@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Cünüp ve hayızlı iken tıraş, tırnak temizliği ve diş çekimi
Cünüp ve hayızlı iken tıraş, tırnak temizliği ve diş çekimi


Cünüp kimse gusletmedikçe (cünüpken) tıraş olmamalı, tırnak kesmemeli, bedeninden herhangi bir parçanın ayrılmasına sebep olmamalıdır. Bunları, zaruri ve mecburi bir durum olmadıkça, gusledip temizlendikten sonra yapmalıdır.

Cünüp olan kimsenin yıkanmadan tıraş olması ve tırnak kesmesi haram olmasa da âdâba uygun değildir, mekruhtur. İmam Gazali (rh.), İhyâu Ulûmi’d-Dîn’de şöyle diyor:
Cünüp olan kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması (meselâ diş çektirmek gibi) muvafık değildir. Çünkü âhirette bütün vücud geri döneceğinden yıkanmadan kesilen veya tıraş olunan şey cünüp olarak dönecektir. [Bkz. İmam eş-Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I, 75]

Bunları niçin cünüpken değil de yıkandıktan sonra (temizken) yapmalı?
İnsan mükerremdir ve onun mükerrem olan bütün azalarına itina ve saygı gösterilmelidir. Bu, tırnak da olsa, ait olduğu bedenden kirlilik halindeyken ayrılmamalıdır. İşte bu incelikten dolayı insan bedeninden kıl, tüy, tırnak parçaları gibi şeyleri cünüpken kesip atmamalıdır.
Kişi, şayet cünüpken tıraş olur, tırnak keser, diş çektirir bedeninden herhangi bir parça ayrılmış olursa guslüne bir zarar gelmez, temizliğine mâni olmaz.Ancak ‘mekruh’ işlemiş olur. Binaenaleyh zaruri bir durum yoksa, mecburiyet söz konusu değilse, bütün bunları gusülden yani temizlendikten sonra yapmalıdır.
Muayyen ve lohusa hâli devam eden hanımlar için de böyledir. Onlar da bu müddet içinde gerekmedikçe böyle bir temizlik yapmamalı, bu halden çıktıktan ve guslettikten sonra yapmayı tercih etmelidirler.
Şayet icap eder ve yaparlarsa, elbette ki bir şey lazım gelmez. Gusül, biraz önce belirttiğimiz gibi sahih olur / geçerlidir. Bir vesveseye kapılmaya gerek yoktur. Kadınlar âdet ve lohusa dönemine girmeden önce beden temizliğini yapmaya dikkat göstermelidir. Ancak özellikle lohusa döneminin uzun olması sebebiyle beden temizliğine tekrar ihityaç olursa, bunlar için bir özür olabilir ve gereğini yapabilirler. Hatta yapmaları lazımdır. Nitekim bazı âlimler, bu durumdan âdetli ve lohusa kadınları istisna etmişlerdir. Çünkü onların temiz olmadıkları süre uzayacağından ve bu temizlikleri yapmaları gereken normal süreyi aşmış olabileceklerinden ötürü, onlar âdetli ya da lohusa iken dahi bu temizlikleri yapabilirler demişlerdir.
Allâhu a’lemu bi’s-savâbi.
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.