@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Kriminal Laboratuvarlar Hakkında Ne Biliyorsunuz

Kriminal Branş altında hizmet yürüten Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri hizmetlerinden hangi kurumlar faydalanabilir ?​

Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis Başmüfettişleri ve müfettişleri,
İl Emniyet Müdürlükleri ve bunların alt birimleri,
Adli görevleri ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlıkları ve alt birimleri,
Hazırlık Soruşturmalarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Askeri Savcılıklar,
Yalnızca uyuşturucu maddelere ve Antika Silahlara münhasır olmak üzere tüm yargı organları. ​

Balistik Nedir ?

Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim dalına balistik denir. Balistik kelimesi literatürümüze Fransızca “Balistique” sözcüğünden geçmiştir.

​Balistiğin Çeşitleri Nelerdir ?

​Balistik bilimi beş alt bilim dalına ayrılmaktadır.

1.İç Balistik : İç balistik, sevk barutunun yanmaya başlamasından, mermi namluyu terk edinceye kadar geçen süre içinde meydana gelen olayları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir.

2.Ara Balistik : Ara balistik bilimi, mermi çekirdeğinin namluyu terk etme anını ve terk etmesinden 1-2 saniye sonrasını incelemektedir. Diğer bir ifadeyle İç balistikten dış balistiğe geçiş sırasında namlu ağzı bölgesinde meydana gelen olayları inceler.​

​3.Dış Balistik : Mermi çekirdeğinin arkasından namluyu terk eden gazların, aerodinamik kuvvet ve moment sistemleri ile meteorolojik değişkenlerin ve dünyanın karakteristik özelliklerinin, mermi çekirdeğinin namlu ile hedef arasındaki hareketine olan etkilerinin incelendiği bilim dalıdır.

4.Hedef Balistiği: Mermi çekirdeği, şarapnel ve av tüfeği saçmalarının katı-akışkan zeminler üzerinde meydana getirdikleri tahribatlara ve deformasyonlarına etki eden faktörleri, hedef ve mermi çekirdeği açısından inceleyen bilim dalıdır.

5.Yara balistiği: Mermi çekirdeğinin, mermi çekirdeği parçalarının veya saçma tanelerinin canlı dokuları üzerinde ve bu dokuların içerisinde meydana getirdikleri; fiziksel ve biyokimyasal olayları, anatomik ve fizyo-patolojik değişiklikleri hem mermi çekirdeği hem de hedef doku açısından inceleyen bilim dalıdır.​​

 Kriminal Laboratuvarlarda ne tür Adli Balistik incelemeleri yapılmaktadır ?

Kriminal Adli Balistik Laboratuvarlarında aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır.

1. Ateşsiz Silah-Alet İncelemeleri
2. Ateşli Silah İncelemeleri
3. Kovan İncelemeleri
4. Mermi Çekirdeği İncelemeleri
5. Fişek İncelemeleri
6. Balistik Koruyucu Malzeme Testleri
7. Ateşli Silah ve Mühimmat Testleri​

Kriminalin Önemi Nedir ?​

Polisin, suçun işlenmesini önlemeye yönelik idari görevleri yanında suç ve suç şüphelileri ve bunlara ait delillerin saptanması, suç şüphelilerinin yakalanması ve adli mercilere teslimi safhalarını da kapsayan adli görevi bulunmaktadır.Bu görevini yerine getirirken kendisine intikal eden olayla ilgili olarak; suç faili, olay yeri ve mağdur arasındaki ilişkiyi kuracak, maddi delilleri bulmak ve toplamak yatar. Toplanan bu delillerin mahkemeler de maddi delil olarak kullanılması için bilimsel teknikler kullanılarak olayla illiyet bağının kurulması gerekir. Bu görevi de Adli Tıp ile Kriminal Laboratuvarlar yapmaktadır. Kriminal Polis Laboratuvarlarının misyonu, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin, bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirilmesi suretiyle suç ve suçlunun tespit ve ispatında teknik hizmet yürütmektir.​

Balistik İnceleme Alanında Hizmet Satışı Yapılmakta mıdır?​

Evet yapılmaktadır.Balistik koruyucu malzemeler için, ilgili standartlar çerçevesinde talep edilen incelemeler, Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Fotokopi belgeler üzerinde yazı-rakam-imza-tahrifat incelemeleri yapılabiliyor mu ?

