@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklamPeygamberimizin Sözleriyle Cuma Mesajları
Cuma günü Müslümanlar için en mübarek günlerden birisi.
Bu mübarek günün sevincini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler için en güzel ve yeni cuma mesajlarını peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ( salat ve selam onun üzerine olsun) mübarek sözleriyle birleştirerek cuma günü için sevdiklerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, ailemizle paylaşabileceğimiz en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. 

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder Öyleyse, yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahmet Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah ona rahmet eder, kim de koparırsa, Allah ondan bağını koparır" Rahmet bağını koparmayan yaptıklarında ALLAH rızasıyla hareket edenlerden olmamız dileğiyle CUMA'mız mübarek olsun

Allah Teâla hz, eski ümmetleri cumayı bulma işinde şaşırttı. Bu sebeple cumartesi yahudilerin, pazar günü hıristiyanların oldu. Allah c.c bizi yarattı ve bizlere cuma gününü nasib etti. Cuma gününün kıymetini bilmeniz dileğiyle .

Resulullah aleyhisselam "Kadınlar cehennemde çoğunlukta idi" Oysa cennetlik olmak kadına kolay kılındı. Allaha iman Salih evlat yetiştirme kocasına itaat malını korumak ana babaya itaat. Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Ey Allah'in Resulü dedim, hangi kadin daha hayirlidir?'' "Kocasi bakinca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve malinda, kocasinin hosuna gitmeyen seyle ona muhalefet etmeyen kadin!" dedi. Hayırlı cumalar

Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhisselam "Hasetten, sakının. Muhakkak ki haset, tüm iyi amellerin sevabını, ateşin odunu ve otları yakıp yediği gibi yer bitirir." buyuruyor. Rabbimız ALLAH c.c bu manada hepimize yardım eylesin...Haset olmayan kalplere sahip olmak dileği ile Hayırlı Cumalar

Peygamberimiz (a.s.m) “Kim üç kız veya üç kızkardeş veya iki kızkardeş veya iki kız yetiştirir, terbiye ve eğitimi eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir” (Tirmizî) müjdeyi beden diliyle pekiştirir ve der ki:“Kim iki kız çocuğunu besleyip büyütüp terbiye eder, yetiştirirse ben ve o, şu ikisi gibi cennete gireceğiz” buyurur ve iki parmağını birleştirerek gösterir(Müslim) Bu müjdeye ermek dileğiyle hayırlı CUMAlar

De ki: “Yarattığı şeylerin, karanlığı çöktüğü zaman gecenin, düğümlere üfleyenlerin, haset ettiği zaman hasetçinin, Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” Her türlü kötülükten uzak olmanıza vesile olacak bir CUMA yaşamanız dileği ile hayırlı CUMAlar..

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir kimseyi (küfür veya günah gibi) bir şeye çağıran hiç kimse yok ki Kıyâmet günü, o çağırdığı şeyle birlikte hesabı görülmemiş olsun. Mutlaka onunla ayrılmaz şekilde beraberdir. Dedi sonra şu ayeti okudu. (Mealen): "Onları hapsedin, çünkü onlar mes'ûldürler" (Saffat 24). Tirmizi) Kötü arkadaştan uzak tutacak bir CUMA yaşamanızı dilerim

Allahu Teala Ana Babaya itaati emrettikten sonra "Akrabaya,yoksula,yolda kalmışa haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır" der.(İsra Süresi) Hayırlı Cumalar dilerim.

