@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Covid-19 Meslek Hastalığı Polislere de Tanınsın
Sağlık Bakanlığı
, Covid-19 tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanma haklarından faydalanmasını sağladı. Bu faaliyetin yüzbinlerce Emniyet görevlisi için de sağlanması gerekir.

Bunun içinde her zaman "polisimin yanındayım" diyen Bakan Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı da harekete geçmelidir.
Ve en az sağlıkçılar kadar vatandaşın arasında pandemi mücadelesi veren, Filyasyon ekibi olan, hastaneden kaçan covid-19'lu şahıslara yakın müdahale eden, verilen görevi nedeniyle hastaneye gitmemeye direnen, gece gündüz demeden salgın döneminde daha yoğun bir şekilde çalışan, gece gündüz yaptırılan kontrol görevlerinde covid-19 ile mücadelede her türlü görünür olduğu halde kimsenin sahiplenmediği bu vatan evlatlarının da sağlıkçılara verilen haktan yaralanması elzemdir. 
Binlerce polise covid-19 tanısı konulduğu gerçeği asla göz ardı edilemez. Sadece Haziran ayında 700'ü geçkin sayıda polisin bu hastalığa tutulduğu medyada yer almış ve sayıları yüzleri geçen polisler de hakkın rahmetine kavuşmuştur.


Pandemi şehidi olan polislerimiz

Sessiz sedasız, sosyal medya sayfalarında bir kaç satırla meslektaşları tarafından duyurulan pandemi mağduru polislerin vefat haberleri görülmezden gelinirken bu "meslek hastalığı - vazife malüllüğü" hakkının emniyet personeline tanınmaması büyük bir haksızlıktır.

Kanun önünde herkes eşittir denilerek idealist vurgunun yapıldığı ülkemizde devlet memuru sayılan bir zümreye baskıcı politikalarla bir hakkın verilip, diğer zümrelerin yok sayılması adalet anlayışına terstir.
Daha bir süre önce, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Covid-19 salgın hastalığından mağdur olanların meslek hastalığına tutulanlara yapılacak işlemlere göre işlem yapılması için yargıya gitmiş ancak, SGK Kovid-19’unun tüm dünyanın maruz kaldığı bir risk olması nedeniyle meslek hastalığı ya da iş kazası sayılmasının mümkün olmadığı belirtmişti. Danıştay 10. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kovid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddettmişti.
Ne var ki, buna rağmen Koronavirüsün sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi tüm partilerin ortak kararı ile kabul edilerek TBMM Sağlık Komisyonu’ndan geçiyordu.
Demek ki, ortada haklı bir talep vardı ve bu talep doğru bulunarak, mahkemeye rağmen kabul ediliyordu. 


    Pandemi sürecinde vatandaşa yardım etmek isterken tacizlere muhatap kalan polisler çaresiz

O halde, hakkın risk altında olan herkes için geçerli olması da adaletin bir gereğidir.
Konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar da göstermektedir ki, polislerde sağlıkçılar kadar hastalığı taşıyanlarla her an temas halinde olup, bulaş riskinde olabilmektedir.
Evde kapanma imkanına sahip olmadığı gibi, sağlık çalışanlarının aldığı sıkı tedbirleri temin etmesi hayal olan, virüse maruz kalmış kişilerle uzun süre aynı ortamı paylaşmak zorunda kalan polisler salgın hastalığa tutulanlarla zaman zaman çok ama çok yakın temasta bulunmak zorunda kalmakta, hastaların gerek araçlara bindirilmesi, karakol ya da şubelere götürülmesi, gerekse evlerine ya da hastanelere taşınması konusunda sınırsız bir çaba harcadığı görmezden gelinmesi zor olan bir durumdur. Hatta, zaman zaman kendini bilmez şuursuz hastaların polislere tükürerek taciz ettği bilinen ve kamuoyuna yansıyan olaylardandır. Bugün sık sık haberlerde karşımıza çıkan cadde ve meydanlara pandemi hastalığını taşıyanların polislerle olan yakın teması hatta saldırganlıkları herkesin gördüğü bir gerçektir.
Emirleri yerine getirmek için gece gündüz en az 12 saat kontrol noktalarında hiç bir korunma olmaksızın sadece kuru bir maske ile kendilerine sakındırmaya çalışan bu hizmet insanlarının her türlü sağlık tedbirlerini alma imkanı olan sağlıkçılara verilen haktan mahrum edilmesi asla kabule dilemez.


Covid-19 yüzünden şehit olan polislerimiz sayfalara sığmaz oldu.

Polisler için, bulaşıcı hastalıkların iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi önünde bir engel bulunmadığı gibi bu yönde kısıtlayıcı bir düzenleme de bulunmamaktadır. Aksine, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”nin 18. maddesinde “Mesleki bulaşıcı hastalıklara” da yer verilmiş; 19. maddesinde ise bulaşıcı meslek hastalıkların tespitine ilişkin hususlar yer almıştır.
Devlet memuru konumundaki sağlıkçılar vazifelerini yapmalarından, polisler de yine devlet buyruğu gereği evde kalamamalarından dolayı virüse maruz kalarak COVID-19 hastalığına yakalanmaktadırlar.
Kaldı ki, mevzuatta, bir hastalığın bulaşıcı olması, onun meslek hastalığı olması önünde bir engel olmayıp; sıtma, kuduz, tetanoz, veba … mesleki bulaşıcı hastalıklar kapsamında yer almıştır. Ayrıca, konuyla ilgili listede, sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde, “Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları” da ayrı bir başlık olarak belirtilmiştir. Benzer durumların, polislerin açısından da vazife malullüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.
COVID-19’un polisler için meslek hastalığı olmadığını ileri sürmek, gecesini gündüzünü vatandaşların can ve mal emniyetini korumak için, canını dahi esirgemeden feda edecek durumda bulunan emniyet personeline de tanınmaması bir zuldür.
Covid-19 ile mücadele ederken covid-19'a yakalanıp hayatını kaybeden polislerin "meslek hastalığı - vazife malüllüğü" kapsamına alınması ve aileleri içinde aylık bağlanması elzemdir. 

Kaynaklar: 
COVID-19 Pandemisi’nde Meslek Hastalığı Tanı Kılavuzu
COVID-19 ilişkili İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI
PANDEMİ VE GÜVENLİK: COVID-19 İLE MÜCADELEDE POLİS VE ORDU
Türkiye Polis Plarformu Facebook sayfası

Derleme : erolkaranet / 19.12.2020Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.