@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Mahallinde Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursları Nedir ? 

MAHALLİNDE DÜZENLENECEK HAFIZLIĞI MUHAFAZA HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI TALİMATI 

Diyanet İşleri Başkanlığınca , din hizmetleri sınıfında görevli hafız personelin Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek, aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla altı ay süreli “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı” hazırlanmıştır.

KURSİYER SEÇİMİ 
1. Kursiyer seçiminde aşağıdaki temel şartlar esas alınacaktır; a) Din hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli olarak fiilen görev yapmak, b) Hafızlık belgesine sahip olmak veya belgesi olmamakla birlikte hafız olmak.
2. Kursa katılacaklar belirlenirken personelin kursa olan ihtiyaç durumu esas alınacaktır. Bununla birlikte göreve yeni başlayanlara ve gönüllü kursa katılmak isteyenlere öncelik verilecektir. 
3. İhtiyaç görülmesi halinde kursa alınacak personel, il/ilçe müftüsünün başkanlığında üç kişilik bir komisyon marifetiyle belirlenebilecektir. 
4. Kursun uzaktan eğitim yoluyla düzenlenmesi halinde, kursa gerekli teknik altyapı imkânına sahip olan personel alınacaktır. 
5. Hatimle teravih namazı kıldıran ve ezbere mukabele okuyabilen personel kursa alınmayacaktır. 

PROGRAMIN UYGULANIŞI 

1. Kurslar mahalli şartlar ve programın uygulama esasları dikkate alınarak, haftada 16 saat ve 24 hafta üzerinden planlanacaktır.
2. Kursların sabah 07.00-12.00 saatleri arasında açılması esastır. Bununla birlikte muhatap kitlenin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak Müftülükçe uygun görülmesi halinde saat 18.00'e kadar açılabilecektir.
3. Kurs il/ilçe müftülüklerince salgın hastalıkla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle yüz yüze eğitim şeklinde veya çevrim içi uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilebilecektir.
4. Programın haftalık ders dağılım çizelgesi il/ilçe müftülüklerince hazırlanacaktır. Ders planlamasına hafta sonları da dahil edilebilecektir.
5. Eğitimlerde imkanlar ölçüsünde görsel/işitsel materyal kullanılacak, kursiyerlere doküman desteği sağlanacaktır.
6. Kurslar il/ilçe merkezlerinde ve müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde açılabilecektir. Uzaktan eğitim yoluyla düzenlenecek kurslarda öğreticiler, program saatlerinde kurs yeri olarak belirlenen yerlerde hazır bulunacaklardır. Söz konusu mekanlarda gerekli teknik tedbirler alınacaktır.
7. Kurslar kadın ve erkek görevliler için ayrı ayrı düzenlenecektir.
8. Sınıflar en az 8, en fazla 15 kişi olacaktır. 9. Kursların programın amaç ve kazanımları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için müftülüklerce gerekli denetim ve takibi yapılacaktır.

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİCİLER 
Hafızlığı, kıraat ve talimi güçlü olmak şartıyla;
1. Aşere Takrib mezunu olanlar,
2. Tashih-i Huruf Rehber Öğreticileri, 
3. Tashih-i Huruf Kursu mezunu olanlar,
4. Hatimle teravih namazı kaldırabilen veya ezbere mukabele okuyabilen Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyımlar,
5. Müftülükçe ders işlemesi uygun görülen çalışan ya da emekli olup kıraat alanında uzman olanlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Kursun ilk üç aylık dönemi sonunda müftünün başkanlığında ders veren öğretici dahil en az üç kişiden oluşan bir komisyon marifetiyle ek forma göre sınav yapılacaktır. Başarısız olan kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir.
2. Kursun sonunda yapılacak bitirme sınavında başarılı olan personele “Başarı Belgesi”, başarısız olanlara ise “Katılma Belgesi” verilecektir.

DİGER HUSUSLAR
1. Bu talimat İl Müftülüklerince İlçe Müftülüklerine gönderilecektir.
2. Kursiyerler, kurs süresince görevlerine devam edeceklerdir.
3. Eğitimin verimliliğini ölçmeye yönelik Başkanlıkça kontrol, anket vb. uygulamalar yapılabilecektir.
4. Mahallinde açılan kursların takibi Başkanlığımızca “EHYS” üzerinden yapıldığından kurslar planlanırken;
a) Öncelikle DİBBYS/EHYS/Hizmet İçi Eğitim Modülünde bulunan Eğitim Yönetiminde “Yeni Kayıt” bölümünden ilgili modül açılacaktır.
b) Açılan modüle eğitim yeri, ders ve öğretici tanımlaması yapılacaktır.
c) Kursiyer listesi eklenecek ve “Eğitimi Başlat” bölümünden eğitim başlatılacaktır.
d) Eğitim başlatıldıktan sonra Hizmet İçi Eğitim Modülünde bulunan “Kurs Başı/Sonu Raporu” bölümünden kurs başı raporu, kurs bitiminde de kurs sonu raporu girilecektir.
e) Eğitim bittiğinde “Kursiyer Listesi” bölümünden kurs sonu yapılan sınav sonuçlarının sisteme girişi yapılacaktır.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.