“Muhakkak, yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, cennetlerdedir. O cennetlerde onlara hiçbir yorgunluk, bitkinlik erişmez ve oradan çıkarılacak da değillerdir.Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, bu konuda gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir" Kuran-ı Kerim'den.. Bu CUMA hürmetine RABBİMİZ cümlemizi FİRDEVS CENNETLERine kavuştursun AMİN

Resul-i Ekrem (s.a.s) "Allah, 'Her hangi bir kulunun, kendi dostları ve arkadaşlarından, özel imtiyazlarla ayrılarak, seçkin bir vaziyette görünmesini sevmez' buyurdu. Böylece mevki ve makamları bir imtiyaz hakkı gibi kullanmanın, oradan kişisel menfaat elde etmenin haram olduğunu bu hadis ile öğrenmiş bulunuyoruz. Haramın bulaşmadığı, kendi nefsimize göre kullanmadığımız makamlarda olma dileği ile hayırlı cumalar diliyorum

Resulullah aleyhisselam buyurdu ki "Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesin rahatsızlık vermesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, Müslim, Îmân,) Allah'ın razı olacağı kul olmamıza vesile olacak bir cuma yaşamamız dileği ile hayırlı cumalar

Farkındamıyız. Hepimiz hastayız. Günah hastalığı hepimizi sarmış. Bu hastalığın çaresini bir Deli ! bir büyük veli Bayezid-i Bestamî hazretlerine şöyle tarif etmiş."Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalb havanında tevhîd tokmağı ile döv,insaf eleğinden geçir, gözyaşıyla yoğur,aşk fırınında pişir.Akşam-sabah bol miktarda ye.O zaman hastalığından eser kalmaz" Güzel dostlarım. Bu ilacı kullanarak günahlardan arınalım. Hayırlı Cumalar

Bilin ki Kuran «Allah c.c tan başkasına ibadet etmememiz mağfiret dilememiz, tevbe etmemiz için indirildi. Şüphesiz Resulullah as, gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdecidir. Eğer Kurana itaat edersek, Allah c.c, belli bir süreye kadar güzel şekilde yaşatır, fazlasını yapana iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirsek, başımza gelecek büyük bir günün azabından korkalım. Allaha iman eden razı olduğu kul olmaya vesile olacak CUMAlar diliyorum

Daraldığınızda sabır ve namazla Allah'dan yardım isteyiniz. Sabır, acıya katlanmak, ona dayanmak ve karşı koymaktır, her ferahın, her başarının anahtarıdır. Sabırsızlar darlık içindedir. Her şeyden rahatsız olurlar. Gözleri daima başkasındadır. Tahammül edemez, mahvolurlar. Darlığa düşen müminler, Allah'a bağlanarak, bunun geçeceğine iman eder. Nefisleri sabra alıştırmalı, alışkanlık edinmelidir. Asr suresi bunu emreder Hayırlı Cumalar.

Resulullah aleyhissalâtu vesselâm "Kendisine bir musibet gelen Müslüman Allah'ın(cc) emrettiği "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ün, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayrun minhâ "Biz Allaha aitiz ve O'na döneceğiz. Allah sabredersem bana bu musibet için mükafat verir.Ben bunun arkasından daha hayırlısına kavuşacağım'' dese Allah o musibeti alır,hayır verir" Allahtan hayırlı olanı hepimize nasip etmesi dileğiyle cumamız mübarek olsun

ALLAH c.c HUMEZE Sûresinde "HUTAME nedir?" diye sorar Ve nerden bileceksiniz der.Kime.Müslümanlara.Kimler için.Mal biriktirip sayan Varlık ve makamına güvenip kibir ve gurur yapan müminlerle alay eden insanlara tepeden bakan ayıplayan iffet ve namuslara dil uzatan müminleri çekiştirip küçük düşüren dünya üzerine planlar geliştiren âhireti öteleyen kişilere (Kuranı Kerim) HUTAME'den uzak olmamız dileğiyle hayırlı cumalar.

