@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Çocuk PolisiÇocuk Polisi

Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.

Yeni yapılanma ile Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri Çocuk Şube Müdürlüklerine; Küçükleri Koruma Büro Amirlikleri ise Çocuk Büro Amirliğine dönüştürülmüştür. Bu güne değin Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen korunmaya, yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terk edilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara yönelik hizmetlerin yanı sıra, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların ADLİ-İDARİ tüm suç soruşturmaları da Çocuk Şube Müdürlükleri / Büro Amirlikleri tarafından yürütülmektedir.

Çocuk Polisinin Aldığı Eğitimler:
Çocuklarla ilgili işlemleri yürütecek personelin özel bir bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle, Çocuk Polisi birimlerinde çalışan personel için özel eğitim programları uygulanmaktadır.

Gerçekleştirilen eğitimler ile ;

Çocuklara ilişkin ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler,
Türkiye’deki çocuk koruma sistemi ve bu sistemde yer alan kurum ve kuruluşların çalışmaları,
Söz konusu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine nasıl gidilebileceği ve bu işbirliğinin
Emniyet Teşkilatı açısından önemi,
Suça karışan çocukların topluma nasıl kazandırılabilecekleri,
Çocukların korunması ile ilgili olarak polise düşen görevler,
Polis ile çocuk arasında iletişim kurma teknikleri,
Yaş gruplarına göre çocukların sahip oldukları psikolojik durum ve davranış biçimleri, gelişim özellikleri konularında bilgiler verilerek uzman Çocuk Polisi yetiştirilmektedir.

Çocuk Polisinin Görev Basamakları

Çocuk Polisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, buluntu, evden veya bulunduğu kurumdan yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz ve hakkında ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessilini veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesine kadar çocuk bakım ünitesinde muhafazasını sağlamak, yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri yürütmek,

 • Çocukların suça sürüklenmelerini önlemek,
 • Çocukların mağdur olmalarını önleyici çalışmalar yürütmek, 
 • Kayıp çocukların bulunmasına yönelik araştırmalar yapmak,
 • Çocukların karıştığı olaylarla ilgili adli ve idari işlemleri yürütmek,
 • Eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğini sağlamak,
 • Çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerin denetimini yapmak,
 • Çocuk suçluluğu ve mağduriyetinin nedenlerini araştırarak gerekli çalışmaları yapmak,
 • Çocukları her türlü zararlı ve tehlikeli alışkanlıklardan korumak.
 • Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek,
 • Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araştırmak,  Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmek,
 • Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendisine satılıp satılmadığını araştırmak, Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve velayet hakkını kötüye kullanan ana-baba, vasi veya çocuğa hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek, Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Polisinin Görev Basamakları

Ekonomik ve Sosyal Nedenler.
Düşük Eğitim, Öğretim ve Kültürel Nedenler.
Aile İçi Boşanma veya Ölüm.
Aile İçi Geçimsizlik ve Şiddet.
Kazanç Elde Etmek İçin Organize
Suç Grupları ve Ailelerin Suça Yönlendirmesi.
Madde Bağımlılığı.
Yanlış Arkadaşlık ve Özenti.

@erolkaranet - 25.12.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.