@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İşyeri Kıyafeti Giymeyen İşten Atılır, Tazminat Alamaz 

Çalışanlar dikkat! İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi tazminatsız atılma sebebi....

Yargıtay iş kıyafetinin giyilmesinin zorunlu olduğu işyerlerinde bu kurala uymayan işçinin uyarıya rağmen kıyafeti giymemeye devam etmesi halinde tazminatsız işten çıkartılabileceğine karar veriyor.

İşyerlerinde işveren tarafından verilen iş kıyafetlerinin giyilmesi bir zorunluluktur. İş sağlığı ve güvenliği açısından kıyafetin giyilmesi gerektiği ifade edilmişse ve işçi iş kıyafetini giymezse tazminatsız olarak işten çıkartılabilir. Ancak iş kıyafetleri böyle bir gereklilik çerçevesinde değil de çalışanların bir örnek gözükmesi veya müşteriler tarafından fark edilmesi amacıyla kullanılıyorsa ve işçi iş kıyafetini giymeyi reddederse yine işinden olur ancak bu sefer hak etmiş ise kıdem ve ihbar tazminatı alabilir. İşçiler işverenin verdiği kıyafeti mevsime göre uygunluk olması şartıyla giymekle yükümlüdür.

Fabrika ve üretim yapılan işyerlerinde üretim aşamasında su, yağ gibi lekelere maruz kalınmaması ve günlük kıyafetlerin zarar görmemesi gibi nedenlerle iş kıyafeti verilmektedir. Hizmet sektöründe de işçilere işyerinde kullanmaları üzere genellikle işyerinin logosunun bulunduğu kıyafetler verilir. Bu kıyafetlerin amacı çalışanların tek bir örnek giyinmesi, müşterilere karşı ortak bir görüntünün verilmesi ve çalışanların fark edilmesinin sağlanmasıdır.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar Yargıtay 9. Hukuk'tan geldi. Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu hükme bağlandığı hatırlatıldı. İş kıyafetini giymeyi reddeden bir işçinin işveren tarafından işten çıkartabileceğine hükmetmiştir.  İşçinin iş görme edimini yerine getirmesi için iş güvenliği ve işyeri kuralları gereği verilen malzemeleri ısrarla hatırlatıldığı halde kullanmaması veya işyeri kıyafetlerini giymemesi de görevleri hatırlatıldığı halde ısrarla yapmama olarak değerlendirilmelidir. denildi

@erolkaranet - 20.10.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.