@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda Değişikliğe Gidilecek3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda bekçiliğe girişte bir şartın düzenlendiğine yer verildi.

Anayasa Mahkemesi, çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurabilmek için 6 aydan hapis cezası alınmamasını öngören kanun maddesini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan "Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ... '' ibaresinin Anayasa'nın 2., 5., 49. ve 70. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebi ile açtığı davada karar verdi. 

Söz konusu hükmün değişmesi için İdare Mahkemesinin başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesinin, 3 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre,. kanuni düzenleme kasden işlenen suçlarla taksirle işlenen suçlar arasında fark yapmadığından, Anayasaya aykırı görüldüğü ve söz konusu hükmün iptal edildiğine yer verildi. Mahkeme heyeti, kamu personeli olmak için müracaat sırasında kasden işlenen suçların kapsam dışında tutulduğuna ve bekçiliğe girişte de bunun dikkate alınması gerektiğine dikkatleri çekti. Mahkeme, Hüküm başlığı altında şunlara yer verdi.

"Mülga 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinin {E) bendinde yer alan " ... 6 aydan fazla hapis ... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE 15/10/2020 tarihinde OYBiRLİĞİYLE karar verildi."

Bu karara göre, ilgi kanunda değişikliğe gidilerek "657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde yer alan "kasten işlenen bir suçtan dolayı ... ay/yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına" ibaresinin 772 sayılı Kanuna eklenmesi gerekecektir.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.

@erolkaranet - 03.12.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.