliğin zorunlu tutulmasının anılan amacı gerçekleştirmek için elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez. Kural; geçmişte POLSAN’a üye olmayı veya olmamayı seçmiş memurlar için herhangi bir zorunluluk getirmemekte, sadece EGM kadrolarına yeni atanacak memurları kapsamaktadır. Bu kişiler EGM'de göreve başladıklarında aynı zamanda POLSAN’m mevzuatında öngörülen yükümlülüklere tabi olacaklarını bildiklerinden kuralla öngörülebilir olmayan bir yükümlülük getirilmesi söz konusu değildir. Diğer taraftan kuralla getirilen ekonomik külfet sonucu ödenecek miktar sonuç itibarıyla bu ödemede bulunan kişilerin ortağı olduğu POLSAN’m malvarlığına aktarılmakta ve bundan ortaklar yararlanmaktadır. Ayrıca idarenin ortaklık aidatının belirlenmesi işlemlerine karşı yargı yolu açık olup mevzuatta kuralın amacı dışında kullanılarak kişilere aşırı külfet yükleyecek miktarda aidatlar belirlenmesini önleyecek usulü güvence de sağlanmış bulunmaktadır. Anılan hususlar dikkate alındığında kuralla getirilen sınırlamanın orantılı olmadığı da söylenemez, Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nrn 13., 35. ve 48. maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir."

Anayasa Mahkemesinin Kararı için tıklayınız

@erolkaranet - 16.12.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.