@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Polisliğe Engel Hastalıklar

Sağlık kontrolleri ele alındığında adayın, hematoloji, gastroenteroloji ,kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden , mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tıbbı tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomalisi bulunan adaylar kabul edilmez. 

 A dilimi sağlık şartları olarak tanımlanan rahatsızlıklar şunlardır;

Kronik hastalıklar (koroner arter hastalığı, kanser, solunum yolu hastalıkları, diyabet, demans ve böbrek yetmezliği gibi)
Devamlı diyet ve ilaç tedavisine ihtiyaç duyulan ve kontrol altında tutulması gereken hastalıklar,
Organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen rahatsızlıklar,
Sakatlıklar
Doğuştan olan ya da sonradan ortaya çıkan organ eksiklikleri veya kayıplarıdır.

Hematoloji
Anemi: Kansızlık
Lökopeni: Kandaki beyaz kan hücrelerinin normal değerlerin altına düşmesi
Trombositopeni: Kandaki trombosit miktarının azalması
Trombositoz: Kandaki trombosit miktarının çok fazla olması
Polistemi: Kırmızı kan hücrelerinin anormal derecede çok olması
Lokositoz: Bağışık sisteminden sorumlu elemanların normalden çok olması gibi durumlar polis olmayı engellemektedir.
Talasemi taşıyıcıları sağlam raporu almaktadırlar.

Nefroloji
Hiperürisemi: Kandaki ürik asit seviyesinin çok fazlalaşması
Proteinüri: İdrarda çok fazla protein bulunması
Böbreklerde şekil ve yerleşim bozukluklarının olması
Polikistik böbrek hastalığı olanlar polis olamazlar.
İyi huylu böbrek kistleri olanlar sağlam raporu alabilirler.

Gastroenteroloji
HBs antijeni pozitif olan kişiler ya da HBV DNA’sı pozitif olanlar polis olamaz.

Enfeksiyon hastalıkları
Aktif ve bulaşıcı enfeksiyon hastalığı olan kişiler

HIV pozitif olan kişiler

HCV RNA pozitif olanlar

Kronik ya da ilerleyici enfeksiyon hastalığı olanlar polis olamazlar.

İlaç tedavisine ihtiyaç duyulmayan subklinik hipotiroidi ve subklinik hipertroidi hastaları polis olabilirler.
Solunum Sistemi , mevcut haliyle organ ve sistemlerini bozmayan , tıbbi tedavi gerektirmeyen, herhangi bir operasyon geçirmeyenler kabul edilir.
Kulak ,Burun, Boğaz, Ağız ve Diş Hastalıkları, bu sistemlere ait konjenital bozukluk , kronik ve ilerleyici hastalık bulunmamalıdır. İşlevsel konuşma bozukluğu bulunmamalıdır.
Göz Hastalıkları, kronik, ilerleyici hastalığı, renk körlüğü, göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici sekel bulunmamalıdır. (Lazer ameliyatı olanlar için engel değildir.)
Ürogenital Sistem ve Kadın Hastalıkları , ilerleyici ve konjenital bir hastalık bulunmamalıdır. Gebelik , öğrenciliğe engel bir durumdur .
Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları, bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmamalıdır.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ,ruhsal yönden tam ve sağlam olunmalıdır. Ayrıca tırnak yeme , saç , kirpik , kaş yolma gibi durumların daha ayrıntılı değerlendirilmelidir.
Cilt Hastalıkları , Yeni yönetmeliğe göre dövme veya lekeler vücudun görünmeyen bir noktasında ise elenme sebebi olmuyor.

@erolkaranet - 27.11.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.