@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yabancı Ülkedeki Türk'e Tebligat Nasıl Yapılır ?
Yabancı Devlette Türk Vatandaşına Tebligat Nasıl Yapılır ?
konusunda en detaylı ve doğru bilgi için Adalet Bakanlığı DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış sayfa bilgilerini sunuyoruz.

"Adli makamlarımızca evrakın doğrudan ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi :
720l sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesine göre; yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına tebligat o yerdeki Türkiye siyasî memuru veya konsolosu tarafından yapılabilir. Bu itibarla tebliği yapılacak evrak adli mercilerimizce doğrudan,  ilgilinin adresinin bulunduğu yerdeki Büyükelçiliğimize veya Başkonsolosluğumuza gönderilebilir. Evrakın bu şekilde Genel Müdürlüğümüz aracı kılınmaksızın gönderilmesi emek- mesai tasarrufu sağlanması ve işlem zamanının kısaltılması açısından önem taşımaktadır.
Bu yolla sadece Türk vatandaşlarına tebligat yapılması mümkündür.

Vatandaşlarımızın yurt dışı adreslerinin ve bu adreslerin bağlı olduğu  Büyükelçiliğin veya Başkonsolosluğun tespiti :
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adreslerine ve bu adreslerin bağlı oldukları Başkonsoloslukların isim, adres ve iletişim bilgilerine UYAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda ulaşılabilmektedir. UYAP sorgulama ekranında yapılan örnek bir adres sorgulama işlemine ait aşamaların ekran çıktıları aşağıda gösterilmiştir:

Adres Sorgulama Ekranı görüntüleri için buraya ya da aşağıdaki resimleri tıklayınız:

İhtiyaç duyulması halinde tüm dış temsilciliklerimizin adres ve iletişim bilgilerine http://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa linkinden veya http://www.mfa.gov.tr  sayfasında; sırasıyla Bakanlık / Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Yapısı / Yurtdışındaki Temsilciliklerimiz sekmeleri takip edilerek ulaşılabilir.
Dış temsilciliğimizce düzenlenen tebliğ-tebellüğ tutanağı doğrudan adli makamlarımıza gönderilir :
Türk vatandaşlarına, Türkiye siyasî memuru veya konsolosu tarafından tebligatın yapılıp yapılmadığı, bu merci tarafından düzenlenecek bir tutanak ile belgelendirilerek tanzim edilen evrak, doğrudan talep eden adli mercie gönderilecektir.

Evrak tebliğ mazbatalı zarf  içinde gönderilir:
Yabancı devlette bulunan Türk vatandaşlarına, Türk siyasî memuru veya konsolosu aracılığıyla yapılacak tebligatlarda, tebliği istenen belgeler adli  makamlarca düzenlenecek tebliğ mazbatalı zarf içerisine konularak bir üst yazı ile Türkiye dış temsilciliğine gönderilecektir.

Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligatta tercümeye gerek yoktur :
Tebligat evrakının bir takım olarak ve Türkçe düzenlenmesi yeterli olup, ayrıca yabancı dilde tercümesine gerek bulunmamaktadır. Tebliğ mazbatalı zarfın üstüne muhatabın T.C. kimlik numarası, açık kimlik bilgileri ve  açık adresi yazılmalıdır.

Tebliğ evrakının e-posta yoluyla veya mühürsüz-imzasız gönderilmemesi :
Tebliğ edilecek adli evrakın e-mail ekinde ilgili dış temsilciliklerimize gönderilmesi veya fiziken gönderilen evrakın imzasız ve mühürsüz olması tebliği yapacak dış temsilciliklerimizde talebin geçerliliği veya işlem güvenliği açısından tereddüte neden olmaktadır.  Bu nedenle tebliğ evrakının  ıslak imzalı ve mühürlü olarak dış temsilciliklerimize gönderilmesi gerekmektedir.

Türk vatandaşlarına yabancı adli makamlar aracı kılınarak tebligat yapılması da mümkündür :
Türk vatandaşına tebligatın Tebligat Kanununun 25/a maddesi uyarınca dış temsilciliğimiz eliyle yapılması en kolay ve seri yoldur. Ancak çeşitli nedenlerle bu yoldan sonuç alınamaması durumunda ‘Yabancı Devlette Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat Usûlü’ bölümünde (bkz. II nolu bölüm) açıklanan yöntemle yabancı adli makamlar aracı kılınarak da Türk vatandaşlarına tebligat yapılabilir. Bu durumda tebligat evrakının tercümesiyle birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında bulunan Türk  memurlarına tebligat :
7201 sayılı Tebligat Kanununun 27’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, yabancı bir devlette resmî bir görevle bulunan büyükelçi, başkonsolos, konsolos, siyasî memur, idarî ve ticari ataşe gibi Türk memurlarına tebligatın Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılacağı belirtilmiştir.
Tebliği istenilen belgeler düzenlenecek tebliğ mazbatalı zarf içine konularak, bir takım halinde üst yazı ile Bakanlığımız aracı kılınmaksızın, doğrudan Dışişleri Bakanlığına gönderilir. 

Tebligat evrakının yabancı dile tercümesine gerek yoktur.

Yurt dışında bulunan Türk askerî şahıslara tebligat  :
7201 sayılı Tebligat Kanununun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, yabancı devlette bulunan askerî şahıslara tebligatın bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla yapılacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda yabancı devlette bulunan subay, astsubay, erbaş, er ve  askerî memur gibi görevlilere yapılacak tebligat için, tebliği istenilen belgeler tebliğ mazbatalı zarf  içine  konularak, bir takım halinde üst yazı ile birlikte, Bakanlığımız aracı kılınmaksızın, ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir. Tebligat evrakının  yabancı dile tercümesine gerek yoktur.

Kaynak ve detaylı bilgiler için tıklayınız

Güncelleme: 26.11.2021 - Derleme: erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.