@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Servis Aracı Kullanma İzni Nasıl Alınır
İstanbul'da servis (okul, personel, kamu, turizm ve ücretsiz yolcu)  araçları kullanmak için başvurulacak merci İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüdür.

Alınacak ruhsatlar için Müdürlüğün yaptığı açıklama şu şekildedir. 

"Müdürlüğümüz tarafından okul, personel, kamu, turizm ve ücretsiz yolcu servislerinin kayıt altına alınması ve toplu ulaşımda kalitenin yükseltilmesi için servis araçlarına uygunlukları değerlendirilerek izin belgesi verilmekte, bu sayede uygunsuz araçların trafiğe çıkması ve yasa dışı ticari teşebbüsler yapılarak kamu yararının tehlikeye sokulması engellenmiştir.

Araç sahiplerinin gerekli şartları yerine getirerek izin belgesi almaksızın çalışması koşulunda araçları trafik ekiplerince bağlanmakta olduğu gibi cezai müeyyide de uygulanmaktadır.

Tüm servis araçları için izin belgesi başvuruları elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Yeni uygulamaya geçen bu sistem için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

SERVİS TAŞIMA KART VE ŞOFÖR BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Servis Araçları Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Almak İçin Elektronik Başvuru Sisteminde Servis Taşımacılığı Türlerine Göre İstenilen Belgeler:

OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI
PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI
TURİZM SERVİS TAŞIMACILIĞI
ÜCRETSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞI (Marketler)
ÜCRETSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞ (Otogar)
ÜCRETSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞI (Diyaliz ve Rehabilitasyon)
ÜCRETSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞI (Liman Ücretsiz Servis)
ÜCRETSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞI (Kendi Personelini Taşıma Servisi)
YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMACILIĞI
SOSYAL ETKİNLİKLER GRUP SERVİS TAŞIMACILIĞI

Tahsis Belgesi başvurularından istenen evraklar;
  • Müracaat tarihi itibariyle şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini belirten imzalı beyanname (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir),
  • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi,
  • Kullanacağı taşıta uygun sürücü belgesi (B/D),
  • Vekil ise, Vekaletname (………… Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
  • Araç Tescil Belgesi,
  • Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi (tescil işlemine müteakip ilgili esnaf odasından faaliyet belgesi aslı ibraz edilecektir),
  • www.turkiye.gov.tr (e-devlet) Adresinden İstanbul’da mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,
  • Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmî kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’, ‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
  • İBB Gelirler Müdürlüğünden Borcu Olmadığı Kontrol Edilecektir.
@erolkaranet - 09.12.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.