Type Here to Get Search Results !

Banner

erolkara.net

Bina Yöneticileri Borç Yapılandırmasından Nasıl Faydalanacak

Resmi Gazete'de yayınlanan kamu borçlarının yapılandırılma imkanından bina yöneticileri nasıl faydalanacak.

Kanun kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihi öncesi dönemlere ait olup kanunun yürürlük tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları, sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31.12.2020’den önce kesinleşen idari SGK para cezaları ile ecrimisil gibi borçlara, site yönetimleri tarafından araç kiralaması yapılmış ise kiralamayı yapan firmaların ve gerçek kişilerin trafik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları imkânı getirilmiştir. Yasa kapsamında gecikme zamları ve faizlerin tahsilinden vazgeçilmektedir. Bunun yerine Yİ-ÜFE oranında asıl borçlara güncelleme yapılarak yapılandırılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise %50’si silinmektedir.  

Başvuru yapmak isteyenler www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla 31 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılabilmektedir. 

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin ödenecekse en geç 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödemesi,  taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit yapılması mümkündür. İlk taksit 1 Şubat 2021 tarihine kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödeme planına bağlanmaktadır.

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitin (Ocak 2021 ve Mart 2021) tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksit (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksit) izleyen ay sonuna kadar ödenebilecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı tahsil edilecektir. 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklamBilmeniz Gerekebilir