@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Borç Ödeme Duaları
Hz. Aişe (Radıyallahü Anh) diyor ki:
-“Babam Ebu Bekir (Radıyallahü Anh) yanıma geldi: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in bana öğrettiği duayı işittin mi?” buyurdu.
 “O dua da neymiş” dedim.
Hz. Abu Bekir (Radıyallahu Anh) şöyle demiş:
-“Bunu Hz. İsa ( aleyhisselam) arkadaşlarına öğretirmiş. Birinizin üzerinde dağ kadar borç olsa, bu duayla Allah’u Teala’ya dua etse, mutlaka Allah’u Teala ona ödetir.“
Duanın Arapça Okunuşu: “Allahümme fâricel hemmi. Kâşifel ğammi. Mücîbe da’vetil mudtarrîne. Rahmâned dünya vel âhirati ve rahîmehümâ. Ente terhamünî ferhamnî rahmeten tüğnînî bihâ an rahmeti men sivâke.”

Hz. İsa (Aleyhisselam)’ın borç ödetme duası

Duanın Türkçe Anlamı: “Ey sıkıntıyı def eden, darda kalanların duasını kabul eden, dünyanın ve ahiretin Rahman’ı ve Rahim’i! Bana Sen merhamet edersin. Bana öyle bir merhamet et ki, Senden başkasının merhametine ihtiyaç bırakmasın.” (1)

Hz. Ali’den Borcu Ödetme Duası
Hz. Ali (Radıyallahü Anh)’a efendisine para vererek azat olmak isteyenbir köle geldi:

Hz. Ali (k.v.)’nin Bir Köleye Tavsiye Ettiği Borç Ödetme Duası
-
“Taksitimi veremedim: Bana yardım et” dedi. O da:
-“Sana bir dua öğreteyim; onu bana Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) öğretmişti. Senin Uhud dağı kadar borcun olsa, onları ödeme imkanını bulursun. Şöyle de: “Allahümmek fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.“(2)

Borcunu Ödeyebilmek İçin Manevi Bir Reçete
Borçlu olan herhangi bir kimse, borcunu ödemek istediği halde bir türlü ödeyemezse, abdest alarak kuvvetli bir itikat ile: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.“

Borç Ödeyebilmek İçin Manevi Reçete’nin Duası

duasını 1000 kere okursa, Allah’u Teala o kula bilmediği ve ümit etmediği yerden bir sebep yaratır ve borcu ödenir. Bu duayı her sabah namazından sonra 7 kere okuyan kimse, din ve dünya hususunda içine düştüğü her türlü sıkıntılardan kurtulur.

Sıkıntıya düşüp de darda kaldığına hakikaten emin olan kimse, Cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1807 defa bu duayı okur ve Allah’u Teala’ya: “Ya Rabbi! Beni bu sıkıntılardan kurtaracak hiçbir kuvvet yoktur. Kurtar ya Rabbi, kurtar Ya Rabbi, kurtar Ya Rabbi!” dedikten sonra üç İhlas suresi ve bir Fatiha Suresi okuyup Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in temiz ruhlarına hediye ederek yedi kere Salavat-ı Şerife getirirse, arzu ettiği herhangi bir şeyin sebepleri o günden itibaren ortaya çıkmaya başlar.

Dipnotlar (Kaynakça)
İbni Kayyim el-Cevzi, el-Vabilu’s-Sayyib, 133
Tirmizi, Daavât, 3558

http://duaedin.com/dualar/rizkin-genislemesi/borcu-olup-odeyemeyenler-icin-borc-odetme-dualari.html
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.