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder Öyleyse, yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahmet Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah ona rahmet eder, kim de koparırsa, Allah ondan bağını koparır" Rahmet bağını koparmayan yaptıklarında ALLAH rızasıyla hareket edenlerden olmamız dileğiyle CUMA'mız mübarek olsun

Nasıl da bastırmış küfran sisleri, Kaybolmuş Nebî’nin nûrlu izleri. Bunca bela uyarmıyor bizleri. Olmuşuz kör sağır bir nesle tabî. Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbî. AnIatmaya lisan yetmiyor,Utancından kalem gitmiyor, Ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz bir kere isyana tabî; Kurtar bizi. kurtar bizi.Ya Rabbi..Her sabahı bize fırsat veren Rabbimizin cumalarda küçük günahları affettiğini biliyormuydunuz. Cumamız hayırlı ve mübarek oIsun

Bugün Cuma.Cumayı terketmeyenlere Resûlullah aleyhisselâmın müjdesi "Cennette bir çarşı vardır.Her cuma oraya gelirler.Orada kuzey rüzgârı eser, elbiselerini ve yüzlerini okşar.Bunun tesiriyle güzellikleri artar.Böylece ailelerine güzelleşmiş olarak dönerler.Hanımları "Vallahi, sizin güzelliğiniz artmış"derler.Erkekler de "Sizlerde, Allah'a yemin olsun, daha çok güzelleşmişsiniz"derler" Cumanın feyzinden nasiplenip Cennet ehli olmamız dileğiyle

Allah'ım "Kaalu Bela"da "Senden başkasına tapmayacağız ana-babaya yakınlara,öksüzlere,çaresizlere iyilik yapacağız,namaz kılacak, zekat vereceğiz"dedik Kimlerin cennet kimlerin cehennem ehli oldukları hakkında ahdini, vaadini ve tehdidini duyduk. Ancak "Sefillerden sefil" olduk. Sözümüzde durmadık duramadık. İsyankar davrandık. Affet Ya Rab. Affet Ya Rab.. Affet Ya Rab... Af edilenler olmamız dileği ile hayırlı Cumalar

Resûlullah aleyhisselam "Bir kimse evine veya yatağına girince bir melek bir şeytan gelir Melek Hayırla gir Şeytan Şerle gir der Adam Allahı zikrederse Şeytan kaçar ve Melek ona dua eder. Adam uykudan uyanınca yine gelirler. Adam "Nefsimi, ölümden sonra bana geri veren ve uykuda öldürmeyen Allaha hamdolsun"dese bu kimse o anda ölse şehit olur, kalkıp namaz kılsa faziletli namaz kılar" Faziletli namazlarınız olması dileğiyle hayırlı cumalar dileğiyle

Allah c.c "Yeryüzünde bir halife yaratacağım" (Bakara) buyurarak insanı yarattığını onun "çok zâlim çok cahil" olduğunu ve Kuran Emanetini insanın yüklendiğini bildirir (Ahzab) Bir halife bir emanetci olarak her insan bir nebi gibi "kendinden önce gelen kitabı tasdik ve tebliğ etmekle" Kuran ve İslam ahlakını birer emanet olan eş ve çocukları ile soyuna aktarmakla yükümlüdür.Bu görevi asla unutmayınız. Mübarek bir cuma dileğiyle

Haram olan dışında yaratılanın çoğu insan içindir mübahtır sadece insanların canları, ırzları, birbirlerine mübah değildir. Hatta bir insan kendi canını, ırzını bile dilediği gibi kullanmaya izinli değildir. İnsanlar, Allah'a kulluk için yaratılmışlardır."Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" (Zâriyât) Şu halde kulluk ettiklerinize ve ırzlarınıza dikkat edin. Helak olmayın Evvab olun / Hayırlı Cumalar

Allah c.c Maun süresinde "Vay o namaz kılanlar" diye başlar devamla o namazların ve yaptıkları ibadetlerin bazı yüzlere paçavra gibi atılacağını buyurur. Bunlar "Kibirliler, zulüm yapanlar, insanlara haklarını vermeyenler, müfteriler, sözlerini tutmayanlar, yetim malı yiyenler, rüşvet yiyenler, haramı helâl sayanlar... Bu tür münafıklığın sizden uzak olması dileğiyle hayırlı cumalar

Mübarek Cuma fazilet ve üstünlüğün ümmetteki kokusudur. Müminler bugün varliklarin özü sevdalarin en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed’imizle (s.a.v) maneviyatta buluşmak ister. Aralarında olabilmemiz duasıyla Kalbimiz imanla gönlümüz İslamla dilimiz Kur’anla kulagimiz ezanla evimiz huzurla dolsun. Cumamız mübarek olsun.

