@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kiracıya İhtarname Örneği
Kiracı İhtarname Örneği

İHTARNAME

Adı Soyadı
T.C. Kimlik No.
Avukat Adı Soyadı
Adresi
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No.
Adresi
Geciken kira bedelinin ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :
1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ……/……/………… tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ……………. kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2-Her ayın …… ile …… arasında bankaya yatırmanız gereken …….………….. kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3-………..……. kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İSTEM SONUCU:
İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ………….. olan kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ
Avukat Adı Soyadı

SAYIN NOTER :

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ
Avukat Adı Soyadı

@erolkaranet - 10.12.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.