@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Avukata Gitmeden Önce Bilmeniz GerekenlerAvukata Gitmeden Önce Merak Edilen Sorular

Avukatlık Ücreti Nedir?
Avukatlık ücreti, hukuki süreçlerde avukatla temsil nedeniyle ödenen tutarı ifade etmektedir.

Avukatlık Ücretine Dava Masrafları Dâhil Midir?
Avukatlık ücreti dava harç ve masraflarını yahut sair giderleri içermemektedir. Ancak istenirse, her şeyin dahil olduğu bir avukatlık ücret sözleşmesi de yapılabilir.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?
Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilmektedir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen ücretin hangi işleri kapsadığı avukatlık asgari ücret kapsamında belirlenmiştir.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?
Avukatlık Kanunu gereği avukat ile yapılan hukuki mahiyetteki görüşme, danışma, soru sorma, evrak incelenmesini ve görüş bildirmesini talep etme ücrete tabidir. Avukatla yapacağınız görüşme öncesinde randevu talep ederken danışma ücreti konusunda bilgi almanız daha sağlıklı olacaktır.

Avukatlık Ücreti ile Birlikte Ödenen Dava Masrafları Geri Alınabilir Mi?
Avukatlık ücreti ile birlikte dava masrafları ödediğiniz takdirde davanın kazanılması ile birlikte yargılama masrafları karşı taraftan tahsil edilecektir.

Dava Sonunda Ödediğim Avukatlık Ücretini Geri Alabilir Miyim?
Avukata ödediğiniz avukatlık ücretini karşı taraftan alamazsınız. Dava sonucunda mahkemenin karar verebileceği kazanan taraf için ancak karşı taraf vekalet ücreti olup söz konusu bedel ise avukata ödenir. Dava konusu itibarıyla uzlaşılarak çözümlendiği takdirde taraflarca avukatlık ücretinin kimin tarafından ödeneceği kararlaştırılabilir.

Avukatlık Ücreti Peşin Mi Ödenir?
Avukatlık ücretinin ödeme şekli, vekil ile müvekkil arasında yapılacak sözlü yahut yazılı anlaşmaya göre belirlenebilir. 

Avukatın Parasıi Süresinde Ödenmezse Ya da Hiç Ödenmezse Ne Olur?
Yasal mevzuat gereğince vekaletnamei ilgili dava dosyasına sunulmakla birlikte avukatlık ücretine hak kazanmış demektir. Avukatlık ücret ödenmediği takdirde avukat tarafından dava açılabilir ve faizi ile birlikte tahsil edilebilir.

Avukatlık Ücretinde Miktar Nasıl Belirlenir?
Avukata ödenecek ücretin kapsamı her yıl barolarca tavsiye niteliğindeki ücret ve asgari ücret tarifesince belirlenmektedir. Pazarlıkta yapabilirsiniz.

Kazanılan davada vekalet ücretini kim alır?
Belirlenen karşı vekalet ücretini davayı kaybeden taraf, davayı kazanan tarafın avukatına öder. Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin son fıkrasına göre “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.

Davayı kazanan avukatlık ücreti öder mi?
Bu konularla ilgili olarak avukata ödenen avukatlık ücretini, davayı kazanınca diğer eş ödemez. Görülen dava sonunda davayı kazanması halinde kaybeden taraf, avukata avukatın davayı kazanması nedeniyle her sene resmi olarak belirlenen tarifeye göre resmi vekalet ücreti öder.

Kaybedilen davada avukatlık ücreti ödenmezse ne olur?
Kaybedilen Davada Karşı Tarafın Yargı ve Avukatlık Ücretleri Borcu. Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin avukatlık ücreti ve yargılama masrafları sizden ilamlı icra yolu ile istenebilir. Ödeme süresinde ödemezseniz haciz işlemlerine başlanabilir.

Icra vekalet ücretini kim öder?
Uygulamada ceza davaları bakımından avukatlık ücreti peşin ödenirken icra takiplerinde yer alan avukatlık ücreti ise alacağın karşı taraftan tahsili ile birlikte ödenir.

Miras davasında mahkeme masraflarını kim öder?
Miras davasında avukat ücretini kim öder diye merak edenler için bu ücreti dava açan şahıs ya da ortak dava açan şahıslar ödüyor. Miras davaları kişilerin hak kaybına uğraması ya da ölen kişi hayatta iken kandırılarak tapularının aileden başka kişiler üzerine geçirilmesi gibi durumlarda orta çıkar.

Kaybedilen davada karşı tarafın avukatlık ücreti nasıl ödenir?
Davayı kaybeden tarafın davayı kazanan tarafa ödediği yargılama gideri niteliğindeki vekâlet ücretini; Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden ödenir. (5.12.2013'ten itibaren icra ve iflas daireleri tarafından yapılacak her türlü tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunludur)

Icra takip masrafını kim öder?
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 59- Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde başlatırken borçlunun 62'nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

Kendi davamı kendim açabilir miyim?
Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konu olduğunu asla unutmayın

Dava Ne Kadar Sürede Sonuçlanır ?
Dava sayısının fazlalığı, hakim, savcı, adliye personelinin yetersizliği ve adalet sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle davalar kısa sürede çözülememektedir.

Davamın Durumunu Nasıl Öğrenebilirim ?
Görülmekte olan bir dava veya icra takibinde taraf teşkil etmeniz halinde; öncelikle her zaman dosyanızın bulunduğu mahkeme kalemine veya icra müdürlüğüne giderek dosya numaranızı görevli memura söyleyerek dosyanızı görmeniz ve inceleme yapmanız mümkündür.

Vekaletname Nasıl Çıkarabilirim ?
Dava açılabilmesi veya takip yapılabilmesi için hukuki destek almak isteyen kişinin avukatlara vekaletname vermesi gerekir. Yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için vekaletname çıkartma yetkisi noterlere verilmiştir. Yurtdışında yaşayanlar ise noter veya konsolosluklardan vekaletname çıkarabilirler.

@erolkaranet - 28.12.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.