@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Olay Yeri ve Parmak İzi
Evime hırsız girdiğinde ne yapmalıyım ?

Öncelikle panik yapmadan en kısa sürede durum 155 Polis hattına bildirilmelidir. Olayın gerçekleştiği mekânın ve bağlantılarında (balkon, bahçe vs) hiç birşeye dokunulmadan orijinal haliyle korunması gerekir. Çünkü Olay yeri inceleme uzmanlarının tespit edeceği bulgular dış etkenlerden dolayı farkında olmadan yok olabilir veya bozulabilir. Bu nedenle olay yerine girilmemeli, başkalarının da girmesine izin verilmemelidir. Evin/işyerinin dağınıklığı toplanmamalı, mekân orijinal hali ile muhafaza edilmelidir. Eğer acil bir tedbir dolayısı ile yapılan bir değişiklik var ise alınan tedbirler olay yerine gelen görevlilere bildirilmelidir.​​

Parmak izi tespit etmek için kullanılan kimyasal toz nasıl temizlenir ?

Olay yeri inceleme çalışmalarında parmak izi tespit yöntemi olarak en çok kullanılan yöntem parmak izi tozlarıdır. Özellikle olay yerinde taşınamaz eşyalar üzerindeki (kapı, pencere, dolap vs.) çalışmalarda yapılan parmak izi incelemelerinde kullanılan tozdan dolayı kirlenme meydana gelmektedir. Öncelikle tozlama yapılmadan önce, görevli personelin yönlendirmesi ile halı kilim vb. unsurlar kaldırılabilir. Parmak izi çalışmaları bitiminde etkili bir temizlik için öncelikle zemine dökülmüş olan toz elektrik süpürgesi ile süpürülmelidir. Yüzeye sürüntü olarak bulaşmış tozlar ise hafif nemli deterjanlı bez ile silinerek temizlenebilir​.

Kimlerin parmak izi alınır ?

Ülkemizde parmak izi alınacak şahısların durumu ve kimler olduğu kanunlarla düzenlenmiştir. Emniyet teşkilatı olarak parmak izi alma hususunda ki iş ve işlemler Polis Vazife Salahiyet Kanununun 5’inci maddesinde düzenlenmiştir. Polis Vazife Salahiyet Kanununun 5’inci maddesi;

Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması (Değişik: 14.06.2007/26552–5681/2.md.)

MADDE 5- Polis;
a) Gönüllü,
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan,
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen,
ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan,
d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair yabancı,
e) Gözaltına alınan,

Gönüllü olarak parmak izi verilebilir mi ?

Evet verilebilir. Polis Vazife Salahiyet Kanununun 5’inci maddesinin a bendinde gönüllü olarak parmak izi verilebileceği ve bununla ilgili iş ve işlemler hükme bağlanmıştır. Gönüllü olarak verilen parmak izleri buna özgü sisteme kayıt edilir. Kimlik tespiti amacıyla yalnızca kanunda belirtilen kişiler tarafından kullanılır.

Gönüllülük esasına dayalı olarak verilen parmak izleri kişiye ne tür fayda sağlar ?

Kimlik tespiti amacıyla veya geçmiş durumlarının belgelendirilmesi, doğal afet gibi durumlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimliklendirilmesi, sağ kalan kişilerin adreslerine ulaşılması ve ailelerine teslimi, sahte kimlik kullanımlarında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hafıza kaybı (ALZHEİMER hastalığı) nedeniyle sıkça kaybolma riski taşıyan kişilerin kayıtlı parmak izlerinden ailelerine ulaşılmasının sağlanması.

Parmak izi arşivi niçin kullanılmaktadır ?

Parmak izi arşivinin temel amacı kimlik tespitidir. Kimlik tespiti; kimliksiz cesetlerin araştırılması, afet kriminal incelemesi, sahte kimlik kullanan şahısların gerçek kimliklerinin tespiti, suç soruşturmalarında elde edilen parmak izlerinden kimlik tespiti işlemlerini içermektedir. Parmak izi arşivi bu amaçlar dışında, sabıka kaydı veya güvenlik soruşturması gibi amaçlar için kullanılmamaktadır. Parmak izi kayıtlarında suç nevi yazılmamaktadır.

Hırsızlık olayında evde bulunan veya işyerinde çalışanlardan neden parmak izi alınıyor ?

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucu birçok yerden parmak izleri tespit edilebilmektedir. Tespit edilen bu parmak izlerinin öncelikle ev veya iş yerini kullanan kişilere ait olup olmadığının tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra ev veya işyerini kullanan kişilere ait olmayan izler suç soruşturmasında değerlendirme kapsamına alınır. Ev veya işyerini kullanan kişilerin parmak izi, avuç izi veya diğer vücut izleri, ilgilinin açık ve yazılı rızası doğrultusunda, olay yerinden elde edilen izlerle karşılaştırmak amacıyla alınabilir. Alınan izler, ilgilinin gönüllü olması halinde sisteme kaydedilebilir. Aksi halde, alınan parmak izi veya diğer vücut izleri, karşılaştırma işleminin ardından hazırlanan raporların bir örneği ile birlikte ilgili soruşturma birimine gönderilir.

Silah ruhsatı vb. idari işlemler için müracaat edenlerin daha önce parmak izi verdiğini beyan etmeleri halinde tekrar parmak izlerinin alınması gerekli midir?

Daha önce parmak izi verdiğini beyan eden kişilerin TC. Kimlik numarası ile birlikte tek parmak izinden de sorgulaması yapılarak parmak izlerinin kaydı mevcut olması halinde tekrar alınmamaktadır.​

Şahıslardan alınan parmak izleri, ne şekilde ve ne kadar süre ile saklanır ?​

Parmak izleri, ilgili birimler tarafından dijital ve manuel olarak saklanır. Yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz. Arşivlenen parmak izlerinin saklama süreleri Polis Vazife Salahiyet Kanununun 5’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre parmak izleri alındığı tarihten itibaren 80 yıl süre ile saklanır, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imha edilir.​

Vücut (Parmak) İzinin materyaller üzerinde kalma süresi nedir ?

Vücut (Parmak) izlerin bir materyale temasından itibaren kalma süresi ile ilgili olarak; her materyalin kendi ortamına, yüzeyin özelliğine göre değerlendirmesi gerekir. Vücut İzinin bırakılma süresi kesin tayin edilemez.

Kriminal Daire Başkanlığı, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan Demirbaş ve Sarf malzemeler ile ilgili, değişen teknolojik gelişmeler neticesinde yeni ürünleri sizlere tanıtmak ve bilgilendirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz ?​

Bu tür ürünlerinizi bizlere tanıtmak ve bilgilendirmek için, Kriminal Daire Başkanlığı, Destek Şube Müdürlüğü Gölbaşı adresine bizzat başvurarak gerekli izinleri almanız ve size verilen randevu günü tanıtımınızı yapmanız gerekme​tedir.

Emniyet Teşkilatında, Olay Yeri İnceleme branşlı personel olarak çalışmanın şartları nelerdir?

Emniyet Teşkilatı Mensuplarından (polis) şartları uyan personelin, yapılacak yazılı ve sözlü mülakat sınavını kazanması ve bu alanda verilen teorik/uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlaması halinde olay yeri inceleme ve kimlik tespit uzman yardımcısı ünvanını alır.

Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü

@erolkaranet - 02.12.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.