Cuma'yı kılarken Sahabe-i Kiram'ın sevinçten gözleri dolardı ve korkudan tir tir titrerdi. Bu öyle bir korkuydu ki; bir daha ki Cuma'da olamamanın korkusu. Ölümün değil, Zamanımızda Cuma'ya gitme korkusu var.Cumanın bereketinden Rabbim Ümmeti-Muhammedi nasibdar eylesin. Amin

Çifte bayram kutladığımız bu gününüzün mübarek olmasını diler “sema kapılarının açıldığı ve duâlara icabet edildiği namaz için kamet getirildiği" andan faydalanmanız temennisiyle hayırlı cumalar..

Resulullah aleyhisselâm buyurdular ki "Harama götürme şüphesi olan şeylerden kaçın ki Allah'a en iyi kulluk eden olasın! Kanaatkâr ol ki Allah'a en iyi şükreden olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki kâmil mümin olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki hakiki müslüman olasın. Ana babana saygıda kusur etme ki evladından göresin" Resulullah'ın şefaatine nail olmanız dileği ile Hayırlı Cumalar..

Allah c.c buyurdu (meâlen) "Doğrusu, erkek ve kadın mü'minler, boyun eğen erkekler ve kadınlar, DOĞRU sözlü erkekler ve kadınlar, SABIRlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, ORUÇ tutan erkekler ve kadınlar, İFFETlerini koruyan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır" Ahzap 35.. Nasip olması dileğiyle HAYIRLI CUMAlar

Allah'tan korkan seytan kibrinden cehennemlik oldu. Resulullah aleyhisselâm buyurdu ki: "Kim Allah Teâla hazretlerinin rızası için tevazu gösterir, alçak gönüllü olursa, Allah, onu bu sebeple yükseltir. Kim de kibirde bulunursa, Allah da onu alçaltır, böylece onu esfel-i safilîne (aşağıların aşağısına) atar." Kibrin bulaşmadığı kul olmanız dileği ile Hayırlı Cumalar

Şuna da şaşılır ki, İnsan başlangıcının bulaşık bir nutfe (sperme), sonunun çirkin bir leş olduğunu bilir de yine büyüklük taslar ve öğünür." Bu hadis, hangi makamda olursanız olun kim olursanız olun hiç olduğunuzdan söz eder. Allah c.c sizin makam mevki ve malınıza bakmaz. Size imanınıza göre değer verir. Allahın değer verdigi kul olmanız dileğiyle hayırlı cumalar

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir adamın "Ey Allah'ım, bir ve samed olan, doğurmayan ve doğurulmayan, eşi ve benzeri olmayan sensin Senden istiyorum. Günahlarımı mağfıret et, Sen Gafürsun, Râhimsin!" dediğini işitmişti, hemen şunu söyledi "O mağfiret edildi. O mağfıret edildi. O mağfıret edildi" Allah-u Teala'nın mağfıret ettiği razı olduğu kullarından olmamız dileğiyle cumamız hayırlara vesile olsun.

Bugün Allah aşkıyla yananlar için Cuma mutlulugu.Taklitçiler için Hıristiyan uydurması Aziz Valentin günü ya da sevgililer günü.Birileri dünya aşkına diğerleri ilahi aşka koşacak.Oysa Aşk Aminenin parçası Fatimanın Babası Hz. Aişenin (r.a) yürek yangını.Sahabenin yüreği Rabbin Habibi HZ.MUHAMMED (as) dir.Aşk Ezandır.Aşk Kuran'dır Aşk ümmeti için seccadeleri ıslatmaktır Aşk İslamdır Layık ümmet olmak İslama Aşkla sarılmak dileğiyle hayırlı cumalar.

