@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İşyerini Sebepsiz Terk Eden İşçi İçin Tutulacak Tutanak Örneğiİşyerini Sebepsiz Terk Eden İşçi İçin Tutulacak Tutanak Örneği

 İŞYERİNİ TERK EDEN İŞÇİ İÇİN TUTULAN TUTANAKTIR

İşyeri Unvanı
İşyeri Adresi

Sayı : ….

İŞÇİNİN
Adı Soyadı 
SGK Nosu : 
T.C Kimlik Nosu  :
Görevi  :
Adresi                        :

Yukarıda açık kimliği kayıtlı şirketimiz çalışanı olan  ……………………………..’nın ……/…../ ……. günü saat……..da hiç bir sebep ve gerekçe göstermeden aniden işyerinden ayrılarak  işi ve işyerini terk ettiği tespit edilmiştir. Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi / manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine ihtaren bildirilmiştir.
İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır. …../……/…….

TANIKLARIN

Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı                             Adı Soyadı

T.C Kimlik No                                               T.C Kimlik No                        T.C Kimlik No

İmzası                                                         İmzası                                    İmzası


İNSAN KAYNAKLARI MD. LÜĞÜNE..

Şirketimiz çalışanlarından ………………………………..’ın …./…./…. tarihinde sebepsiz olarak işyerini terk etmesi, istifa ederek ayrılmış sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre kendisinden ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıyla
çıkış işlemlerinin yapılarak kendisine tebliğini rica ederiz.

İŞVEREN veya vekili

Adı Soyadı 
T.C Kimlik No 
İmzası

@erolkaranet - 2.11.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.