@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hukuk Büroları Nedir, Kimler Çalışır, İşe Nasıl Girilir? 
Hukuk bürosu
; avukatlardan ve yardımcı elemanlardan oluşan şirketlerdir. Avukatlık bürosu veya avukatlık ofisi olarak da adlandırılırlar. Ana faaliyet alanları, dava takibi ve danışmanlık hizmetidir. 

Hukuk Bürosu, Yerli veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin haklarını elde etmesi ya da elindeki haklarını koruma altına tutması için mutlaka başvurmaları gereken, yasaları yorumlama konusunda özel eğitim almış olan avukatların ve hukuk eğitimiz almış olan yardımcı elemanların hizmet verdiği ofislerdir. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyet icra ettiği ve kamu hizmeti verilen bir alandır. Hukuk büroları, avukatların çalışma alanı olduğu ve kendileri bir kamu görevlisi sayıldığından ofisleri de kamusal alan özelliği de taşır. Hukuk bürosunun bakacağı davaların sınırı yoktur. İcra, iflas, ceza, boşanma, miras dahil olmak üzere hukuku ilgilendiren bütün davalarda çalışabilirler. Hukuk büroları sadece dava ile yükümlü değildir. Aynı zamanda hukuki danışmanlık da yaparlar. Sözleşme hazırlanması, hukuki alanlarda bilgi edinme gibi konularda da bu bürolardan faydalanmak mümkündür. Avukatların, müvekkilleri ile ilgili bilgileri saklama yükümlülükleri vardır. Bu nedenle hukuk büroları son derede güvenlidir. Meslek etiğine ait kurallar baro tarafından belirlenir.  Türkiye’de bir hukuk bürosu açabilmek için avukatlık ruhsatı almak şarttır. Avukatlık ruhsatı alabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ve 1 yıl avukatlık stajı yapmak gerekir. Avukatlık stajı bittikten sonra Türkiye’deki herhangi bir ilde bulunan bir baroya kayıt yapılarak hukuk bürosu açılabilir. 

Avukat , Gerçek ya da tüzel kişiler için yargı önünde hukuk ve yasaya bağlı olarak, onlara yol gösteren kişilere avukat denir. Avukat olmak isteyen kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyete vatandaşı olması gerekmektedir. Aynı zamanda 4 yıllık Hukuk Fakültesi bünyesinde mezun olunması gerekir. Ardından avukatlık stajını tamamlamış ve staj belgesini almış kişiler avukatlık yapabilir. Aynı zamanda mesleğe kabulü engelleyen durumların bulunmaması gerekmektedir. Bu kapsamda suç üzerinden pek çok unsur bulunur. Ayrıca aranan niteliklere sahip olunması da önemlidir.
Türkiye’de avukatlık ruhsatı alan bir avukat her türlü davada müvekkilini temsil edebilir. Avukatlık mesleğinin icrasında alan sınırlaması yoktur. Bu durum, esasen avukatlık mesleğinin Türkiye’de bir problem çözme sanatı olarak görülmesinin sonucudur. Yani, Türkiye’de avukatlar, müvekkillerinden gelen hukuki sorunları çeşitli hukuk alanlarından yararlanarak analiz eder ve çözerler. Türkiye’de yasal olarak çalışma alanı seçme mecburiyeti olmamakla birlikte avukatlar, avukatlık mesleğini icra ederken belli türde davaları seçme hakkına sahiptir. Türkiye’de avukat, herhangi bir dava veya hukuki uyuşmazlık ile ilgili bir şahsı temsil edip etmeme noktasında tamamen bağımsızdır. Avukatın bir dava veya uyuşmazlığı kabul etmeye veya reddetmeye zorlanması kanunen suçtur.

Avukatların Görevi Nedir?
Yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmak, yasal ve hukuki açıdan yol gösterici bir çalışma sağlamak avukatın yaptığı işlerdir. Aynı zamanda anlaşmazlıklar konusunda orta yolu bulmak, gerektiği zaman hukuki görüş beyan etmek gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

 • Davaların takibi ile beraber gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak
 • Hukuki konular açısından gerek görüldüğü takdirde hukuki görüş beyan etmek
 • Anlaşmazlıkları önleyecek hukuki tedbirler almak
 • Kişi ya da kurumun menfaatlerini korumak
 • Anlaşma veya sözleşmelerin hukuki temelli şekilde esaslara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak
 • Hukuki süreçleri uygun şekilde tüm işlemleri yerine getirmek

Avukat çalışanı:
Bir avukatın yanında hizmet ilişkisi ile çalışan ve avukatın bürodaki işlerini ve adliyedeki işlerini takip eden kişiyi anlatır; avukat katibi veya katip olarak da anılır.
Avukat Kâtibi
; Avukatlar, konuyla ilgili yasa nedeniyle yanlarında hukuk mezunu olan/olmayan eleman çalıştırabilirler. Avukat kâtibi olmak için genellikle üniversitelerin Adalet Meslek Yüksek Okulllarından mezunu olma şartı aranmaktadır. Ancak lise diplomasına sahip kişiler de kimi zaman bu görevi yürütebilmektedir. Kâtipler, avukatların iş yüklerini hafifleten, onlara destek olan kişilerdir. avukatın almış olduğu davaları takip eden, icra dosyalarını yürüten, adliyeye giderek dava işleriyle ilgilenen ve avukatın yapacağı işlemlerde avukata yardımcı olan kişidir. Katiplik için sertifika veren üniversiteler varsa da genelde talep edilmediği için sertifika için müracaat eden yok gibi bir şeydir. Ayrıca 2020 yılı için 2 Bin TL isteyen üniversiteler bu eğitimi online vermektedir. Sertifika talep eden hukuk büroları çok ama çok az sayıdadır .  Avukatın sekreterlik, danışmanlık ve yardımcılık işlerini yürütürler. Avukat kâtiplerinin yapmakla yükümlü olduğu bazı görevler şunlardır:

 • Avukatın duruşma programını takip etmek
 • Evrak düzenlemek
 • Davaların dosyalanmasını ve takibini sağlamak
 • Müvekkil ile avukatın görüşmesini ayarlamak
 • Makbuz hazırlamak ve bunları imzalatmak
 • Telefon, mail, faks gibi iletişim trafiğini yönetmek
 • Randevuları düzenlemek
 • Adliyeden gelen davalarla ilgili yazıları dosyalara aktarmak
 • Adliyeye giderek evrak işlerini yönetmek
 • Barodan kendisine verilmiş olan yetki belgesiyle adliyeden, icra dairelerinden evrakların kopyalarını almak.

Avukat Katip Kimlik kartı ya da Katip Kartı için neler gerekiyor. Yanında çalışılan avukatın dilekçesi, Sigorta işe giriş bildirgesi.Sabıka kaydı, Nüfus cüdan fotokopisi. Biyometrik 6*9 ebadında 1 adet fotoğraf.ve kart ücreti. ( Barokart müracaatı yapmak için tıklayınız )

Avukatlık bürosunda sekreter,  Yöneticinin ve ofisin günlük işlerini organize eder ve büro yönetiminden sorumludur.

@erolkaranet - 23.11.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.