@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İşte Büyük Günahlar • Haksız yere adam öldürmek
 • Zinâ etmek.
 • Livâta etmek, her dinde harâmdır.
 • Şerâb ve her dürlü alkollü içkileri içmek.
 • Hırsızlık etmek.
 • Keyf için, uyuşturucu madde yimek, içmek.
 • Başkasının malını cebren almak. Ya’nî gasb etmek.
 • Yalan yere şehâdet etmek.
 • Ramezân orucunu, özrsüz, müslimânların önünde yimek.
 • Ribâ, ya’nî fâiz ile mal, para almak, vermek.
 • Çok yemîn etmek.
 • Vâlideynine âsî olmak, karşı gelmek.
 • Mahrem ve sâlih akrabâya sılai rahmi terk etmek.
 • Muhârebede, harbi terk edip düşmandan kaçmak.
 • Rızâsı olmadan yetîmin malını yimek. [(Se’âdeti Ebediyye)nin .cu sahîfesinde diyor ki (Yetîmin vasîsinin, bunun malından yimesi ve kullanması câizdir. Başkasına yidirmesi ve fıtrasını vermesi ve kurbanını kesdirmesi câiz değildir.)]
 • Terâzîsini ve ölçeğini, hak üzere kullanmamak.
 • Nemâzı vaktinden önce ve sonra kılmak.
 • Mü’min kardeşinin gönlünü kırmak.
 • Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” söylemediği sözü söylemek ve ona isnâd eylemek.
 • Rüşvet almak.
 • Hak şehâdetden kaçınmak.
 • Malının zekâtını ve uşrunu vermemek.
 • Gücü yeten kimse, münkeri, günâh işliyeni görünce, men etmemek.
 • Canlı hayvânı ateşde yakmak.
 • Kur’ânı azîmüşşânı öğrendikden sonra, okumasını unutmak.
 • Allahü azîmüşşânın rahmetinden ümmîdini kesmek.
 • Müslimân olsun, kâfir olsun, insanlara hıyânet etmek.
 • Hınzır (domuz) eti yimek harâmdır.
 • Resûlullahın Eshâbından “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” her hangi birisini sevmemek ve söğmek.
 • Karnı doydukdan sonra yimeğe devâm etmek harâmdır.
 • Avretler, erinin döşeğinden kaçmak.
 • Avretler, erinden iznsiz ziyârete gitmek.
 • Bir nâmûslu kadına, fâhişe demek.
 • Nemîme, ya’nî müslimânlar arasında söz taşımak.
 • Avret mahallini başkasına göstermek. [Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avretdir.] Başkasının avret yerine bakmak.
 • Ölmüş hayvân eti (leş) yimek ve başkasına yidirmek. Dînimizin bildirdiğine uymıyarak öldürülen hayvânlar da leş olur.
 • Emânete hiyânet etmek.
 • Müslimânı gîbet etmek.
 • Hased etmek.
 • Allahü azîmüşşâna şirk [ortak] koşmak.
 • Yalan söylemek.
 • Kibrlilik, kendini üstün görmek.
 • Ölüm hastasının vârisden mal kaçırması.
 • Bahîl, çok hasîs olmak.
 • Dünyâya [harâmlara] muhabbet etmek.
 • Allahü teâlânın azâbından korkmamak.
 • Harâm olanı, harâm i’tikâd etmemek.
 • Halâl olanı, halâl i’tikâd etmemek.
 • Falcıların falına, gaybdan haber vermesine inanmak.
 • Dîninden dönmek, mürted olmak.
 • Özürsüz, başkasının kadınına, kızına bakmak.
 • Avretler, er libâsı giymek.
 • Erler, avret libâsı giymek.
 • Haremi Kâ’bede günâh işlemek.
 • Vakti gelmeden ezân okumak ve nemâz kılmak.
 • Devlet adamlarının emirlerine, kanûnlara âsî olmak, karşı gelmek.
 • Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek.
 • Ehlinin anasına sövmek.
 • Birbirine silâh ile nişan almak.
 • Köpeğin artığını yimek, içmek.
 • Ettiği iyiliği başa kakmak.
 • Erkeklerin harîr [ipek] giymesi.
 • Câhillik üzerinde ısrâr etmek. [Ehli sünnet i’tikâdını, farzları, harâmları ve lüzûmlu olan her bilgiyi öğrenmemek.]
 • Allahü teâlâdan ve islâmiyyetin bildirdiği isimlerden başka şey söyliyerek yemîn etmek.
 •  İlmden kaçmak.
 •  Câhilliğin musîbet olduğunu anlamamak.
 • Küçük günâhı, tekrâr işlemekde ısrâr etmek.
 • Zarûrî olmayarak, kahkaha ile çok gülmek.
 • Bir nemâz vaktini kaçıracak zemân kadar cünüb gezmek.
 • Âdetli ve lohusa hâlinde, avretine yakın olmak.
 • Tegannî eylemek. Ahlâksız şarkıları söylemek. Müzik, çalgı âletleri kullanmak.
 •  İntihâr etmek, ya’nî kendini öldürmek, başkalarını öldürmekden dahâ büyük günâhdır


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.