@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yardım Toplayanlar Dikkat.. Cezası VarBugünlerde sosyal medya sayfalarında da sıkça karşımıza çıkan yardım dilenme ya da yardım toplama talepleri giderek artmaktadır. Önüne gelen ya kendilerinin ya da tanıdık/tanımadık birileri için çağrılar yapmaktadır. Bunun ötesinde bir çok işyerinde küçük kutularda bazı dernek ve vakıflara yardım toplandığını görmekteyiz.Ne yazık ki, yardım toplama kanununa muhalif olan bu tür girişimlere yetkililerde masum bir gi,rişim olarak gördüklerinden fazla bir yaptırım ya da men etme eylemine girişmemektedir.

Yetkililerin sessiz kaldığı bu durumdan faydalanmaya çalışanlar haklı ya da haksız olarak yardım toplamak, yardım talep etmek ya da yardım edilmesine aracılık edenlerin sayısı da hızla artmaktadır. 

Sokaklarda ve işyerlerinde giderek artan şekilde, kime, neden, niçinini sormadan yardım kutularına, semt semt dolaşarak bilmem ne derneğine yardım toplamaya çalışanlara bu kez sosyal medya sayfalarında da ratlamak mümkün hale geldi. Facebook, twitter, instagram ve linkedin gibi sosyal medya sayfalarında sıkça görülen yardım toplama talepleri ve bunlara abilerek ya da bilmeyerek yardımcı olmaya çalışanlar, paylaşım yapanlar aslında yasalara muhalif olarak suç işlemektedirler.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında; yetkili kişi ve kuruluşların kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler, yardım toplama şekilleri olan;  makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle izin alarak yardım toplayabilirler. "denilmiş ancak aynı kanunun    6. maddesi hükmü gereğince; kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. "denilmektedir. 

Son dönemlerde, Market, Kasap,Fırın, Eczane  gibi iş yerlerine sadaka veya bağış kutusu  koymak sureti ile yardım toplandığını ve yardım sever insanların para atmadan duramadığı bu tür yardım toplamalar suç teşkil etmektedir. Yasal izinleri alanların bu kutulara alınan izin belgesinin bir örneğini koyması ve biriken paralar karşısında makbuz düzenlenmesi gerekirken toplanan paraların kimlerin cebine girdiği bilinmemektedir.

Bilinmeyen ya da bilinse de cezai müeyyidesi uygulanmayan bu tür yardım toplamaların giderek arttığı görülmektedir. "2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 6. maddesi gereğince izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal men edilerek sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. Yine bu kanuna aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlar hakkında idarî para cezası uygulanacağı hükmü gereğince gerekli işlemler yapılacaktır" denilse de "alt tarafı yardım topluyoruz" iyilik yapıyoruz" "Yardım toplamanın neresi suç olsun ki" diyenler aşağıda 2020 yılı için belirlenmiş cezaları ödemekten kurtulamayacaklarını bilmelidir.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu İdari Para Ceza Miktarları:

İzinsiz yardım toplayanlara 2.226,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 1.585,00 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 31 – (Değişik fıkra:RG-1/6/2012-28310) Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri 1.163.000,00 TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.) maddesine aykırı davrananlara 948.791,00 Türk Lirası İdari para cezası verilir.

Madde 49- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılma şartlarını taşımadığı halde bu şekilde faaliyet gösterenlere 165.168,00 Türk Lirası İdari para cezası verilir.

Yardım Toplama Kanunu için tıklayınız
Konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması için tıklayınız
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Derleme @erolkaranet - 16.09.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.