@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Bela ve Musibetlerin Sebebi
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz, sapıttırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez. Şahadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasuludür… 
Bundan sonra:
Kardeşlerim! Günahlar, Allâh’u Teâlâ’nın kullarına yasak kıldığı, yaklaşmayı dahi haram ettiği şeylerdir. Yani her haram günah, her günah da haramdır ve yasaktır. Günahların haram kılınıp yasaklanmasında kullar nice için hayırlar ve hikmetler vardır. Kullar, bunların bazılarını bilirler ve bazılarını da bilemezler.
Günahların zararları ise dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki kısma ayırılır. Dünyevî zararlarının başında günaha dalanların felaketle biten ibretlik sonları yahut uğradıkları bela ve musibetler yer alır. Tarihin okumasını bilene günahlardan sakındıran sayfalarında, günahkârların halleri ortadadır. Düşünelim ve ibret alalım.
Adem aleyhisselâm ile insânlığın annesi Havva’yı lezzet, nimet, güzellik ve mutluluk yurdundan çıkarıp, acılar, hüzünler ve musibetler diyarına götüren ne idi?
İblis’i semâ âleminden meleklerin arasından çıkarıp uzaklaştıran ve lânetli kılan, içiyle dışıyla apayrı bir canlı yapan, şeklini son derece çirkin, iç alemini daha da çirkin ve iğrenç hâle getiren ne idi? Onu, yakınlığını uzaklıkla, rahmeti lanetle, güzelliği çirkinlikle, cenneti cehenneme îmânı küfürle değiştirten ne idi? Samimi dostluğu düşmanlık ve kinle, tesbih, takdis ve tevhîd nidalarını küfür, şirk, yalan, iftira ve sövme nidalarıyla, îmân elbisesini fâsıklık ve isyân elbiseleriyle değiştirten ne idi? Böylece Allâh katındaki değerini bitiren, gözünden düşüren, Allâh’ın gazabını çekip kendini felakete sürükleyen, öfkesini kazanıp kendisini mahvettiren ne idi? Onu her fâsık ve mücrimin önderi yapan, ibadet ve tâatte önder iken kötülükte önder olmaya razı olmasına yol açan masiyetlerden başka ne idi…?
Allâh’ım! emirlerine aykırı hareket etmekten ve yasaklarını işlemekten sana sığınırım!
Suyun Nuh zamanında dağların üzerine çıkacak kadar yükselerek yeryüzündeki tüm insânları boğmasına sebeb ne idi?
Kasırgayı, Âd kavmine musallat edip onları yere boş hurma kötülükleri gibi cansız halde atıp savuran; evlerini, tarlalarını, bahçelerini hayvanlarını helak eden ve kıyamete kadar insanlar için ibret yapan ne idi?
Semûd kavminin üzerine, kalbleri parçalanacak şiddette çığlık gönderilip son fertlerine kadar öldürülmelerine sebeb ne idi?
Lût kavminin kasabalarının ta gökyüzüne kadar kaldırıldıktan sonra ters çevrilip altüst edilmesine ve insânların helak edilmelerine ve sonra da gökyüzünden taş yağmasına, başka hiçbir millete verilmemiş türlü-türlü azâbın inmesine yol açan ne idi? Bu azâblar, onların yaptığı o melânet işin faili olan başka milletlere de inecektir. Bunlar zâlimlerden pek uzak değildir!
Şuayb aleyhiselâm’ın kavmine bir bulut gönderilip üzerlerine geldiğinde ondan ateş yağmuru yağdırılmasına neden olan şey ne idi?
Firavun ve kavminin denizde boğulmasına, sonra ruhların cehenneme gönderilmesine, bedenlerin boğulup ruhların yanmasına yol açan ne idi?
Karun’u, onun evini, malını ve aile efradını yerin dibine ne geçirdi?
Nuh’tan sonra nice nesilleri çeşit-çeşit azâblarla helak eden, tamâmen yok eden şey ne idi?
Yasin Sûresi’nde geçenlerin korkunç bir çığlıkla son ferdine kadar yok edilmelerine yol açan ne idi?
İsrailoğullarına güçlü kuvvetli kulların gönderilmesine, bunların evlerin aralarına girip onları araştırarak erkekleri öldürmelerine, kadınları ve çocukları esir almalarına, evleri yıkıp malları gasbetmelerine yol açan, sonra bunların üzerine ikinci kez zâlimlerin gönderilmesine, onların da yok ettiklerini yok edip ele geçirdiklerini mahvetmelerine sebeb olan ne idi? Üzerlerine üzerine türlü-türlü cezâlar, bazen öldürülme, esir alınma ve yurtlarının harap edilmesi, bazen krallarının zulmüne maruz kalma, bazen maymunlara ve domuzlara dönüştürülme gibi cezâların gönderilmesine yol açan şey ne idi?
Şimdi geçmiş ümmetleri günahları sebebiyle yakalayan bu acı sonlar, aynı günahlara dalarak sadece dünyâ hayatı için  yaşayan zamane rezillerini niçin yakalamasın?
Allâh’ım! Beni ve Müslüman kardeşlerimi günahlara dalarak âhireti unutan beyinsizlerden kılma. Tevbelerimizi kabul et. Sana kulluğumuzda bizi yardımsız bırakma. Nefislerimize ve Şeytâna karşı bizi destekle. Biz senin kullarınız, Sen ise bizim Rabbimizsin… Allâhhumme Âmîn.

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.