Onlar Kuranı dikkatle ders alarak hakkıyla okurlar,Tahriften,karıştırmaktan heva ve heveslerinden uzak tutarak,mânâsını ve hükümlerini gözeterek saygıyla anlamadıklarını ehlinden sorarak temiz kalble ve temiz ağızla okurlar.İşte böyle okuyanlar, Kurana iman etmiş gerçek Müslümandır.Fakat kim o kitaba inanmaz, onu inkar ve ona nankörlük ederse, kendi hevasına göre bozar ücret karşılığında kullanırsa işte onlara acıklı azap vardır / Hayırlı Cumalar

Allah,bizden ne istiyor? Cevap: Nimetlerin gerçek sahibi bizden kıymetli mallara karşılık üç şey istiyor. Zikir,Şükür,Fikir. Şöyle ki: Bir nimeti yerken, başta "Bismillah" zikir.... Sonda "Elhamdülillah" şükürdür. Ortada, bu kıymetli harika nimetlerin, onun kudret mucizesi ve rahmet hediyesi olduğunu düşünmek, fikirdir. Sözün Özü .. Allah adına ver, Allah adına al, Allah adına başla, Allah adına işle. Allahtan kork .. Vesselam. Cumanız hayırlı olsun

ALLAH c.c emrediyor "Ey iman edenler Zannın bir çoğundan kaçının Çünkü zannın bir kısmı günahtır Birbirinizin kusurunu araştırmayın Biriniz diğerini çekiştirmesin Biriniz ölmüş kardeşinin etini zevkle yer mi ? Tiksindiniz mi ? O halde Allah'tan korkun.Şüphesiz Allah,tevbeyi çok kabul eden,merhamet sahibidir" Bu emre ve yaşantımıza bakın Allah'ın emirlerine ne kadar duyarlıyız DÜŞÜNÜN.Hayırlı Cumalar

Onlar Kuranı dikkatle ders alarak hakkıyla okurlar,Tahriften,karıştırmaktan heva ve heveslerinden uzak tutarak,mânâsını ve hükümlerini gözeterek saygıyla anlamadıklarını ehlinden sorarak temiz kalble ve temiz ağızla okurlar.İşte böyle okuyanlar, Kurana iman etmiş gerçek Müslümandır.Fakat kim o kitaba inanmaz, onu inkar ve ona nankörlük ederse, kendi hevasına göre bozar ücret karşılığında kullanırsa işte onlara acıklı azap vardır

Allah cc "Allah´a verdikleri sözü bozanlar, Allaha itaati terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve cehennem onlarındır. Allah bir toplum istemedikçe kötülük vermez, Verince de geri almaz. Onların Allahtan başka yardımcıları da olmaz" der (Ra'd). Resulullah as "Ahir zamanda ölende öldüren de niçin öldüğünü bilmeyecek" der. Günümüz o gündür. Rabbimize sığınalım. İtaatden ayrılmayalım. Cumanız mübarek olsun

“Bir lokmaya da çağrılsam, o davete mutlaka icabet ederim” diyen Peygamber Efendimiz (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur “Davete icabet etmeyen Allah (cc) a ve bana karşı gelmiş olur" Cuma gününü bayram, ezanı davet bilip icabet etmek şartları oluşan her Müslümana farzdır. Hayırlı Cumalar 

Allah c.c Kalem Sûresinde soysuz zengini tarifle bunların imrenilecek insan olmadığının ikazını yapar. "Resûlüm! Alabildiğine yemin eden, sözünde durmayan,aşağılayan,daima kusur arayan,kınayan,durmadan lâf taşıyan,iyiliği engelleyen,mütecâviz,günaha dadanmış,kaba ve haşin,aslının ne olduğu bilinmeyen kimselerden hiçbirine, malı vardır diye, sakın boyun eğme"diye uyarır "Onlar cehennemliklerdir" der.Bunlardan olmamak dileğiyle hayırlı cumalar

