@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kur’an-ı Kerim’de Deprem Nasıl Bildiriliyor
Kur’an-ı Kerim’de deprem ile ilgili süre ve ayetler bulunmaktadır
Allahu Teala celle celalahu, bu ayetlerle bizim uyanmamızı istemektedir:

*****

(Zilzal: 1-8)
ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU(Zilzal deprem demektir. Kur’an’ın 99. Suresidir ve sekiz ayettir.)

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Deprem, bir sarsıntıdır. Bir uyarıştır, bir silkelemedir. İnşallah uyanışımıza sebep olur, kendimize gelmemize sebep olur.
Deprem olayını izah ederken toprağın altının çürüklüğünden bahsediliyor. Yerin üstünün çürüklüğünü ise kimse görmek istemiyor. Ve ‘’ Tabiat olayları ‘’ diyerek dünyayı ayağa kaldıran olayı geçiştirmeye çalışıyoruz. Yalnız bu şekilde gelecek afetlerden kendimizi asla kurtaramayız. Hatta bu halimiz daha büyük afetlere neden olur.
 • ‘’ Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : ‘’Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin içimizden birtakım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıtırsın, bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin.‘’ ( A’raf : 155 )
 • ‘’ O ülkenin insanları günahtan sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, bizde ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.’’( A’raf : 96 )
 • ‘’ Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?’’ ( A’raf : 97 )
 • ‘’ Yada o ülkenin halkı kuşluk vakti eğlenirken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? ‘’ ( A’raf : 98 )
 • ‘’ Allah’ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah’ın böyle mühlet vermesinden emin olmaz.’’ (A’raf : 99)
 • ‘’Yer sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği zaman‘’( Vakıa : 4-5-6 ) 
 • ‘’ Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde.’’ (Tekvir : 1-2-3 )
 • ‘’ Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir.’’ (Hac :1 )
 • ‘’ Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın, emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir. (Hac:9)
 • ‘’ Ogün dağlar sarsılır, yeryüzü sarsılır. Dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner.’’ (Müzzemmil : 14 )
 • ‘’ Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?’’ ( Müzzemmil : 17 )
 • ‘’ O günün sarsıntısı ile gökyüzü bile yarılacaktır.‘’ (Müzzemmil : 18)
 • ‘’ Kulakları sağır eden o ses geldiğinde işte o gün kişi kardeşlerinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından kaçar.’’ (Abese : 33-36 )
 •  ‘’ İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, insan kaçacak yer neresidir diyecektir. Hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.’’ ( Kıyamet : 7-12 )
 • ‘’ Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar, ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. ‘’ ( Yasin : 49-50 )
 • ‘’ En büyük azapdan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız, olur ki, imana dönerler.’’ ( Secde : 21)
 • ‘’ Gökte olanın, size batı vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.  Yahut gökte olanın size taş yağan bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte bu tehdidimin ne olduğunu yakında bileceksiniz.’’ ( Mülk : 16-17 ) 
 • ‘’ Yer küre kendisine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ‘’ Ne oluyor buna!’’ dediği vakit, işte o gün yer, Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberleri anlatır. O gün insanlar amellerinin karşılığını görmeleri için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kimde zerre miktarı şer işlemişse, onu görür.’’ ( Tarık 86/12 )
 • Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
Derleme @erolkaranet - 30.10.2020 - Güncelleme - 10.03.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.