Fotokopi edilmiş belgeler üzerinden yapılan yazı-rakam-imza-tahrifat incelemelerinde, yazı karakteristiğinin ve detay hatların fotokopi makinasının az toner uygulamasından yazı-imza-rakamların silik çıkmaları yada aşırı toner uygulamasından dolayı yazı-imza-rakamların görülemeyecek hale gelmeleri durumları ile bilhassa imza incelemelerinde titreklik, monotonluk ve kalem kaldırma gibi sahtelik arıza ve emarelerinin fotokopi belgelerde anlaşılamamasından dolayı detay inceleme yapmak mümkün olamamakta ancak fotokopi edilen belgedeki yazı-rakam veya imzaların net ve okunur bir şekilde çıkmış olmaları halinde yüzeysel-şekilsel bazda incelemeler yapılarak kanaat beyan edilebilmektedir.​​

Bireysel veya kurumsal inceleme talepleri işleme alınmakta mıdır?

KPL Müdürlükleri, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi bulgu ve delillerin, bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirmesi suretiyle soruşturma birimlerine teknik hizmet vermektedir.

Kriminal Daire Başkanlığı ve Laboratuvar Müdürlükleri, uzmanlık sahasına giren konularda, Kuruluş Yönetmeliği'nin 101. maddesinde yer alan ;

_İdari Soruşturmalarda :

a- Genel Müdürlük,
b- Mülkiye Başmüfettişleri ve Müfettişleri,
c- Polis Başmüfettişleri ve Müfettişleri,​

_Adli Soruşturmalarda :
a- İl Emniyet Müdürlükleri ve bunların alt birimleri,
b- Adli görevleri ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlıkları ve alt birimleri,
c- Hazırlık soruşturmalarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Askeri Savcılıklar,
d- Ceza davalarında, yalnız deoksiribonükleikasit (DNA), uyuşturucu maddeler ve antika silahlara münhasır olmak üzere tüm yargı organları,​

tarafından gönderilen delilleri bilimsel esas ve usullerle incelemek, değerlendirmek, belirlenen bulguları gerektiğinde fotoğraf ve analiz grafikleriyle birlikte rapor halinde talepte bulunan birime doğrudan göndermek ile görevlidir.

Bu doğrultuda talepler yukarıda belirtilen hükümlere göre değerlendirilerek kabul edilir​.

Bir konuya ilişkin olarak yapılan bireysel veya kurumsal bilgi taleplerini cevaplandırıyor musunuz ?

Kriminal Daire Başkanlığı ve bağlı Laboratuvar Müdürlüklerimiz, adli ve idari konulara ilişkin ekspertiz hizmeti yürütmektedir.​

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. Maddesi, “Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.” ​

Ayrıca Kriminal Daire Başkanlığı ve KPL Müdürlükleri Kuruluş,​ Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ‘Gizlilik’ başlıklı 112. maddesi, “Laboratuvar çalışmaları tam bir gizlilik içerisinde yapılır.Çalışmaların seyri, alınan sonuçlar ve inceleme konularının geliş gidişleri hakkındaki bilgiler ve laboratuvar bölümlerince düzenlenen uzmanlık raporu örnekleri, ilgili ve yetkili makam ve kişiler dışında hiçbir kurum veya kişiye verilemez.” hükümleri doğrultusunda soruşturma işlemlerinin düzgün bir biçimde gerçekleştirilebilmesi ve suçsuzluk karinesine uyulabilmesi için soruşturmanın gizlilikle yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen gizlilik ilkelerine uyulması şartı ile bilgi talepleri cevaplandırılmaktadır​.

Kriminal Polis Laboratuvarlarında nasıl çalışabilirim ?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli İçin ; Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin personel ihtiyacı bulunduğunda, Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yazılı sınavda ve ardından Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan mülakat sınavında başarılı olmanız gerekmektedir.​

Sivil vatandaşlar için ; Kriminal Daire Başkanlığımızca, Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine Biyolog, Kimya Mühendisi, Fizik Mühendisi vb. personel alımı yapılmamaktadır. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin personel ihtiyacı Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden karşılanmaktadır.​

Kaynak. Emniyet Genel Müdürlüğü

@erolkaranet - 10.12.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.