@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Her geçen gün değişen ve gelişen dünyada çeşitlenen suç ve suçlularla, ülkelerin sosyal, ekonomik, sosyo-politik ve stratejik yapısını temelden etkileyen, bireylerine, devlet sistemine ve ekonomik yapısına etki yaparak değiştirmeyi ve yıkmayı amaçlayan her türlü organizasyon ve yolsuzlukla mücadelenin en aktif bir şekilde yapılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TARİHÇE VE TANITIM
 
1981 yılında Kaçakçılık Daire Başkanlığı olarak kurulan Daire Başkanlığımız, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda, 1983 yılında Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Daire Başkanlığı, son olarak 1995 yılında ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı adı altında faaliyetlerine devam etmektedir.
Başkanlığımız 78 il biriminde KOM Şube Müdürlüğü, 44 ilçemizde KOM Grup Amirliği ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri olarak yapılanmıştır.
Kurulduğu 1981 yılından itibaren günümüze; Daire Başkanlığımız son yıllarda suç dünyasında meydana gelen değişimleri dikkate alarak yeniden yapılanma sürecine girmiş ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleriyle daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele edebilmek için yeni birimler oluşturmuş ve faaliyete geçirmiştir.
Bu kapsamda, Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paydaş kurumlar ile müşterek çalışmalar yürüterek başta FETÖ terör örgütü olmak üzere ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan tüm suç örgütleri ile kararlılıkla mücadele etmektedir.
Bunun yanı sıra, sigara, alkol, tarihi eser, akaryakıt, ilaç ve emtia kaçakçılığı gibi terör örgütlerinin en önemli finans kaynağını teşkil eden her türlü kaçakçılık suçlarına karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde dün olduğu gibi bundan sonrada etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Doğrudan kamu otoritesini hedef alan, toplumun barış ve huzurunu bozan, ülkemizin demokratik ve sosyo-ekonomik yapısına büyük zarar veren organize suç örgütleriyle, silah ve mühimmat kaçakçılığının yanı sıra tehlikeli madde kaçakçılığı ile rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile mücadele de çok yönlü olarak soruşturulmaktadır.

 Aynı zamanda, suçla mücadelenin yanında suçtan elde edilen gelirin tespiti ve engellenmesi, dolayısıyla terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması için gerekli olan tüm işlemler konusunda uzman ve kendini yetiştirmiş KOM personelinin başarılı çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Görev Ve Yetkileri

a) Yurtdışından Türkiye’ye veya Türkiye’den yurtdışına yönelik veyahut yurtiçinde çeşitli yollarla yapılan kaçakçılık faaliyetleri ile ulusal veya uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak yasalara aykırı biçimde haksız menfaat veya yüksek kazanç sağlamak amacıyla; ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya ele geçiren suçlarla mücadele edilmesi, suç konusu mallara ve bu tür suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ve aynı tür suçları işleme olanaklarının ortadan kaldırılması maksadıyla; yetki ve görev veren ilgili mevzuat çerçevesinde; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, istihbarat elde etmek, değerlendirmek, suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde adli kolluk görevi ifa etmek, operasyonlar düzenlemek ve düzenletmek,

b) Kontrollü teslimatın uygulanması amacıyla il birimlerinden ve yurtdışından gelen taleplerle ilgili olarak ilgili adli makamlar nezdinde karar isteminde bulunmak ve kontrollü teslimatın uygulanmasını yönetmek veya koordine etmek,

c) İl birimlerinin çalışmalarına ve yürütülecek operasyonlara yön vermek, talep edildiğinde veya Başkanlıkça gerekli görüldüğünde il birimlerini merkez veya diğer il birimleri personeli ile takviye etmek,

ç) Mücadelesiyle görevli olduğu suçlarla ilgili birden fazla ili kapsayan ve/veya uluslararası boyuttaki operasyonel çalışmaları koordine etmek,

d) Yürütülen operasyonların sonuçlarını değerlendirmek, yurtiçi ve yurtdışı uzantılarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak,

e) Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen işbirliği faaliyetlerine katılmak, buralarda alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

f) Başkanlığın görev alanı kapsamındaki ikili veya çok taraflı güvenlik işbirliği anlaşmalarının uygulanmasını temin ve takip etmek, bu çerçevede yurtdışı ve yurtiçi irtibat görevlileriyle ya da tespit edilen kanun uygulayıcı birimlerin irtibat noktaları ile mevzuat çerçevesinde işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmak,

g) Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gerekli idari ve hukuki alt yapı eksikliklerini gidermek ve geliştirmek amacıyla mevzuat çalışmaları yürütmek,

ğ) Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili olarak, idari ve hukuki alanda gerekli uyum çalışmalarını yürütmek, işbirliği faaliyetlerine katılmak, buralarda alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

h) EMCDDA’nın çalışmalarında ulusal temas noktası olarak ülkemizi temsil etmek,

ı) Madde kullanımı ve bağımlılığı alanlarında ilgili kurumlardan veri toplamak, bu çerçevede oluşturulan veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak ve bu verileri EMCDDA ile paylaşmak,

i) Kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele için plan, proje hazırlamak ve uygulamaya koymak,

j) Merkez ve il birimlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilişim sistemleri, teknik, optik, elektronik cihazlar ile araç ve gereç planlaması yapmak, bunları temin ederek dağıtımını sağlamak ve birimlerin operasyonlarına destek vermek,

k) Merkez ve il birimlerinde görev alacak nitelikli personelin yetiştirilmesi, bilgilerinin geliştirilmesi ve personele uzmanlık kazandırılması yönünde ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; kısa ve uzun vadeli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

l) Merkez ve il birimlerinde görev alan personelin atama planlamalarına yönelik çalışmalar yapmak,

m) Gerektiğinde diğer alanları da kapsamak üzere, Başkanlığın görev alanındaki suçlarla mücadele amacıyla köpek idarecisi ve köpek eğitmek, bunların istihdam ve atama planlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

n) Birimlerin ödül ve ikramiye taleplerini değerlendirmek ve gerekli yazışmaları yapmak,

o) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iletişim

Telefon : +90 312 462 70 00
Faks      : +90 312 417 06 21

Kaynak : EGM

@erolkaranet - 24.11.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.