@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bugün En Büyük Avukatın Doğum Günü
Bugün en büyük Avukatın Doğum günü.. 
Bugün ABD Yüksek Mahkemesi tarafından en büyük avukat olarak seçilen ve 18 hukuk alimleri arasındaki en önemli kişilerden daha büyük bir hukukçu, daha önemli bir avukat olduğuna karar verilen Müslümanların peygamberi, alemlerin peygamberi Hz. Muhammed'i (aleyhisselam) doğum günü..
ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikalı liderlerinden pek çoğu şeriat hukukunun tüm İslamofobik söylemleri ve eleştirileriyle birlikte, çoğu Müslüman, ABD'nin İslami tarih ve geleneklerini açıkça anlamadığını - ya da buna saygı duymadığını varsayıyor.
Aksine, ABD'deki en yüksek mahkeme , Hz. Muhammed'in ve İslam hukuku konusundaki öğretilerinin inanılmaz önemini kabul etmektedir .
Aslında, ABD Yüksek Mahkemesi, eski Mısır hükümdarı Menes, Hz. Musa (as), Hammurabi, Konfüçyüs, Napolyon ve John Marshall'ın beğenileriyle birlikte, Hz. Muhammed'i tarihteki en büyük 18 avukattan biri olarak kabul ediyor
1930'ların başlarında, yasal tarihe katkılarını anmak amacıyla ABD Yüksek Mahkemesinde Büyük hukukçuların hayatlarından daha büyük bir araştırmaları yapılmak amacıyla bir kurul kuruldu
1989'da şimdi emekli edilen Yüksek Mahkeme Adaleti John Paul Stevens, avukatların çok çeşitli dini, laik ve kültürel geleneklerden dahil edilmesinin, belirli bir inancı aşan adalete olan saygıyı sembolize ettiğini yazdı.
Washington’a göre “Mahkeme salonu duvarındaki tek süsleme bu ise, on emri tutan Musa’nın oyması, belki de Yahudiliğe saygı, genel olarak dine veya hukuka eşit bir mesaj iletiyor” diye yazdı.
O mesajda,
"Konfüçyüs ve Muhammed'i gösteren oymalar eklenmesi, İlk değişikliğin hoş görmeyeceği ölçüde dini veya belirli dinleri onurlandırabilir. Bu üçü yanında Sezar Augustus, William Blackstone, Napoleon Bonaparte ve John Marshall gibi laik figürlerin yerleştirilmesi ancak dini liderler, büyük promilizatörlere değil, büyük avukatlara saygı duyduğunu gösteriyor ” denildi


Tabii ki mahkemenin Hz. Peygamber'i tabloya eklerken onun resmedilmesi de sakıncalı bulundu. Bunun biraz da yanlış olabileceği ,Müslümanların genellikle herhangi bir peygamberin tasvirlerini yasak olarak kabul ettiğini ve en azından şiddetle tavsiye edilmeyen bir girişim olarak göreceklerdi.
1997 yılında, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ve diğer Müslüman gruplarla birlikte mahkemeye  peygamberin resmedilmemesi için ve bu düşüncelerine saygı duymaları için ricada bulundular.
CAIR, Hz. Muhammed'in resminin kaldırılmasını istemediğini söyledi. Sadece heykelin yüzünün kumlanmasını istedi ve bu süreçte ortaya çıkan tüm ücretleri de karşıladı.
Koalisyon sözcüsü Nihad Awad, "Mahkemenin peygamberi bu tabloya eklemelerinin çok iyi niyetli girişim olduğuna inanıyoruz, bu yüzden bunu takdir ediyoruz. Esnek olmak istiyoruz ve değişikliklerin karşılığını almak istiyoruz." Dedi .
Awad, “Belki yüzünü göstermezlerse ” dedi ve onun yerine “Kuran'dan belki bir ayetle ya da adalet ve hukukla ilgili peygamberin sözünü ifade edecek bir mermer parçası bir yazı ile yerine konulmasını  önerdik” dedi.
Ne yazık ki, koalisyonun temyiz başvurusu reddedildiğinde, Adalet Başsavcısı William Rehnquist, "Yüksek Mahkeme binasındaki mimari bir özelliği kaldırmanın veya herhangi bir şekilde zedelemenin yasalara aykırı olduğunu" belirten bir mektup yayınladı.
2000 yılında, o zamanlar Suudi Arabistan'da bir hukuk profesörü ve Kuzey Amerika İslami Hukuk (Fıkıh) Konseyi başkanı olarak görev yapan Taha Jaber el-Alwani, çalışmaları destekleyecek bir fetva çıkardı.


Al-Alwani, geleneksel İslami hukuki tartışma biçimleri yoluyla, dinin bütün tasvirleri kesin olarak yasaklamadığını savundu. Ayrıca, Muhammed imgesinin Müslümanlar tarafından takdir edilmesi ve takdir edilmesi gerektiğini savundu.
“Yüksek Mahkeme Salonunda gördüğüm şey, Amerikan Müslümanlarının takdirinden ve minnettarlığından başka bir şeyi haketmiyor. Bu, Amerika'daki en yüksek Mahkeme'nin mimarı ve diğer mimari karar vericileri tarafından yapılan İslam'a yönelik olumlu bir jest. İnşallah, iyileştirmeye yardımcı olacak. Newsweek'e göre El-Alwani, bu ülkede İslam'ı ve Müslümanları kuşatan talihsiz yanlış bilgilerden bazılarını yazdı .
Birisinin Alwani'nin fetvalarını kabul edip etmediği, tasviri “olumlu bir jest” olarak düşünülmüştü.

Jason Lemon / Amerika

Derleme @erolkaranet 
***********


#ABD #YüksekMahkeme #HzMuhammed #avukat #hukukalimi #önemlikişi #hukukçu #Amerikalı #lider #şeriathukuku #İslamofobik #söylem #eleştiri #Müslüman #İslam #tarih #gelenek #saygı #İslam #hukuk #Mısır #hükümdar #HzMusa #Hammurabi #Konfüçyüs #Napolyon #JohnMarshall #Sezar #Augustus #Blackstone #Napoleon #mahkeme #Peygamber
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.