Allah c.c Bakara Sûresinde Ramazan ayının, insanlara yol gösterici,doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın rehberi olarak Kur'anın indirildiği ay olduğunu bildirir.Ve"Ramazan ayında oruç tutun Kim o ayda hasta/yolcu olursa başka günlerde kaza etsin"der.Oruç bir mecburiyetse de Allah kolaylık gösteriyor.Bizlere doğru yolu göstermesine,kolaylık vermesine karşılık, Allaha tazim ve şükür gerekmez mi? Ramazanı Şerif ve cumanız hayırlara vesile olsun

Besmele dudaklarınızda mıdır? O her hayrın başıdır.Allah’ın ezelî kudretinin alâka ve te’sîrini çeker.O tesir,kulun işine yardım eden bir ruh olur.O halde hiçbir işinizi besmele’siz bırakmayın!Her nimetin başında Besmele’yi unutmayın,okuyun!Her nimetin Allah’dan olduğunu bilin, Allah’ın ismiyle başlanan iş, Allah’ın hesâbındadır. Allah’a minnet ve şükranla mukābelede bulunun” Besmele'yi unutmadığımız nice cumalar dileriz

Allah c.c “Andolsun, biz sizi korku açlık mal ve canlardan ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan ederiz.Sabredenleri müjdele! Müminler, bir musibetle karşısında "İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn/Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz"derler.”Yüreğimiz, Soma’da, hayatını kaybedenlere yanıyor. Allahtan sonsuz rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun! Yakınlarına sabr-ı cemil bahşetsin! Yaralılara acil şifalar ihsan etsin Cumanız mübarek olsun Dualar edelim

Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir. O'nun en güzel isimlerinden biri "Sabûr" ism-i şerifidir. Her kimde sabır varsa onda Allah'ın kudretinden bir tecelli kokusu vardır. Allah onların daima dostu ve velisidir. Dualarına, isteklerine cevap vermek için Allah'ın yardımı daima onların yanlarında dolaşır Kısaca, ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyiniz Sabredenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir" Hayırlı Cumalar Dileriz

Resûlullah aleyhisselâm buyurdu"Allah'ın kulları arasında peygamber ve şehit olmayan bir grup vardır.Makamlarının yüceliğinden peygamberler ve şehidler onlara gıbta ederler Onlar Allah adına birbirlerini sevenlerdir.Onların yüzleri nurdur nur üzeredirler" Allahu Teala"Benim rızam için birbirlerini sevenlere,benim için toplanan,benim için ziyaret eden ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vaciptir" Sevgi insanı olmak dileğiyle Hayırlı Cumalar

Resûlullah aleyhisselâm buyurdu"Allah'ın kulları arasında peygamber ve şehit olmayan bir grup vardır.Makamlarının yüceliğinden peygamberler ve şehidler onlara gıbta ederler Onlar Allah adına birbirlerini sevenlerdir.Onların yüzleri nurdur nur üzeredirler" Allahu Teala"Benim rızam için birbirlerini sevenlere,benim için toplanan,benim için ziyaret eden ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vaciptir" diye buyurmaktadir Sevgi insanı olmak birbirimizi karşılık beklemeden sevebilmek dileğiyle Hayırlı Cumalar

Duvara yaslanma yıkılır Ağaca dayanma kurur İnsana bağlanma ölür. Malına güvenme biter Güzelliğine güvenme gider. Deki. Derdimdem büyük ALLAH c.c var "BANA ALLAH YETER, BANA ALLAH YETER" de.Cuma Allahu Tealanın kullarını affetmek için sebep yarattığı bir gündür. Bu günden yararlanarak AF dileyin. Ahiretınız CENNET cumanız Mübarek olsun.

