@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Avukata Ait Olan Bir İşletmeye Dava Açılır mı ?
Bir avukat, kendisine gelen bir vekilin davası için aynı barodan olsun olmasın işletme sahibi olan bir avukata dava açabilir mi, bunun etik bir girişim olduğunu öne sürerek vazgeçebilir mi, diye bir soruya hukukçular "etik olup olmayacağı düşünülmeden vekilin hakları için dava açılması gerekir" yanıtını verdi.
Bir vatandaş için bir işletmeye sebebi ne olursa olsun takip açan bir avukat, işletme sahiplerinden birinin bir avukat olduğunu öğrense ve hatta bu avukatı tanıyor olsa bile vekilin davasını üstlenerek gerekli işlemleri yapma zorunluluğu vardır. Her ne kadar , aramız açılmasın diyerek bu davayı üstlenmezse bu , avukatın her ne kadar kendi takdiri olsa da etik olanın şikayetçi olunan kişi avukat dahi olsa vekilin hakları için çaba sarfetmesi bir avukatın görevidir.
Bir işyeri için haklarının verilmediği yönünde hakkının alınması için bir avukata müracaat eden vatandaşın isteğini dikkate alacak olan ve üstlenecek olan avukat muhatabı avukat dahi olsa "etik olup olmadığını" düşünmeksizin ve hatta tartışmadan gerekli işlemleri yapmalıdır.
Konu hakkında düşüncelerini aldığımız avukatlardan edindiğimiz düşünceler şöyle;
"Sözkonusu olayda meslek etiğini ilgilendiren bir husus yok. Çünkü, fabrika sahibi olan avukat, orada artık bir tacir fonksiyonunda hareket etmektedir, Her ne kadar, Avukatlık mesleği ile ticaret bağdaşmaz sa da bu iletme bir hukuk bürosu çalışanına da ait olabilir, bir şirketin  ortağı olabilir veyahut Şirket anonim bir şirket ise; yönetim kurulunda bulunabilir.
Böyle bir durumda; 
1. Avukat'a ait bir fabrikadan bahsedilemez, 
2. Avukat'a ait bir fabrika olsa bile bu işin avukatlık mesleği ile bir ilintisi bahis mevzuu edilemez. Çünkü yapılan iş avukatlıkla bağdaşmayan, ticari bir iş olarak nitelendirilir.
3. Hak aramak ile etik kuralların bir ilgisi yoktur."

"1 . Avukatların ticaret yapıp yapmayacağı , avukatlıkla bağdaşan ve bağdaşmayan hangi işlerin olabileceği Avukatlık yasasının 11 ve 12 . maddelerinde net bir şekilde belirtilmiştir. 
2 . İşvereni avukat olsun ya da olmasın bir işletmede haksızlığa uğramış bir çalışanı müdafaa etmek ahlaki bir görev olup , arada bir avukat var diye savunmaktan kaçınmak etik değildir. Şöyle ki , o çalışanın düşüncesini irdelerseniz "patronum avukat hakkımı bilir ve yemez" diye de düşünmüştür. O işe girmiştir. hakkı yenilip de mağdur duruma düştüğünde düşüncesi ne olur , düşünmek lazım.
3 . Hukuk çalışanlarının sokaktaki insan gözünde adalet dağıtıcı olduğu izlenimi yıkmak bana acı geliyor.
4 . Çalışanın haklı olduğuna karar verdiyseniz dava açınız. Sonuna kadar gidiniz. örnek olmaya çalışınız." 

Derleme:erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.