@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Evlilik Öncesi Erkeğin Sorması Gereken Sorular
Evlenmek isteyen eşler birbirlerini görüp iman, ahlâk, takva ve fiziksel güzellik konularında anlaşma sağlayabildikleri takdirde, karşılıklı olarak konuşma safhasına geçmeli, birbirlerinin düşünce ve görüşlerini almalı, aynı zamanda evlilikten sonra mutlu ve düzen dolu bir yaşam sürdürebilmeleri için, varsa şartlarını açıklamalıdırlar.

Biz bu şartları, sorular hâlinde getirerek yazdık.

Erkek tarafından titizlikle üzerinde durulması gereken sorular şunlardır:

1- Evlenmekten amaç mal ve kocanın fiziki güzelliğinden yararlanmak değil de iyi bir aile oluşturup nefsi istekleri kontrol etmek ve nesli çoğaltmak olmalıdır. Sizin bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir?

2- Yüce Allah, Nisâ sûresinin 34. ayetinde ailenin sorumluluğunu erkeğin üzerine yüklemiştir. Sizin görüşünüz nedir?

3- Islam, kadının yalnızca kocasına ait olduğunu ve dolayısıyla yabancı erkeklerin karşısında tamamen tesettürlü olması gerektiğini vurgulamaktadır. Sizin görüşünüz nedir?

4- Kadın, kocasını, onun sevdiği isimlerle çağırmalı, yine onu karşılarken güler yüzle karşılamalı; cevaplarını sıcak bir şekilde vermeli, kısacası, kocasına karşı davranışlarında saygılı ve hoşgörülü olmalıdır. Düşünce ve görüşleriniz nelerdir?

5- Yüce Allah bizi imtihan eder de, bir müddet için işsizlik ve fakirlikle denerse, tahammül edebilir misiniz? Yine fakirliğimizden dolayı zengin kadınlara özenerek haysiyet ve şerefimizi düşürür müsünüz? Gerçekten de bu kötülüğü yapar mısınız?

6-  Kadın, genelde evde olmalı, ev işlerini belli bir düzene sokmalı, dışarı çıkmak istediği zamanlarsa kocasından izin almalıdır. Sizin görüşleriniz nelerdir?

7-  Kadınlar, erkeklerin işlerinde yeteri derecede bilgiye sahip olamadıklarından, kocaları tarafından kendileriyle meşveret edilmesini beklememelidirler. Erkek, sadece eşinin bilgi sahibi olduğu, özellikle de çocuklarına yönelik konularda onunla meşveret etmelidir. (Zira “Meşveret ile hareket eden dağdan aşmış, meşveretsiz hareket eden düz ovada yolunu şaşmış.”sözü gayet meşhurdur.) Düşünceniz nelerdir?

8-  Kadın, kocasının her türlü sorunlarını anlamalı, onu bu konuda yalnız bırakmamalıdır. Aynı şekilde koca da eşinin sorunlarına karşı böyle olmalıdır. Sizin görüşünüz nedir?

9-  Kadının hedefi, kocasının sevgi ve rızasını kazanmak olmalı, onun mutlu olması için çaba göstermeli, bu arada falcılık, üfürükçülük ve hokkabazlık gibi batıl inançlardan medet ummamalıdır. Düşünceniz nedir?

10-  Eşler, kendi ayıp ve kusurlarını, öz anne ve babaları dahi olsa başkalarına açmamalı, birbirlerine karşı mükemmel birer sırdaş olmalıdırlar. Doğru buluyor musunuz?

11-  Kadın, kendi akrabalarına hürmet edip saygı gösterdiği gibi kocasının akraba ve yakınlarına da sevgi ve saygı göstermelidir. Düşünceniz nelerdir?

12-  Maazallah, eğer kadın veya erkeğin yakınları kıskançlık, alçaklık ve her türlü rezilliklerle arabozuculuk yapmaya çalıştıkları görülürse onlara uymamalı, karı ve koca birbirlerine destek olarak ömürlerinin sonuna dek birlikte yaşayacaklarını vurgulamalıdırlar. Hatta, bu işin failleri anne, baba ve kardeş dahi olsa… Düşünceniz nelerdir?

13- Kadının hamile olup olmaması ve çocuk sayısının ne kadar olacağı hakkında Islâm erkeğe daha fazla tercih hakkı tanımıştır. Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

14- Ben de her insan gibi kadınların güzel ve çekici olduğuna inanıyorum. Ancak, güzelliğin her işin başı olduğundan yana da değilim. Siz ne dersiniz?

15-  Kadınınn şer’an ve örfen kocasına itaat etmesi gerekir. Bu itaat yalnız kadına ait olup, gerçekleştirmediği takdirde vazifesini ifa etmemiş sayılır. Bu gibi durumlarda erkek, karısına nafaka da vermeyebilir. Sizin görüşleriniz nelerdir?

16- Sizinle anlaşabilir; mevcut koşullar çerçevesinde evlenip de birbirimize eş olursak, yakınlarımdan veya yabancılardan birisi benim yanıma gelerek: “Bu nasıl bir eştir? Sen nasıl oldu da bu kadınla evlendin, nasıl onu seçebildin?” der ve kendi görüşüne göre, senden daha güzel, daha marifetli ve daha hünerli birkaç kızın ismini bana söylerse ve hatta, o kızları, benim onların içerisinden birisini beğenmem için yanıma getirmiş olursa, kızların yüzüne bakmayacağım gibi, onun beyhude ve saçma sapan sözlerini dinlemem ve ona şunları söylerim: “Ben eşimi uygun görüp kendi isteğimle onu seçmişim. Senin fuzuli ve anlamsız sözlerini dinlemiyorum. Git ve cehennem ateşini kendin için bedavaya satın alma. İyi anlaşan iki mutlu yârin arasına ayrılık kıvılcımları düşürme. Eğer iki yâri ayırmak isteyen böyle bir şeytan sizin de yanınıza gelir, benden daha iyi gençlerin olduğunu söyler ve onların isimlerini de teker teker size verirse, ona cevap olarak siz neler söylersiniz?
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.