@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner


Hoş Geldiniz..

Emniyet Girişinde Avukatın Aranması Pahalıya Mal OlduTürkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü girişinde bir avukatın çantasının aranması ve avukatın kimlik fotokopisinin çekilmesi İçişleri Bakanlığı'nın tazminat ödemesine sebep oldu.

İşte yapılan o açıklama; 

" EMNİYET GİRİŞİNDE AVUKATIN ÇANTASININ ARANMASI VE AVUKATLIK KİMLİĞİNİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİ OLAYINDA İDARİ YARGI TARAFINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AVUKATA 10.000 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
Meslektaşımız Av. Aziz Sancar Dalman 15.01.2019 tarihinde müdafilik görevini yapmak için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne geldiği sırada bina girişinde polis memuru tarafından çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayı ile ilgili olarak vekili Av. Fatma Hoşgör Tekeşin aracılığı ile Sakarya 2. İdare Mahkemesinde İçişleri Bakanlığı aleyhine 10.000 TL’lık manevi tazminat davası açmıştır.
Sakarya 2. İdare Mahkemesi 25/11/2019 tarih ve 2019/421 Esas, 2019/817 Karar sayılı kararı ile davalı İçişleri Bakanlığının davacı avukata 10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.
Sakarya İdare Mahkemesi kararında avukatlık mesleğinin demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan biri olduğunu ortaya koymuş ve avukatın eşya aramasına tabi tutulmasının avukatın meslek onurunu zedeleyeceğini de kararında açıkça belirtmiştir.
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin karar gerekçesini aşağıdadır;
“… Adaletin tam tecellisi olarak önem ve öncelik kazanan manevi tazminatın sadece kişinin şeref ve haysiyeti gibi manevi değerlerin değil, yaşam, beden tümlüğü, sağlık gibi kişilik haklarına dahil olan bedensel değerlerin ihlali halinde de ilgilinin duyduğu elem ve üzüntünün kısmen giderilmesini sağlayan manevi bir tatmin aracı olduğu, demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan olan ve bu hususların gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlık mesleğinin mensubu olan davacının, müvekkilinin eşinin önünde eşya aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği, meydana gelen üzüntüsünün karşılanabilmesi maksadıyla sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak miktarda, günün ekonomik koşulları, davacının sosyal ve ekonomik durumu, paranın satın alma gücü, olayın ağırlığı, gerçekleşme biçimi, psikolojik etkisi, yıpranma durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak davacının maruz kaldığı acı, elem ve üzüntünün bir nebze hafifletilebilmesi amacıyla 10.000 TL manevi tazminatın davalı idare tarafından davacıya ödenmesi …”
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin söz konusu kararı aleyhine davalı İçişleri Bakanlığınca yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03/07/2020 tarih ve 2020/229 Esas, 2020/648 Karar sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulmasında yarar gördüğümüz İstinaf Mahkemesi kararının tam metni TBB AHM sitesinin “Kararlar ve Belgeler” bölümüne yüklenmiş olup İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03/07/2020 tarih ve 2020/229 Esas , 2020/648 Kararına ulaşmak için tıklayınız.
Bu önemli kararın ortaya çıkması için mücadele eden meslektaşlarımız Av. Aziz Sancar Dalman ve Av. Fatma Hoşgör Tekeşin’e ve bu kararın meslektaşlarımıza duyurulması amacıyla TBB Avukat Hakları Merkezine gönderilmesini sağlayan meslektaşımız Av. Ahmet Çoban’a teşekkür ederiz.
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi"

Kaynak : TBB

NE OLMUŞTU?

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan müvekkilinin işlemleri için emniyet binasına giden avukat Sancar Dalman, avukat kimliğini göstermesine rağmen bir polis memuru tarafından detaylı aramaya tabii tutuldu.

Kimlik fotoğrafını kişisel telefonuyla çekti

Dalman, polis memuruna Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesindeki "Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz." ifadesini hatırlatmasına rağmen, polis memuru Dalman'ın müvekkilinin eşinin yanında arama işlemini yapmakta ısrarcı oldu. Ayrıca, aramayı yapan polis memuru, Dalman'ın tutanak tutmak istemesi üzerine, avukatlık kimliğinin fotoğrafını kişisel cep telefonuyla çekti. 

15 Ocak'ta gerçekleşen bu olay üzerine avukat Dalman, haksız aramanın avukatlık onurunu zedeleyici bir hakaret olduğunu, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun nitelikli halinin işlendiğini belirterek, bir daha böyle bir hak ihlali yaşanmaması için caydırıcılık unsuru olması talebiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine manevi tazminat davası açtı. 

Mahkeme: Üzüntünün bir nebze hafifletilmesi amacıyla...

Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada 25 Kasım'da karar çıktı. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nın avukat Sancar Dalman'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam