@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Aidat Borcunu Ödemeyenin Dairesine İpotek Nasıl Konulur ?
Öncelikle tapuya ipotek nedir sorusuna yanıt verelim; ipotek, en basit tanımı ile şu an var olan, var olacak ya da varolma ihtimalı olan alacağa karşılık taşınmazın teminat olarak gösterilmesine ipotek denir. Bir nevi gayrimenkulü reyin alma diyebiliriz.

İpotek tapu sicilinde konulacak taşınmaza ait tapu sicili sayfasına şerh koyularak kurulur.

Borcunu Ödemeyenin dairesine İpotek koyma Dilekçe Örneği

(Mahkeme kararından sonra)

.................................TAPU SİCİL MUHAFIZLIĞINA

Paydaşı bulunduğumuz ve tapuda ....... ili .............. ilçesi ................ mahallesi ................ sokakta ............ ada ve...........parsel üzerinde;aynı anagayrimenkulün.......nolu bağımsız bölüm maliki bulunan ................... ........................ (borçlu kat malikinin adı-soyadı ve adresi yazılır). ........................... genel giderlerden payına düşen ........................TL.yi .........................sulh hukuk mahkemesinin.................tarih ve..................sayılı kararına rağmen ödememiştir.

Mahkeme kararı dikkate alınarak,borçlu bulunan kat malikinin tapu kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümü üzerinde borç tutarı olan......................TL.miktarında diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkının tescil edilmesini,bu durumun borçluya duyurulmasını arz ederim.(Tarih...../..../..........)


Yönetici
(Adı-Soyadı,İmza)
ADRES: ...................................... ....................................


EKLER:
1-Yöneticiliğin tevsikine ilişkin belge.
2-Yönetim planı.
3-Mahkeme kararı.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.