@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sahabelerin Göz Bebeği İlk Öğretmen Mus'âb İbn-i Ümeyr, Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği kahramanlardan biridir. O Mekke'nin en varlıklı ve saygın ailelerinden birinin yere göğe sığdıramadığı, Mekke'li kızların hayallerini süsleyen yakışıklı bir delikanlı olmasına rağmen her şeyi bir kenara bırakıp Allah ve Resulü'nü tercih etmiş, başta annesi tarafından birçok işkenceye maruz kalmasına rağmen davasından geri dönmemiştir.

Hz.Muhammed aleyhisselam ondan şu sözlerle bahseder: "Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka bir genç görmedim."

Allah Rasûlü, İslâm’ın ilk öğretmeni olma şerefini genç Mus’ab’a verdi. O hitabeti güçlü, güler yüzlü, samimi bir kimseydi. Ayrıca o güne kadar nazil olan âyet-i kerimeleri ezbere biliyordu. Allah’a çağıran, salih amel işleyen özü ve sözü güzel davetçi Medine’ye hareket etti.

Mus’ab Medine’ye vardığında büyük İslâm mücahidi Esad b. Zürâre’nin evine yerleşti. Esad’la birlikte Medine’deki tüm kapıları çalıyor, hurma bahçelerinde toplantılar düzenliyor, bıkmadan yılmadan İslâm’ı anlatıyordu. Medine’nin her evinde İslâm ve İslâm’ın genç davetçisi Mus’ab’ın anlattıkları, onun sözlerinin tatlılığı ve samimiyeti konuşuluyordu. Fakat nasıl Mekke’de Rasûlullahtan ve mesajından rahatsız olanlar varsa Medine’de de Mus’ab’dan ve anlattıklarından memnun olmayanlar, onu insanlar arasına fitne sokmakla suçlayanlar ve öldürmek isteyenler vardı.

Mus’ab onlara gayet nazik bir şekilde davranıyor, onları kendisini dinlemeye ikna ediyor ve sözlerin en güzeli olan Allah kelamını okuyarak Müslüman olmalarına vesile oluyordu. Özellikle Üseyd b. Hudayr ve Sa’d b. Muâz’ın Müslüman olmaları Medine’de İslâm’ın hızla yayılmasını sağladı. Sa’d b. Muâz’ın Müslüman olduğu gün, lideri olduğu Abdüeşheloğullarının tamamı iman etmişti. İleriki yıllarda İslâm’a büyük hizmetler edecek sahâbilerin pek çoğu, Mus’ab b. Umeyr’in davetiyle Müslüman olmuşlardı. Peygamber aleyhisselâm’ın yardımcıları Medineliler, yardımcıların yardımcısı ise Mus'ab b. Umeyr’di.

Medine evleri İslâm’la kucaklaşıyor, putlar kırılıyor, Amr b. Cemûh gibi en tutucu putperestler dahi Müslüman oluyordu. Şehirde yaşayan Arapların büyük kısmı hak dine teslim olmuştu. Mus’ab Medine’yi tatlı dili, samimiyeti ve bütün kalbiyle okuduğu Kur’ân-ı Kerim’le fethediyordu. Bu şehir kılıçların değil, Kur'ân’ın fethettiği şehirdi. Medine halkı Mus’ab’a  Kur’ân okuyucusu anlamında “el-Mukrî” diyorlardı.Mus’ab’ın Medine’den gönderdiği haberler Efendimizin yüzünde tebessüm, Bilâl’in, Ammâr’ın yüreğinde umut oluyordu. O yıl Müslümanların sevinç yılıydı.

Kendisine verilen bu görev dolayısıyla Mus'ab, İslam'da ilk öğretmen olarak kabul edilir. Medine'de ilk cuma namazı kıldıranın da O olduğu rivayet edilir.

Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'e benzeyen siması, onu temsil eden tebliği ile her fırsatı değerlendirerek kalplere iman taşımaya çalışan bu kutlu sahabi, samimiyeti, aşkı, cehdi ile birçok ilke nâil oluyordu. İslâm tarihinin ilk öğretmeni, ilk mürşidi, ilk mübelliği, ilk Cuma namazının imamı, İslâm'ın ilk sancaktarı ve İslâm'ın ilk şehidiydi Mus'âb İbn-i Umeyr. O Uhud'da İslâm sancağını taşırken Resulullah'ı korumak için çırpınacak ve ona benzediği için müşriklerin hedefi olacaktı. İki kolunu kaybedecek ama son ana kadar İslâm'ı ve onun şanlı Nebî'sini korumaktan vazgeçmeyecek, Hakk'a yürürken bile tedbiri elden bırakmayacak, yüzünü saklamayı ihmal etmeyecekti. Ve bir melek onun suretine bürünerek mücadeleye devam edecek, Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ‘Mus'ab!..' diye seslendiğinde ise gelen cevapla Mus'ab'ın şehadet makamına ulaştığını anlayacaktı: Ben ‘Mus'ab değilim Ya Resullullah!'

Mus‘abü’l-hayr diye de anılan Mus‘ab, ümmü’l-mü’minîn Zeyneb bint Cahş’ın kız kardeşi Hamne ile evli olduğu için Hz. Peygamber’in bacanağı idi

İslâmiyet’in ilk öğretmeni, İslâm’ın güzelliklerini ve gereklerini insanlara öğreten, hayatını inancı ve dini uğruna feda edip, Hakk yolunda yürümeyi seçen ilk öğretmen Mus’ab bin Umeyr (r.a.) mübarek bir Müslümandı. Bu mübarek Müslüman daha sonra Uhud’da şehid düştü.

Kaynaklar :

Mus'ab İbn-i Ümeyr - İsmail Gökçe
Mus’ab b. Umeyr - İslam'ın İlk Öğretmeni - Mutlu BİNİCİ

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.