@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Taahhütlü Abonelik İptal Dilekçesi
Taahhütlü Abonelik İptal Dilekçesi

Hizmet alınamaması, yeni adreste alt yapı olmaması ve bu durumların süreklilik arz etmesi halinde; abonelik iptal talebinin gerekçesi ile birlikte yazılarak hizmet sağlayıcı (şikayet edilen) firmaya, yazılı veya kalıcı veri saklayıcı ile yöneltilmesi gerekmektedir. 

İşte Taahhütlü Abonelik İptal Dilekçe Örneği


..............................Firma adı – adresi................................


................................. Abone numarası ile firmanızda hizmet almakta iken .................. tarihinden bu güne kadar hizmet alamadım.

“6502 Sayılı Kanun, ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ, Teslim veya ifa yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.” Hükmüne göre, firmanız yükümlülüğünü yerine getirememektedir.

“6502 Sayılı Kanun, Ayıplı hizmet, MADDE 13 – (1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.”
Kanun Hükmüne göre; Ayıplı Hizmet niteliğindeki sözleşmenin tek taraflı fesih edilerek, ayıplı hizmet niteliğindeki abonelik için tarafıma herhangi bir borç tahakkuk ettirilmemesi talebimdir.

Aksi halde; Mahkeme masrafları ve avukat ücretleri firmanızca karşılanmak üzere yasal yollardan hakkımı arayacağımı bildiririm.

Ad-soyad
Tarih -İmza
İletişim:
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.