@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Süleymaniye Hoca Giyaseddin Mehmed Paşa Camii

Hoca Giyaseddin Mehmed Paşa Camii

Süleymaniye, Hoca Gıyasettin mahallesi Kasnakçılar Sokağı ile birleşen Mehmetpaşa Yokuşu No:27,'dedir. Paşa, Çelebi namıyla şöhret bulduğu için cami, “Mehmed Paşa Camii” adını da taşımaktadır.
Cami kare planlı, çatılı ve kagir olup, moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Mihrabı mermerdendir. Giriş kapısı önüne sonradan ilave edilmiş bir son cemaat yeri bulunan caminin, 2 beton direk üzerinde kadınlar mahfili vardır. Üstteki kadınlar mahfeli, iç tavan, kürsü ve minber ahşaptır. Çatısı ahşap ve kiremit ile örtülüdür. Tuğladan yapılmış olan
tek şerefeli minaresi avlunun sağındadır.
Hoca Gıyaseddin Camii, 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başlarında yaşayan ve Hoca Çelebi namıyla bilinen ilmiye sınıfından Hoca Gıyaseddin tarafından yaptırılmıştır..
Hoca Gıyaseddin, İstanbul’un fethinde manevi liderlik yapan Akşemseddin’in kardeşinin oğludur. Hoca (Mehmet) Çelebi Eyüp Müderrisliği, Amasya Müftülüğü ve Kudüs Müderrisliği yapmış. Kendi adına yaptırdığı caminin mihrabının önündeki mezar taşında 1517 yılında vefat ettiği yazıyor. Mezar taşında ölüm tarihi 1517 olarak gösterildiğine göre eserin bundan önceki bir tarihte yapıldığı anlaşılmaktadır.(Hadîka) Minberini, Darüssaâde Ağası Beşir Ağa koydurmuştur.
Hoca Gıyaseddin Camii, 1958, 1977 ve 1994 yılında bir onarım görmüştür.

Derleme : erolkara.net

Kaynaklar : 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.