@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evlilik Öncesi Kızın Sorması Gereken Sorular
Evlenmek isteyen eşler birbirlerini görüp iman, ahlâk, takva ve fiziksel güzellik konularında anlaşma sağlayabildikleri takdirde, karşılıklı olarak konuşma safhasına geçmeli, birbirlerinin düşünce ve görüşlerini almalı, aynı zamanda evlilikten sonra mutlu ve düzen dolu bir yaşam sürdürebilmeleri için, varsa şartlarını açıklamalıdırlar.

Biz bu şartları, sorular hâlinde getirerek yazdık.

Kız tarafından titizlikle üzerinde durulması gereken sorular şunlardır:

1- Evlenmekten amaç kadının mal ve güzelliğinden yararlanmak değil de iyi bir aile oluşturup nefsi istekleri kontrol etmek ve nesli çoğaltmak olmalıdır. Sizin görüşünüz nedir?

2- Koca, eşi için yiyecek ve giyecek eşyalarını temin etmeli, hatta gücü yeterse ziynet eşyalarını bile almalıdır. Kadın hastalandığı vakit onu doktora götürmeli, maddî imkânlar elverirse ev işlerinde yardımcı olacak bir hizmetçi tutmalıdır. Bu hususta görüşünüz nedir?

3-  Kadına ayak bağı veya bir fazlalık gözüyle bakılmamalıdır. Zira kadın, aileyi teşkil eden ana elemanlardan biridir. İslam dini, kadim Allah tarafindan kocaya verilmiş bir emanet olarak gördüğünden kocanın ona anlayışlı ve sıcak davranması gerekir. Bunu, İslam gerekli kılmıştır. Aynı şekilde İslam dini kadını erkeğin, erkeği de kadının örtüsü olarak nitelendirmiştir. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?

4-  Beyin hanımını dövmeye hakkı yoktur. Olur da döverse dinimizce şart koşulan diyetini vermelidir. Bu arada kadın, kocasına karşı itaatsizlik gösterir ve nefsine uyarak ona karşı çıkarsa, önce nasihat edilmelidir. Neticesiz kaldığı takdirde ise “yalnızca kadın suçunu anlayabileceği miktarda” usulünce uyarılmalıdır. Ne biraz fazla ve ne de biraz eksik… Yalnız, dövme zararsız olmalı, can yakmamalıdır. Örneğin, kadının sırtına veya kalçasına elinin tersiyle vurarak onun suçlu olduğunu anlatmaya çalışabilir. Aksi takdirde diyet ödenmelidir. Hele daha da fena olursa (maazallah) mahkeme ile boşanma durumu ortaya çıkabilir. Görüşleriniz nelerdir?

5- Erkek de eşi gibi, en azından az bir farkla beden, elbise, saç ve diş temizliğine özen göstermelidir. Hatta erkeğin güzel kokular kullanması dinimizce müstehap bilinmiş, önemle üzerinde durulmuştur. Siz ne dersiniz?

6-  Koca, eşini İslâmî sınırları aşmayan ve buna özen gösterilen düğün törenlerine ve matem yerlerine gitmekten alıkoymamalıdır. Zira, aksini yaparsa kadın yıkama, pişirme, temizlik vb. görevler gibi örfi vazifelerini yerine getirmeyebilir. Bu konuda düşünce ve görüşleriniz nelerdir?

7-  Erkeğin, eşine olan sevgi ve muhabbetini artırması için, eve girerken veya evden çıkarken görüşme ve vedalaşması dinimizce müstehap kılınmıştır. Ne dersiniz?

8-  Hz. Ali’nin (as) ev işlerinde mübarek eşleri Hz. Fatıma’ya (sa) yardım ettikleri gibi, kocanın eşine yardım etmesi iyi olacaktır. Siz ne dersiniz?

9-  İslam, pişirilecek yemeğin çeşidini seçmede erkeğe öncelik tanımıştır. Fakat erkek, eşinin durumunu göz önünde bulundurarak bu hakkı ona verebilir. Sizin görüşleriniz nelerdir?

10-  Erkek, eşi hata yaptığında ona öfkeyle bağırmamalı, hatasını affetmelidir. Sizin görüşleriniz nelerdir?

11-   Kadının ev içerisinde olsun, dışarıda olsun çalışarak helâl para kazanması (dolayısıyla aile bütçesine katkıda bulunması) hakkındaki görüşleriniz nelerdir? ”Yalnız yolculuğa çıkan kocanın, eve dönerken ucuz veya az da olsa eşi ve çocuklarına hediye getirmesi dinimizce müstehap kılınmıştır. Dîni bayram ve törenlerde de böyledir. Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

13- Erkek, kadına karşı şüpheli olmamalı, böyle davranmamalıdır. Dolayısıyla fitnecilerin sözlerine inanmamalı, anne ve baba dahi olsa onlara uymamalı, sözlerine kulak asmamalıdır.
Gerçi insan anne ve babasına saygılı davranmalıdır ancak, bunlar cahilliklerinden dolayı asılsız veya yanılgıdan kaynaklanan yanlış şeyler anlatırlarsa, işte o zaman iddia ettikleri bu şeyin yanlış olduğunu açıklamalı, onlara inanmamalıdır. Siz ne dersiniz?

Evlenmeyi arzulayan gençler konuşma safhasına geçerken örfi kurallardan da öte, İslâmî kurallara da riayet etmelidirler. Konuşmalarda aşırıya kaçılmamalı, olduğundan fazla açık konuşulmamalıdır. Zira, evlilikte “evet” ihtimali olduğu gibi “hayır” ihtimali de vardır.

Allah Teala, bu konu hakkında şöyle buyuruyor:

“Alacağınız kadınlara, onlarla evlenmek isteğinizi anlatmanızda, yahut da bunu gizlemenizde bir suç yok. Allah bilir ki siz, onları anacak, hatırlayacaksınız. Yalnız, onlarla gizlice de sözleşmeyin; doğru ve yolunda bir söz söylerseniz o başka…” [1]

Değerli okuyucular! Sizler de dikkat ederseniz hem erkekler, hem de kızlar için önerilen sorularda hiçbir surette müstehcen ve haddi aşan şeylere değinilmemiştir; sorular, hayatî dengeyi düzene sokma ve hakiki saadeti elde etmeye yöneliktir. Ayrıca geleneksel âdetleri İslâmîleştirmeye yönelik olduğu gibi onlari kolaylaştırır da. Aileler bu konuda anlayış göstermeli ve kız ve erkeğin birbirleriyle görüşmelerini sağlamalıdırlar ve bu konuda hurafe âdet ve geleneklere uymamalıdırlar.
İmam Cafer Sadık (as) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“İşlerinde yumuşaklık ve kolaylık hösteren, halktan umduğunu elde eder.” [2]

“Yumuşaklığı kenara atan ailelerde hayır ve bereket de kenara atılmış demektir.” [3]

Yine İmam Musa b. Cafer (as) da şöyle buyurmuştur:

“Yumuşaklık maişetin (geçimin) yarısıdır.” [4]
—————
1- Bakara/235
2- Sefinet’ul-Bihar, Rifk böl.
3- Sefinet’ul-Bihar, Rifk böl.
4- Sefinet’ul-Bihar, Rifk böl.
—————
“Evlilik ve Cinsel Sorunlar” kitabından alıntıdır.
Yazar: Mehdi Aksu

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.