"Anne babana of bile deme"diye emreden ALLAHın kulu ve "kime iyilik edeyim"diye soran gence her seferinde "annene iyilik yap"diyen peygamberin ümmeti olan bizlere bir hâl oldu. Anne ve babaya isyan, saygısızlık,hatta onları ölüme layık görüyoruz . Ne yüzle Müslümanız diyoruz. Yani iman gitti sıra dine geldi. Allah ve resulune isyan edecek yaşantıya düşmemek dileğiyle hayırlı cumalar dileriz

Bir takım insanlar dünyayı dine tercih ederek Allah c.c.nın ayetlerini az bir paha ile satarak menfaat elde ederler. Allaha ve dine hizmet eder görünerek dünyalık için çalışırlar. Kuranı Kerim Onlar için acıklı bir azaptan söz eder. Onlar bunu bilirler. Ancak Allah onları kör ve sağır etmiş Anlamazlar. Yaptıklarını doğru sanıp şımarırlar. "Biz doğrulardanız" derler. "vay onların haline" Cumayı hayırlarla yaşamanız dileği ile

''Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında  olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.”   Hayırlı Cumalar...

''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...

''Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.'' Hayırlı Cumalar...

''Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.”  Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir.” Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

''Allah'ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.'' Hayırlı Cumalar...

''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...

40 Hadis-1 Şerif ile Cuma Mesajları

1- "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." Hayırlı Cumalar
2- "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir." Hayırlı Cumalar
3- 'İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.' Hayırlı Cumalar
4- 'Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.' Hayırlı Cumalar
5- 'İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.' Hayırlı Cumalar
6- '(Mü'min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.' Hayırlı Cumalar
7- 'Bizi aldatan bizden değildir.' Hayırlı Cumalar
8- "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır." Hayırlı Cumalar
9- "Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.' Hayırlı Cumalar
10- "Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın (Kitabında) 'Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.' (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur." Hayırlı Cumalar
11- "Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir." Hayırlı Cumalar
12- "Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir." Hayırlı Cumalar
13- "Dua, ibadetin özüdür." Cumanız mübarek olsun
14- 'Sizden birinin, bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın." Cumanız mübarek olsun
15- "İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir."
Cumanız mübarek olsun
16- "Dünyada garip yahut yolcu ol."Cumanız mübarek olsun
17- "Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir." Cumanız mübarek olsun
18- "İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir." Cumanız mübarek olsun
19- 'Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.' Cuma bayramınızı tebrik ederim
20- 'İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.' Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice Cumalar göstersin 
21- "Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın."Rabbim nice Cumalar göstersin
22- 'Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.' 
Hayırlı Cumalar olsun
23- 'Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.' Tirmizi, Birr, 33 Cumanız mübarek olsun
24- 'Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.' Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75. Cumanız mübarek olsun
25- "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!" Cumanız mübarek olsun
26- "Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır." Hayırlı Cumalar
27- "Âmâ'ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır." Hayırlı Cumalar
28- "Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır." Hayırlı Cumalar
29- "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız." Rabbim nice Cumalar gostersin
30- 'İslâm, güzel ahlâktır.' Islam aleminin cuması mübarek olsun
31- 'Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.' Rabbim nice Cumalar göstersin
32- "Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz." Hayırlı cumalar
33- "Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır." Hayırlı Cumalar
34- "Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır." Hayırlı Cumalar
35- "Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder." Hayırlı Cumalar
36- "Her kul öldüğü hal üzere dirilir." Hayırlı Cumalar Cumanız mübarek olsun
37- "Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve malı geri döner; ameli ise kalır." Rabbim nice Cumalar gostersin
38- "Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur." Rabbim nice Cumalar gostersin
39- "Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz." Rabbim nice Cumalar göstersin
40- Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar."Hayırlı Cumalar Cumanız mübarek olsun

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam