@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Hazreti Rabia'nın Kabri

Hazreti Rabiatül Adeviyye (ks)'nin Kudüs'teki Makamı Kabri. 
Filistin topraklarında Zeytin dağındaki seyir terası mevkiinde bulunan Rabiatü’l-Adeviyye caddesi üzerindedir. 
Kimi kaynaklara göre, Hazreti Rabi'anın kabri için "135 (m. 752) târihinde Kudüs’de vefât etti. Vefâtından sonra Abede binti Şevval vasıyyetini yerine getirdi. Tur dağı üzerine defn edildi. " denilmektedir.
Kudüs'e giden herkes için buranın hatta orada mevcut olan bilgiler de dahil olmak üzere Rabia Adviye hazretlerinin son zamanlarda yaşadığı ve vefat ettiği yer olarak anlatılmış, bir çok rehberlik yapan kişiler de bu doğrultuda bilgiler verip, paylaşımlar yapmaltadır. Kudüs'e gelenlerin ziyaret ettiği yerin aslında 2 yıl ikamet ettiği yer olduğu en gerçekçi bir bilgi olup, vefat yeri hakkında detaylı açıklamalar yapanalr " Râbia el-Adeviyye, H.185-M.801 yılında Basra’da vefat etti ve burada defnedildi." demektedirler. Bu durumda, Basra olduğu kesinleşmektedir.
İslam Ansiklopedisi'ınde de görüleceği şekilde de çeşitli kaynakları inceleyerek Râbia’nın ölüm tarihini ve kabrinin yerini tartışan Ömer Rıza Doğrul’a göre ona nispet edilen, Kudüs’ün doğusunda ve Hz. Îsâ’nın semaya yükseldiği yerin civarında Tûr-i Zeytâ’daki kabir Ahmed b. Ebü’l-Havârî’nin eşi olan Dımaşklı Râbia bint İsmâil’e aittir. Doğrul, Şam’da Râbia’ya izâfe edilen başka bir kabir daha bulunduğunu, bu kabrin de aynı hanım için yapılıp zamanla adının unutulmasından sonra Râbia el-Adeviyye’nin şöhretinden dolayı ona nisbet edildiğini ileri sürer (Ömer R.Doğrul. Hazret-i Râbiatü’l-Adeviyye, s. 215-226)
Hazreti Rabiatül Adeviyye (ks)'nin Mısır'da, Kudüs'te, Şam'da, Erzurum'da makam kabri vardır. 
Ne diyelim, doğrusunu Allah c.c  bilir. 
Rabbim cennetteki derecesini a’li eylesin. Bizleri de bu mübarek edep hayâ, iffet sahibi Allah dostlarına layık evlad eylesin. Âmin.

Tomb of Hazrat Rabia al Adawiya - Palestina -Quds
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.