@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yıkanacaksanız Cuma Günü Yıkanın
Hanefî mezhebinin alimleri cuma günü yıkanmayı vacip boyutunda öne sürerek yetişkin bir erkeğin mutlaka surette cuma günü yıkanması gerektiğini bildirmiştir. 

Esasında sadece Cuma namazı kılma amacıyla mescide gitmek için değil, insanların toplandığı herhangi bir cemiyete gitmeden önce temizlenmek müstehâbdır. Bu noktada; erkek-kadın, mukim, misafir arasında herhangi bir fark yoktur. Temizliğin yanında güzel ve temiz giyinmek, güzel kokular sürünmek ve misvaklanmak da müstehâbdır. Böylesine titiz olmayı gerektiren dinimizdeki temizlik anlayışı Müslüman'ın her zaman temiz olmasını emretmiş hatta hadisi şerifle de imanın yarısı olduğunu öğreniyoruz.

Müminlerin bayramı olan cuma namazı yıkanmak yani gusletmek  vacibe yakın sünnetlerdendir. Bu konuda pek çok hadisi şerif bulunmaktadır.

Cuma günü gusletmek kadın için de gerekli midir? tarzı bir soruya da cevap verilmesi gerekirse de kadın ve erkek için aynı mükafatın geçerliliğini kitaplardan öğreniyoruz. Kaldı ki "Cuma günü kim yıkanırsa, misvaklanırsa, güzel elbiseler giyer, güzel kokular sürünürse, büyük sevaplara nasil olur" sözü sıkça duyulan tavsiyelerdendir.

Konuyla İlgili Hadîs-i Şerîfler

Ebû Sa‘îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)ın rivayet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü her müslümanın yıkanması ve elbiselerinin iyisini giymesi gerekir. Eğer kokusu varsa biraz da koku sürünür.” [Buhârî, No:880; Müslim, No:846; Nesâî, No:1383.]

Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den şöyle rivayet etmiştir: “Kim cuma günü yıkanır, gücü yettiğince temizlenir ve evinde temiz koku sürünerek camiye giderse ve iki kişi arasına (rahatsız edici bir şekilde) girmeden farz olan namazı kılar, imam konuştuğu zaman onu dinlerse, bir cumadan diğer cumaya kadar olan günahları affolur.” [Buhârî, No:883; Nesâî, No:1403.]

Konuyla ilgili bir başka hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her müslüman üzerine cuma günü yıkanmak temizlenmek ve misvak kullanmak bir haktır.” [Buhârî, Cuma:12]

Yine cuma günü yıkanıp temizlenmenin önemine dair Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) tarafından rivayet edilmiş olan bir başka hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Ey müslümanlar topluluğu, bugün Allah’ın size bayram kıldığı cuma günüdür. Yıkanınız ve misvak kullanınız.” [Taberanî, Mu‘cemu’s-Sağîr, No: 2358]

Evs ibnü Evs es-Sekafî (Radıyallâhu Anh), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Her kim (başını) yıkayıp boy abdesti alır, erken çıkıp hutbenin başına yetişir, (mescide) hayvana binmeden yürür ve imama yakın oturup kimseyle konuşmadan hutbeyi dikkatle dinlerse, her adımında, namazıyla ve orucuyla bir yıl işlediği amel sevabını alır.” [Tirmizî, No:496; Ebû Dâvûd, No:345; Nesâî:1398; İbnü Mâce:1087.]

Ebû Bekir ve İmrân ibnü Husayn (Radıyallâhu Anhumâ)nın nakletmiş oldukları bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: “Kim cuma günü yıkanırsa, bütün günah ve hataları örtülür. Yürümeye başladığı zaman her adım başı yirmi sevap alır. Namazdan çıktığı zaman iki yüz yıllık amelin karşılığını almış gibi olur.” [Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, 18/139.]

Semûre ibnü Cündeb (Radıyallâhu Anh) rivâyet ediyor: Allah Rasûlu (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Cuma günü kişi için abdest almak ne güzel; ama yıkanırsa, tabii ki yıkanmak daha güzeldir.” [Nesâî, No:1372.]

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz şöyle anlatmıştır: “Cumaya insanlar yaylalarındaki evlerinden aba içinde gelirlerdi. Yolda tozlanıp terlerlerdi. Bu nedenle üzerlerinden pis bir koku çıkardı. Hatta Allah Rasûlu (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e henüz evde yanımdayken bir adam geldi (onun halini görünce): ‘Bugününüz için yıkanıp temizlenirseniz çok daha iyi olur’ buyurdu.” [Müslim, No:847; Ebû Dâvûd, No:1055; Nesâi, No:1379.]

Amr ibnü’l-Âs (Radıyallâhu Anhümâ) Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den şöyle nakletmiştir: “Kim cuma günü yıkanıp varsa kokusu sürünürse, en güzel giysisini giyip insanların omuzlarını çiğneyerek ilerlemeden sessizce oturup vaazı (hutbeyi) dinler, hiçbir boş söz ve harekette bulunmazsa bu, onun iki cuma arasında geçen günahlarına keffâret olur. Kim de boş söz ve davranışlarda bulunur, insanların omuzlarını çiğneyerek ileri geçmek suretiyle onları rahatsız ederse, bu Cuma onun için (ancak) bir öğle namazı olur.” [Ebû Dâvûd, No:347.]

Semüre b. Cündüb Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Cuma günü abdest alan iyi yapar, ama yıkanırsa, yıkanma daha iyidir.” (Tirmizi, Cuma, 497) 

Abdullah b. Ömer radiyellahü anhüma Resulüllah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Sizden biri Cumaya geleceği vakit yıkansın.” (Buhârî, Müslim, Cuma 2) 

Abdullah b. Ömer radiyellahü anh şöyle bir olay rivayet etmektedir: “Hattab oğlu Ömer, Cuma günü hutbede ayaktayken Peygamber sallallahü aleyhi ve sellemin ashabının ilk muhacirlerinden bir zat içeri girdi. Ömer ona şöyle seslendi: – Bu hangi saattir böyle? O zat dedi ki, – İşlerim vardı, ezan sesini duyuncaya kadar evime dönemedim. Sadece bir abdest alabildim. Ömer dedi ki, “Gene mi abdest? İyi biliyorsun ki, Resulüllah sallallahü aleyhi ve sellem yıkanmayı emrederdi.” (Buhârî, Cuma, 2; Müslim, Cuma, 3) 

Ebû Saîd el-Hudrî radiyellahü anh Resulüllah sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Cuma günü yıkanmak erginlik çağına girmiş herkesin görevidir.” (Buhârî, Cuma, 2; Müslim, Cuma, 5) 

Abdullah b. Ömer radiyellahü anh şöyle buyurdu: “Cuma günü yıkanmak, kendisine Cuma namazı farz olan kişilerin görevidir.” (Buhârî, Cuma, 12) 

Abdullah b. Ömer radiyellahü anh, Resulüllah sallallahü aleyhi ve sellemden şunu işittiğini ifade ediyor: “Sizden Cumaya gelecek olanlar yıkansın.” (Buhârî, Cuma, 12)

Ebu Hureyre radiyellahü anh Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Haftada bir kere yıkanmak, başını ve vücudunu yıkamak her müslümanın görevidir.” (Buhârî, Cuma, 12; Müslim, Cuma, 9)

Derleme @erolkaranet - 12.03.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.