@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Hafızlık Namazı ve Ezzberin Kalıcı Olması İçin DuaHafızlık Namazı (Hıfz Namazı)

Hıfz namazı nedir, nasıl kılınır? sorusu merak edilmekte. Hafızanın güçlenmesi ve unutkanlığın izalesi için kılınacak Hıfz Namazı nedir? Hıfz namazı nasıl kılınır?Hıfz namazına nasıl niyet edilir? kaç rekat kılınır? işte hıfz namazına dair merak edilenler....

Hıfz namazı nedir?

Hıfz Namazı,Hafızayı güçlendirmek ve unutkanlığı izale etmek için Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Hz. Ali (r.a)’a öğretilen ve tavsiye edilen sahih hadis kaynaklarında geçen bir namazdır. Hıfz Namazı aynı zamanda Hafızlık Namazı olarak da geçmektedir.

Hıfz namazı nasıl kılınır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Kuran ayetlerinin akılda kalması için, unutkanlıktan kurtulmak için bu namazı Cuma geceleri (Perşembeyi Cumaya bağlayan gece) 3,5 yada 7 defa kılmayı tavsiye etmiştir.

Hıfz namazı tek ve cemaat olarak kılınabilir. Ancak namazda okunan sureler uzun olduğu için cemaatle kılmak daha uygundur. Hıfz namazında yaklaşık Kuran-ı Kerim’den 14 sayfa okunacağı için tek başına kılmak zor gelebilir. Bunun için cemaat olarak kılınması tavsiye edilmiştir. 

UNUTKANLIK İÇİN DUA

Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma) anlatıyor: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in yanında oturuyorduk. Hazreti Ali (Radıyallahü Anh) geldi. - 'Canım Sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü!' dedi. O da: - "Ey Hasan'ın babası, sana bazı kelimeler öğreteyim ki, Allah seni onlardan yararlandırsın ve öğrendiğin aklında kalsın" buyurdu. O da : - 'Evet ya Resulallah, bana öğret' dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: -"Cuma gecesi olduğu zaman eğer yapabilirsen seher vakti kalk. Çünkü o sırada edilen duada melekler hazır olur ve edilen dua kabul olunan Kardeşim Yakup Peygamber, oğullarrına 'Size sonra dua edeceğim' derken Cuma gecesini kastetmişti. Eğer seher vakti gece yarısı kalk, bunu da yapamazsan, gecesnin ilk saatlerinde kalk, dört rekat namaz kıl. Birinci rekatta Fâtiha ile Yasin surelerini; İkinci rekatta Fâtiha ile Tâhâ ve Duhân surelerini; Üçüncü rekatta Fatiha ile Secde surelerini;  Dördüncü rekatta da Fatiha ile Tebareke surelerini okursun. Ettehiyyatü'den sonra Allah'a hamdü sena et, bana güzelce salavat getir. Diğer Peygamberleri de ortak et. Kadın-erkek bütün müminler için af ve mağfiret dile. Sonunda da şu duayı et: 

"Ya Rabbi, bize peygamberlere lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et. Bütün bunları kendi zenginliğinle lütfet. Sen cömert olanların en cömerdisin. Göğsümü genişlet. Bana güçlü anlayış nasip et.

Allah’ım, bana günahları beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et.

Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sahibi olan Allah’ım.

Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et.

Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasip edersin. Herşeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah ’tandır. ” Amin

Ey Ebû ’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah ’ın izniyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü’min icâbetten mahrum kalmadı. ”

- "Ey Hasan'ın babası! Bunu üç Cuma, yahut beş, yahut yedi Cuma yap; Allah'in izni ile duan kabul olunur. Beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bir mümin bunu yaparsa, hiç şaşmaz."

İbni Abbas (Radıyallahü Anhüma) diyor ki : - 'Allah'a yemin ederim ki, yine öyle bir mecliste oturuyorduk. Hazreti Ali, beş yahut yedi hafta sonra geldi. - Ey Allah'ın Resulü ! Ben eskiden ancak dört beş ayet ezberlerdim. Okuduğum zaman aklımdan kaçardı. Bugün ise kırk elli ayet okuyorum. Onları okuduğum zaman sanki Allah'ın kitabı gözümün önüne geliyor. Hadislerin de öyle. Tekrarladığım zaman aklımdan kaçardı. Bugün ise hadislerini dinliyorum, bir tanesi dahi aklımdan çıkmıyor' dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de şöyle buyurdu: - "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, sen müminsin."

( Kenzü'l-Ummal, 21023, 7/705; Râmuzu'l-Ehâdis, 435/5426)

Ezberin kalıcı olması için harama bakmamak gerekir

“Âhir zamanda, hafızların göğsünden Kur'an nez'ediliyor, çıkıyor, unutuluyor.” (Süyutî)

“Harama nazar, nisyan verir.” İmam-ı Şafii (ra)

Günümüzde unutkanlık hastalığı oldukça yaygınlaşmıştır. Birçok insan bu hastalıktan az veya çok şikâyet etmektedir. Unutkanlığın en büyük sebebi tesettürsüzlüğün çok fazla olması, çokça harama nazar edilmesidir. Televizyon ve internetin yanlış kullanılması gibi sebepler unutkanlığa zemin hazırlamaktadır. Bu hastalıktan kurtulmak ve hafızada toplanan bilgileri unutmamak için mümkün olduğu kadar haram nazardan kaçınılmalıdır.

Zihin boş ve lüzumsuz şeylerden arındırılmalıdır

Ezber yapılmadan önce zihnin lüzumsuz şeylerden arındırılması gerekir. Gereksiz bilgiler zihne yerleştirilmemeye çalışılmalıdır. Yapılacak ezbere yoğunlaşılmalı ve dikkat yapılacak ezbere verilmelidir. Elbette zihnin bir sınırı vardır. Ezber yaptıktan sonra da sınırlı zihin gereksiz şeylerle meşgul edilmemelidir. Yoksa zaman geçtikçe zihin yeni bilgilere kapalı hale gelip, aldığı bilgileri de unutabilir.

Yapılan ezber kuvvetli olmalıdır

Kuvvetli, düzgün ve yanlışsız bir ezber yapılmalıdır. Ezberi yapmadan önce birkaç defa okumak ve anlamak ezberi kolaylaştırır. En iyi şekilde yapılmış bir ezberin kalıcı olmasına çalışmak daha kolay olacaktır.

Ezber sık sık tekrar edilmeli, yenilenmelidir

Düzgün yapılmış olan ezber sık sık tekrar etmekle kalıcı olabilir. Yapılan ezber sağlam bile olsa zaman geçtikçe unutmak mümkündür. Ezber yapılan yeri belirli aralıklarla gerek okuyarak tekrar etmek, gerekse zihinden tekrar etmek ezberin kalıcı olmasını sağlar. Ayrıca tekrar ile hafızada yanlış kalmış olan ya da unutulmuş bir yer varsa düzeltilir. Böylece düzgün ve kalıcı bir ezber ortaya çıkar.

Süreklilik ezberin kalıcılığını arttırır

Ezber yapmak hafızanın açılmasını sağlar. Zamanla açılan hafıza bilgileri daha kolay alacak, yapılan ezberler daha kalıcı bir hale gelecektir. Bunun için uzun aralar vermeden, zihni uzun süre boş bırakmadan ezber yapmak çözüm olabilir.

Kalıcı bir ezber için kodlamalar ve örnekler kullanılabilir

Ezberde kodlama yapmak iyi bir çözümdür. Mesela zorlanılan kelime ya da cümlelerle ilgili ilk akla gelen şeylerden bir hikâye ya da hayali bir resim oluşturulabilir. Oluşturulan hikâye ya da resimde hayal gücünü olabilindiğince kullanmak güzel sonuçlar verecektir. Böylece ezberlenmesinde en zorlanılan yerler bile kalıcı hale gelme imkanı vardır.

Ayrıca günümüzde hafıza teknikleri ile ilgili hazırlanmış çokça çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan yararlanabilirsiniz. 

@erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.